Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czy przyjaźń to uczucie, które warto pielęgnować? Czy w obecnych czasach – czasach rywalizacji między ludźmi, walki o pracę, dobra materialne, pozycję społeczną jest jeszcze miejsce na prawdziwą przyjaźń?

Przyjaźń- ,,bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji (...)”.Tak oto [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:53 , Wyświetleń: 757 , Ocena: 180.5, Głosów: 3, Autor: elkakida

Pióro jest językiem duszy jakie w duszy ma pisarz myśli, takie jest to co pisze - podaną myśl Cervantesa uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat źródeł twórczości literackiej

Biorąc do ręki książkę wkraczamy w magiczny świat rodzący się w naszej wyobraźni, każdy z nas kreuje go w inny sposób, a przecież na tej samej bazie danych, na bazie te [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:22 , Wyświetleń: 813 , Ocena: 62.5, Głosów: 11, Autor: Mafej

Fascynuje, prowokuje, a może nudzi? Współczesny odbiorca wobec sztuki XX wieku. Rozwiń temat odwołując się do wybranych dzieł sztuki i własnych przemyśleń.

Każda epoka ma swój niepowtarzalny klimat, kreuje nowe wzorce, opiera na innych modach, odwołuje do tymczasowych upodobań odbiorców. Wystarczy przywołać średniowieczną rel [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:03 , Wyświetleń: 817 , Ocena: 103, Głosów: 7, Autor: majka100100

Najważniejsza nagroda pracy – to, czym pozwala nam się stać. Słowa te uczyń mottem swoim rozważań na temat roli pracy w życiu człowieka.

Słowo „praca”, to słowo użytku codziennego. Doskonale znamy jego znaczenie i wiemy, czym jest. Słowo to kojarzy nam się z zawodem, pieniędzmi. Może być praca z [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:06 , Wyświetleń: 817 , Ocena: 220.33, Głosów: 2, Autor: majka100100

Rozważ w jakim sensie i w jakim stopniu historia naszego narodu wpłynęła na kształt literatury XIX-XX wieku.

Najtrudniejsze czasy wymagały od literatury, by stanąwszy na czele narodu, jak na przywódcę przystało, porwała za sobą serca, opanowała umysły i powiodła naród ku wolno [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:45 , Wyświetleń: 820 , Ocena: 125, Głosów: 5, Autor: majka100100

Dowodzi się, że data urodzenia w olbrzymim stopniu determinuje los człowieka. Zinterpretuj sąd, odwołując się do sytuacji i postaw bohaterów literackich z trzech wybranych epok.

Każdy z nas ma swoją własną osobowość, swój charakter oraz wygląd zewnętrzny. Te trzy elementy sprawiają, że na świecie nie ma dwóch identycznych osób. Konfiguracja m [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:24 , Wyświetleń: 827 , Ocena: 87.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Przybliż najciekawsze według Ciebie postacie bohaterów walk o wolność Polski z okresu powstań listopadowego, styczniowego i wielkopolskiego.

Z patriotyzmem wiąże się umiłowanie ojczyzny, duma z jej tradycji i kultury oraz spełnianie obywatelskich powinności. Każdemu działaniu, na każdym szczeblu towarzyszyć po [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:26 , Wyświetleń: 834 , Ocena: 134.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Służyć poczciwej sprawie, być lisem i lwem, pracować u podstaw...Odwołując się do wybranych lektur, oceń różne modele patriotyzmu przedstawione w literaturze i wiążący się z nimi typ bohatera.

„Patriotyzm jest wyrazem twojego przekonania, że twój kraj jest lepszy niż wszystkie pozostałe, ponieważ ty się w nim urodziłeś.”(G.B. Shaw)- tak o patriotyzmie [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:30 , Wyświetleń: 835 , Ocena: 231.67, Głosów: 2, Autor: majka100100

„Humanizm to rozważać i troszczyć się, by człowiek był ludzki” Martin Heidegger. Uczyń słowa filozofa myślą przewodnią pracy poświęconej humanistycznym wartościom literatury.

„Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto”, „człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” - słowa autorstwa starożytnego twórcy komedii, [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:29 , Wyświetleń: 840 , Ocena: 62.17, Głosów: 11, Autor: majka100100

„Czytanie sztuką jest”(C.K. Norwid). Które utwory z kanonu lektur obowiązkowych i uzupełniających miały szczególny wpływ na rozwój Twojej osobowości?

