Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku (1)

Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i politycznych. Z perspe [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:24 , Wyświetleń: 1281 , Ocena: 1213, Głosów: 0, Autor: GOSIA288

Klęska szlachetnego bohatera - motyw i funkcja w literaturze polskiej i obcej na przestrzeni wieków

„Życie ludzkie jest mieszanką szaleństwa i rozsądku”. Natura ludzka to ciągła walka dwóch pierwiastków: dobra i zła, szaleństwa i rozsądku. Na [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:24 , Wyświetleń: 1134 , Ocena: 1240, Głosów: 0, Autor: Michalk88

„Świat bez miłości jest światem martwym” Camus.

„Świat bez miłości jest światem martwym” są to słowa Camusa, ale czy miał rację ?. Oczywiście, że tak, przecież nie można istnieć nie kochając i nie być [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:37 , Wyświetleń: 1192 , Ocena: 1185, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Triumf czy klęska? Problemu jednostki uwikłanej w konflikty swojej epoki (na wybranych przykładach literackich).

Według Emily Brontë, "istnieje jakaś część nas samych gdzieś całkowicie poza nami". Na kształtowanie się indywidualnego systemu wartości jednostki istotny wpływ ma wiel [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:47 , Wyświetleń: 1126 , Ocena: 1086, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Jesteś człowiekiem przełomu wieków. W których dziełach szukałbyś inspiracji do dobrego życia w nowym stuleciu? (2)

Proces kształtowania się bohatera w literaturze ulegał ciągłym zmianom, wynikającym, z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i p [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:25 , Wyświetleń: 1254 , Ocena: 1404, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich

Od zarania dziejów człowiek wędrował. Na początku czynił to, aby osiedlić się na lepszym niż dotychczas terytorium. Z biegiem czasu wędrówka stała się sposobem na pozn [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:04 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 1521, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Mój przepis na długie, szczęśliwe życie.

Tyle ile jest ludzi na świecie tyle jest recept na udane, wygrane życie.Każdy z nas postępuje według własnych reguł i brak możliwości ich realizowania powoduje, że [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:04 , Wyświetleń: 984 , Ocena: 811, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Niepokoje egzystencjalne człowieka XX wieku.

Temat: Niepokoje egzystencjalne człowieka XX wieku.Literatura jest dziedziną sztuki, która stanowi źródło wiedzy o człowieku, jest zapisem wyobrażeń pisarza o świecie, ja [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:00 , Wyświetleń: 1406 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Michalk88

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:34 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 1856, Głosów: 0, Autor: Michalk88

"Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy" (Emil Zola) . Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich. (2)

Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:48 , Wyświetleń: 979 , Ocena: 951, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Odkrywanie Ameryki Relacje polskich pisarzy z podróży do Nowego Świata

1. Wstęp"Po co wędrował człowiek z lądu na ląd, poprzez złowrogą rozkołysaną wodę? Powiesz, że po chleb, po sukno, po korzenie i pachnące olejki? A ja ci powiem, [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:40 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 1001, Głosów: 0, Autor: Michalk88

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie, świecą daleko w ciemności" (Karol Irzykowski). Przytoczone słowa uczyń mottem Twoich rozważań o autorytetach i wzorach młodych ludzi XXI w. Odwołaj się do materiału literackiego, filmowego i własnych przemyśleń.

W dzisiejszych czasach każdy dba o własne interesy i dobra, nie zwracając uwagi na krzywdy bliźniego. Świat odwrócony jest do góry nogami, nie liczą się uczucia tylko pien [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:29 , Wyświetleń: 1052 , Ocena: 954, Głosów: 0, Autor: Michalk88

„Jesteś Sokratesem Cezarem Kolumbem Szekspirem ułożyłeś sonet rozbiłeś atom zbudowałeś krematoria wzniosłeś Katedrę Notre Dame” Słowa Tadeusza Różewicza wykorzystaj jako motto do rozważań nad wielkością i małością człowieka.