Czasem, kiedy mam wolną chwile, lubię, tak bez powodu, chodzić ulicami miasta i patrzeć. Czytam napisy na ścianach, podziwiam rzekę ludzi płynącą ulicami. Widzę panią bi [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:30 , Wyświetleń: 841 , Ocena: 136.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Praca jest dobrodziejstwem. Praca jest błogosławieństwem. Praca jest ratunkiem. Słowa A. Watta uczyń mottem rozważań na temat pracy i sposobu pisania o niej w literaturze dwóch wybranych epok.

Praca jest pożytkiem człowieka. Poprzez pracę możemy się spełnić społecznie i moralnie. Praca niekiedy też staje się ucieczką przed samotnością i pustką. Daje człowi [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:30 , Wyświetleń: 842 , Ocena: 53.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Dzieła sztuki wchodzą ze sobą w związki i zależności. Na wybranych przykładach wskaż relację między utworami literackimi i innymi tekstami kultury.

Dla wielu wybitnych pisarzy, myślicieli i artystów natchnieniem była "Biblia"- najbardziej znana księga na świecie. Była ona inspiracją dla literatury, malarstwa, muzyki czy [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:40 , Wyświetleń: 842 , Ocena: 781, Głosów: 0, Autor: elkakida

„Kto nie wyjdzie z domu, aby zło znaleźć i z oblicza ziemi wygładzić, do tego zło samo przyjdzie i stanie przed obliczem jego.” Rozważ sens tych słów w oparciu o dowolnie wybrane przykłady.

Czym jest zło? Złem możemy określić to, co niezgodne jest z zasadami moralnymi współżycia społecznego; wszystko, co przynosi nieszczęście. Jest ono przeciwieństwem dobr [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:55 , Wyświetleń: 843 , Ocena: 39.71, Głosów: 20, Autor: elkakida

„Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem (...) to nakryty kamieniem ojców proch”. Słowa W. Gomulickiego uczyń mottem rozważań o potrzebie poznawania literatury staropolskiej lub podejmij polemikę z zaprezentowaną w nich opinią.

Można w tym cytacie odczytać głęboką myśl i symboliczne przesłanie. Bogatym w znaczenia jest znak księgi. Z pewnością chodzi tu o spis dziejów. Księga to zbiór wiadom [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:09 , Wyświetleń: 844 , Ocena: 53.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Dowodzi się, że data urodzenia w olbrzymnin stopniu determinuję los człowieka” – zaprezentuj swój sąd na ten temat odwołując się do postaw bohaterów literackich XIX i XXw.

Czym jest czas ? Nie wiem czy ktoś się głębiej nad tym zagadnieniem zastanawiał. Zapewne wiele osób odpowiedziałoby na to pytanie w bardzo prosty sposób, że czas to czwart [...]

Dodano: 2009-01-08 21:47:39 , Wyświetleń: 846 , Ocena: 41.19, Głosów: 15, Autor: elkakida

Zmaganie się ze światem i sobą to trud, którego nie sposób w życiu uniknąć. Rozważ ten problem odwołując się do życia głównych bohaterów "Hamleta", "Kordiana", "Ludzi bezdomnych", "Lorda Jima".

Zmaganie się ze światem i samym sobą było, jest i będzie nieodzownym elementem ludzkiego życia. Nie istnieje, bowiem na świecie człowiek, który pozbawiony jest jakichkolwi [...]

Dodano: 2008-11-13 19:50:06 , Wyświetleń: 847 , Ocena: 732, Głosów: 0, Autor: Mafej

Literatura jest przeznaczona do zatrzymywania czasu w jego niszczącym biegu. O ile słuszne jest, według ciebie, zdanie Jana Parandowskiego?

Czas jest rzeczą względną. W różnych sytuacjach odczuwamy, że płynie wolniej lub szybciej. Jest nienamacalny. Niektórzy twierdzą, że nie istnieje, że jest tylko wymysłe [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:40 , Wyświetleń: 848 , Ocena: 65.33, Głosów: 11, Autor: majka100100

Przedstaw portrety artystów w utworach autobiograficznych. Uzupełnij te wizerunki rozważaniami o roli pisarzy poszczególnych epok literackich.

Historia literatury obfituje w tysiące nazwisk autorów różnego rodzaju dzieł literackich. Dzieła takie powstawały we wszystkich okresach literackich i są one odzwierciedlen [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:25 , Wyświetleń: 852 , Ocena: 60.67, Głosów: 11, Autor: Mafej

„Kochać to znaczy rodzić się na nowo” (Antoine de Saint - Exupery). Podejmując myśl pisarza, omów przemiany wewnętrzne bohaterów literackich różnych epok pod wpływem miłości.

„Kochać to znaczy rodzić się na nowo” (Antoine de Saint - Exupery)Podejmując myśl pisarza, omów przemiany wewnętrzne bohaterów literackich różnych epok po [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:18 , Wyświetleń: 853 , Ocena: 31.82, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Jest zawsze miejsce na nadzieję” Gustaw Herling-Grudziński. Zaprezentuj utwory literackie, w których odnalazłaś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności.

Wiara, nadzieja i miłość to trzy filary określające w sposób najbardziej podstawowy światopogląd chrześcijański. Wszystkie trzy wartości są równorzędne i konieczne do [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:06 , Wyświetleń: 853 , Ocena: 101, Głosów: 6, Autor: Mafej

"Ofiara ma sens tylko wtedy, gdy ponoszona jest w imię autentycznej wartości". Odnieś te słowa do dzieł literatury różnych epok.

Nasze życie jest pełne poświęceń. Codziennie każdy z nas dokonuje wyborów prostych, które mają wpływ jedynie na momenty naszego życia. Ale czasem musimy ofiarować od si [...]

Dodano: 2008-11-12 19:32:19 , Wyświetleń: 856 , Ocena: 50.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Dążenie do poznania siebie jest najpotężniejszym elementem moralności.

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:31 , Wyświetleń: 857 , Ocena: 61.93, Głosów: 14, Autor: Mafej

Ludzkość jest niewolnikiem pieniędzy – bogaci rządzą światem. Rozważ powyższą kwestię.

„Człowieczeństwo, moi panowie, podporządkowane jest giełdzie milionerów, jeśli ktoś rozporządza takim kapitałem jak mój, stać go na stworzenie sobie własnego ła [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:27 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 685, Głosów: 0, Autor: Mafej

Postacie z powieści historycznych, poetyckich bądź dramatów romantycznych często zyskują sympatię i uznanie czytelników. Spróbuj wyjaśnić to zjawisko w percepcji dzieła literackiego, odwołując się do znanych ci utworów tego gatunku.

Twórczość literacka była jednym ze sposobów samorealizacji człowieka już od epoki starożytnej. W tym długim okresie rola, jaką miała odgrywać i powierzone jej zadania z [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:12 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 785, Głosów: 0, Autor: majka100100

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok.

„Patria communis est parens omnium nostrum” (Ojczyzna jest wspólną matką nas wszystkich), tak w czasach starożytnych powiedział Cyceron. Również Horacy mówił i [...]

Dodano: 2008-10-12 15:05:52 , Wyświetleń: 863 , Ocena: 119.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

OD KOŁA DO TELEWIZORA - ZNACZENIE MEDIÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Nie od teraz wiadomo, iż ludzie należą do gatunków raczej leniwych. Ułatwiamy sobie życie w każdy możliwy sposób. Wymyślamy coraz to nowe sposoby na to, żeby robić jak [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:54 , Wyświetleń: 865 , Ocena: 54.86, Głosów: 13, Autor: Mafej

„Nie wiemy sami, co się w sercach naszych dzieje” - literatura jako źródło wiedzy o grze ludzkich namiętności.

Ludzkie serce kryje w sobie wiele tajemnic. My, ludzie, sami nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak w danej sytuacji zareagujemy, jak zachowa się nasze wnętrze, czyli serc [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:45 , Wyświetleń: 866 , Ocena: 51.71, Głosów: 16, Autor: Mafej

Marzenia w konfrontacji z rzeczywistością - moje rozważanie na ten temat.

Dwiema postawami wobec tajemnic świata jest rzeczywistość, będąca granicą spełnienia i bezpieczeństwa oraz marzenia, które staram się realizować, niekiedy nawet ryzykuj [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:52 , Wyświetleń: 869 , Ocena: 34.3, Głosów: 19, Autor: majka100100

"Młodzież dzisiejsza wierzy jedynie w skuteczność praktyczną i w absolutną względność jakichkolwiek wartości i jakichkolwiek hierarchii." Cytat uczyń punktem wyjścia do porównań światopoglądu swojego pokolenia ze światopoglądem młodzieży z przeszłości.

W życiu każdego człowieka można wyróżnić trzy etapy: dzieciństwo, młodość i dorastanie, starość. Moim zdaniem najważniejszy z tych okresów związany jest z procesem [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:26 , Wyświetleń: 869 , Ocena: 43.63, Głosów: 18, Autor: elkakida

Rozwiń w formie eseju myśl Cypriana Kamila Norwida: „Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic.”