Czytając temat zastanawiam się jedynie, czy Tadeusz Różewicz zawarł cokolwiek w przytoczonym powyżej cytacie, co by miało świadczyć o małości człowieka? Przytoczone prz [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:30 , Wyświetleń: 1015 , Ocena: 1040, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Człowiek z własnej woli rezygnuje ze szczęścia na rzecz dążenia do złudy, którą podsuwa mu świat. Uzasadnij słuszność tego przekonania na przykładzie wybranych dzieł literackich.

Świat, który daje człowiekowi wartości pozorne, złudne, to przestrzeń dziewiętnastowiecznego miasta. Pisarze okresu realizmu przedstawiali wielkie miasta, stolice, jako miej [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:36 , Wyświetleń: 883 , Ocena: 644, Głosów: 0, Autor: Mafej

„Umarł Gustaw – narodził się Konrad”. Twoje przemyślenia na temat przeobrażeń dokonujących się w przyrodzie i postawie wobec świata wybranych bohaterów literackich.

„ Nic niby tu nie zmienione, / a jednak pozamieniane. / Niby nie przesunięte, / a jednak porozsuwane”, pisze polska laureatka nagrody Nobla z 1996 roku, Wisława Szymb [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:17 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 1062, Głosów: 0, Autor: Mafej

Cierpienie – siła niszcząca człowieka, czy kształtująca jego osobowość? Rozwiń problem na podstawie wybranych problemów literackich.

„Zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności, patrzcie go!” pisze Wisława Szymborska w swoim wierszu pt. „Sto p [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:22 , Wyświetleń: 962 , Ocena: 944, Głosów: 0, Autor: Mafej

Motyw wędrówki w tekstach kultury

Wędrówka od zawsze stanowiła nieodzowną część życia człowieka. Czy to cielesna, czy to duchowa, była i jest wyrazem poszukiwań. Wędrowanie nie łączyło się tylko i w [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:48 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 706, Głosów: 0, Autor: Mafej

Od słowa do czynu – od czynu do słowa... Zdolność Polaków do walki o niepodległość i utrzymanie bytu narodowego w ocenie pisarzy polskich XIX i XX wieku.

„Na początku było słowo...”wszystko w nim i wszystko przez nie się stało. To za pomocą słowa pisarze zagrzewali do walki kolejne pokolenia , stawiali diagno [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:52 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 1266, Głosów: 0, Autor: Mafej

Polaków portret literacki - obiektywizm czy mitologizacja? Rozważ temat na podstawie utworów romantycznych i pozytywistycznych.

Naród Polski w ostatnich stuleciach kształtowały różne przeżycia pokoleniowe- w romantyzmie było to powstanie listopadowe, w pozytywizmie styczniowe. Oba te zrywy zakończy [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:23 , Wyświetleń: 1136 , Ocena: 728, Głosów: 0, Autor: Mafej

Zobaczyć świat poprzez rodzinę. Motyw rodziny w literaturze i innych tekstach literatury.

Rodzina - w ujęciu socjologicznym – jest podstawową grupą pierwotną złożoną z małżonków i dzieci, oraz ogółu krewnych każdego z małżonków. Istotą rodziny są [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:32 , Wyświetleń: 987 , Ocena: 964, Głosów: 0, Autor: Mafej

Życie ludzkie jest mieszanką szaleństwa i rozsądku .Wskaż w jakim stopniu wpływają one na postępowanie wybranych bohaterów literackich.

Od wielu lat w literaturze przedstawiani są bohaterowie o różnych poglądach, zachowaniach, należących do odmiennych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu, że każdy cz [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:39 , Wyświetleń: 1069 , Ocena: 1067, Głosów: 0, Autor: Mafej

Motyw wędrówki w literaturze antyku i średniowiecza - Konspekt

1.Wstępa)Wprowadzenie w motyw wędrówkib)Rodzaje wędrówek•By się osiedlić•W poszukiwaniu szczęścia•Lepszego bytu•Związane z [...]

Dodano: 2008-11-12 19:33:42 , Wyświetleń: 1089 , Ocena: 871, Głosów: 0, Autor: Mafej

Książki, które znać wypada, które znać należy, których nie wolno pominąć. Moje rozważania o lekturach człowieka XXI wieku.

„Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka. Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jedno [...]