Człowiek od zarania dziejów próbuje znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania natury egzystencjalnej i eschatologicznej oraz rozwiązania nurtujących go problemów . Rozwa [...]

Dodano: 2009-01-20 18:44:53 , Wyświetleń: 871 , Ocena: 79.45, Głosów: 10, Autor: elkakida

Praca jako uniwersalna wartość człowieka na podstawie wybranych utworów epok oświecenia i pozytywizmu.

Na wstępie należałoby się zastanowić czym tak naprawdę jest praca i do czego jest ona potrzebna w życiu człowieka. Według encyklopedii jest to celowa działalność czło [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:05 , Wyświetleń: 872 , Ocena: 136.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Ściąga - samodzielna praca na temat - jakie utwory umieściłbym w kanonie europejskim?

Literatura jest dziedziną, w której nie musimy pielęgnować kompleksów wobec reszty Europy, a nawet i świata. Tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy pełnoprawnymi członkami Uni [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:49 , Wyświetleń: 873 , Ocena: 90.89, Głosów: 8, Autor: elkakida

Kultura śródziemnomorska – źródłem inspiracji dla wielu twórców literackich. Interpretując wybrane teksty wyjaśnij jaką funkcję pełnią nawiązania.

Antyk, pierwsza epoka literacka, stał się źródłem inspiracji dla wielu późniejszych twórców. Mówiąc o tej właśnie epoce, największą wagę przywiązuje się do Biblii [...]

Dodano: 2008-10-17 19:21:26 , Wyświetleń: 874 , Ocena: 86.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Czy postęp w nauce ma tylko dobre skutki? Uzasadnij swoją wypowiedź, odwołując się do epoki oświecenia i czasów współczesnych

za ta prace dostalem 5+, moga byc bledy ort i int !Adam Naruszewicz w odzie „Balon” zachwyca się wspaniałością i geniuszem naukowców epoki oświecenia, tytuło [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:48 , Wyświetleń: 875 , Ocena: 110.86, Głosów: 6, Autor: majka100100

Czas 'gorny i durny' czas 'szukania nowych nieodkrytych' drog literackie obrazy mlodosci w konfrontacji z dazeniami i doswiadczeniami twojego pokolenia

Nie istenieje jedna definicja charakteryzujaca cale pojecie mlodosci.Ogolnie mlodosc mozna opisac jako okres pomiedzy dziecinstwem a dorosloscia.Z jednej strony jest to okres pierw [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:44 , Wyświetleń: 876 , Ocena: 416.5, Głosów: 1, Autor: majka100100

Trzeba walczyć w taki czy inny sposób i nie padać na kolana. /Albert Camus/.

Historia na przełomie wieków pamięta o licznych przypadkach sławnych ludzi, którzy „wpisali się” do niej dzięki swoim osiągnięciom. Wielkimi i niezapomnianymi [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:18 , Wyświetleń: 877 , Ocena: 100.86, Głosów: 6, Autor: elkakida

Cywilizacja XX wieku to klęska czy tryumf człowieka???” Rozstrzygnij problem, odwołując się do znanych ci przykładów z literatury, filmu, sztuki i muzyki.

Kiedy zimą na zewnątrz panuje mróz, ja siedzę w swoim ciepłym pokoju dowolnie regulując temperaturę pomieszczenia za pomocą termostatu, który przymontowany do kaloryfera, [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:54 , Wyświetleń: 878 , Ocena: 46.58, Głosów: 18, Autor: majka100100

Książka napisana niewiele znaczy, dopiero książka przeczytana nabiera sensu… Oceń trafność podanego sądu, odwołując się do lektur, które mogą być potwierdzeniem lub zaprzeczeniem tej myśli

Książka, mimo iż w dzisiejszych czasach musi walczyć o czytelnika i jego czas z wieloma środkami masowego przekazu typu telewizja, radio, prasa, czy chyba najgroźniejszy dzi [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:15 , Wyświetleń: 879 , Ocena: 143.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

„Nie ma rozwoju bez nawiązania” – uzasadnij, że istnieje nieustanny dialog między tekstami literackimi różnych epok.

Potwierdzeniem cytatu zawartego w temacie może być sentencja Włodzimierza Pietrzaka, polskiego twórcy z okresu międzywojnia oraz wojny i okupacji - „Żeby tworzyć, trze [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:39 , Wyświetleń: 880 , Ocena: 40.48, Głosów: 20, Autor: majka100100

„Cierpienie i zło jednych oddalało od Boga, a innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona” (ks. Józef Sadzik)

„Cierpienie i zło jednych oddalało od Boga, a innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona” (ks. Józef Sadzik). Cytat ten przedstawia nam bardzo rzeczywisty pog [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:37 , Wyświetleń: 880 , Ocena: 74, Głosów: 10, Autor: majka100100

"Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu by być silniejszym niż warunki czasu i życia." Rozwiń tę myśl Alberta Camusa odwołując się do wybranych utworów literackich.

Myśl tą można rozwijać na wiele sposobów, zarówno ją potwierdzając wieloma przykładami jak i jej przecząc. W przeciągu wielu wieków historia wraz z literaturą nauczył [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:23 , Wyświetleń: 881 , Ocena: 149.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Człowiek z własnej woli rezygnuje ze szczęścia na rzecz dążenia do złudy, którą podsuwa mu świat. Uzasadnij słuszność tego przekonania na przykładzie wybranych dzieł literackich.

Świat, który daje człowiekowi wartości pozorne, złudne, to przestrzeń dziewiętnastowiecznego miasta. Pisarze okresu realizmu przedstawiali wielkie miasta, stolice, jako miej [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:36 , Wyświetleń: 883 , Ocena: 644, Głosów: 0, Autor: Mafej

"Najgorszym grzechem wobec bliźniego nie jest nienawiść, tylko obojętność, bo jest nieludzka."

Obojętność wobec bliźnich polega na niereagowaniu na pewne rzeczy, które się w okół niego dzieją.Mogą to być slowa wypowiedziane w naszym kierunku, czyny, lub sytuacje, [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:56 , Wyświetleń: 886 , Ocena: 54.5, Głosów: 15, Autor: majka100100

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć? Rozwiń myśl w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi b [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:18 , Wyświetleń: 887 , Ocena: 47.06, Głosów: 16, Autor: Michalk88

„Spośród przedmiotów wiedzy, najciekawszym jest dla człowieka – człowiek”. Rozwiń myśl Aleksandra Świętochowskiego, wykorzystując wybrane utwory literackie.

Człowiek wydaje się być do tej pory największą tajemnicą i zagadką, jaką pisarze przez właściwie wszystkie epoki literackie próbowali rozwikłać. Poprzez losy swoich bo [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:29 , Wyświetleń: 888 , Ocena: 130.57, Głosów: 6, Autor: Mafej

Czy miłość musi wchodzić w konflikt z przyjaźnią?

„Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,Abym przed tobą szedł wylewać żale;Idąc bez celu, nie pilnując drogi,Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi; [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:11 , Wyświetleń: 890 , Ocena: 53.5, Głosów: 15, Autor: majka100100

Dramat młodego człowieka czy nieszczęście na własne życzenie? Rozważ problem, odwołując się do „Cierpień młodego Wertera” i innych znanych ci lektur.

Nieodzownym elementem każdego istnienia jest cierpienie. Rodzimy się w bólu i w bólu umieramy. Towarzyszy on nam całe życie. W literaturze, cierpienie najchętniej przedstawi [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:42 , Wyświetleń: 891 , Ocena: 81.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

Kanon na nowy wiek. Spośród znanych ci dzieł literackich i filmowych, wybierz i omów te, które mogą pomóc młodemu człowiekowi w kształtowaniu własnego systemu wartości.

John Locke, angielski myśliciel odwoływał się do teorii Tabula Rasa, co rozumiemy jako „czysta karta”. Według niej człowiek rodzi się jako owa nie zapisana karta [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:51 , Wyświetleń: 893 , Ocena: 518, Głosów: 1, Autor: majka100100

„Mierzyć siły na zamiary, uciec od świata, chwytać chwilę, z pokorą przyjąć swój los”. Wybierz i skomentuj literackie propozycje postaw wobec życia przywołując stosowne przykłady.

W literaturze występuje wiele różnych postaw życiowych. Niektóre z nich wywodzą się z ideałów epoki, są konsekwencją przeżyć autora albo refleksją na temat konieczno [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:01 , Wyświetleń: 897 , Ocena: 32.87, Głosów: 30, Autor: majka100100

Spostrzeżenia dotyczące kultury języka w środowisku, w którym żyję na co dzień.

Kultura języka wśród młodzieży zmienia się z biegiem czasu. Przekształca się rzeczywistość, która nas otacza, przez co ludzkie zachowania również ulegają zmianom. Mł [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:28 , Wyświetleń: 900 , Ocena: 51.88, Głosów: 15, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?