Dodano: 2008-11-12 19:35:34 , Wyświetleń: 2832 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Zmaganie się ze światem i sobą to trud, którego nie sposób w życiu uniknąć. Rozważ ten problem odwołując się do życia głównych bohaterów "Hamleta", "Kordiana", "Ludzi bezdomnych", "Lorda Jima".

Zmaganie się ze światem i samym sobą było, jest i będzie nieodzownym elementem ludzkiego życia. Nie istnieje, bowiem na świecie człowiek, który pozbawiony jest jakichkolwi [...]

Dodano: 2008-11-13 19:50:06 , Wyświetleń: 847 , Ocena: 732, Głosów: 0, Autor: Mafej

"Per aspera ad aspra" (Poprzez ciernie do gwiazd) - rozprawka

1.Plan rozprawkiA. Hipoteza:„Per aspera ad aspra”(“Poprzez ciernie do gwiazd”)2.Argumenty.A. Za:-poprzez cierpienie łatwiej nam docenić p [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:44 , Wyświetleń: 927 , Ocena: 897, Głosów: 0, Autor: Mafej

Dlaczego źli? Twoje refleksje o ludziach, którzy w różny sposób krzywdzili innych. Odwołaj się do utworów literackich i filmowych.

Ile razy ktoś wyrządzi nam krzywdę zastanawiamy się: dlaczego? Czyja to wina, nasza, niesprawiedliwości świata, a może losu, opatrzności, Boga, który zsyła na nas kolejne [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:31 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 1020, Głosów: 0, Autor: Mafej

Literackie spotkania wrogów na podstawie „Iliady” Homera i Spowiedzi ks. Robaka z „Pana Tadeusza”

Ludzie często się kłócą , obrażają o błahe sprawy z łatwością się sprzeczają i równie szybko godzą , chociaż zdarza się że nienawidzą się do końca życia na sz [...]

Dodano: 2008-11-17 18:59:48 , Wyświetleń: 1389 , Ocena: 1439, Głosów: 0, Autor: Mafej

Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze

"Miłość dopiero wtedy staje się idealna, kiedy ukochanej osoby nie da się już uratować. Kiedy się odkryje, że ukochana osoba rozmawia jakimś innym głosem z kimś nieznaj [...]

Dodano: 2008-11-17 19:00:27 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 1345, Głosów: 0, Autor: Mafej

Indywidualizm – wyraz dumy człowieka, przejaw jego pychy, „manifest inności...”. Oceń postawy wybranych bohaterów literackich, których nazwałbyś indywidualistami.

Indywidualizm – wyraz dumy człowieka, przejaw jego pychy, „manifest inności...”. Oceń postawy wybranych bohaterów literackich, których nazwałbyś indywidual [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:27 , Wyświetleń: 938 , Ocena: 718, Głosów: 0, Autor: Mafej

„Człowiek jest natury pielgrzymiej” (C.K. Norwid). Literackie konkretyzacje odwiecznego w kulturze motywu życia-wędrówki i życia-pielgrzymki, a twoje rozumienie istoty ludzkiej egzystencji.

„Wędrówką życie jest człowieka”(E. Stachura). Obecnie nasze życie przepełnione jest pogonią za pieniądzem, tęsknotą za poznaniem nowych galaktyk, ale i obaw [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:17 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 2040, Głosów: 0, Autor: Mafej

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy” (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:08 , Wyświetleń: 901 , Ocena: 938, Głosów: 0, Autor: Mafej

Kartki z pamiętnika Balladyny.

Dzień pierwszyDzisiejszego wieczora do naszej skromnej chaty przybył hrabia Kirkor, piękny i bogaty. Jego wizyta, tak niespodziewana, spowodowana była wypadkiem na moście, [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:21 , Wyświetleń: 1215 , Ocena: 997, Głosów: 0, Autor: Mafej

Ludzkość jest niewolnikiem pieniędzy – bogaci rządzą światem. Rozważ powyższą kwestię.

„Człowieczeństwo, moi panowie, podporządkowane jest giełdzie milionerów, jeśli ktoś rozporządza takim kapitałem jak mój, stać go na stworzenie sobie własnego ła [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:27 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 685, Głosów: 0, Autor: Mafej

Czy postęp nauki ma tylko dobre strony?

Nauka w życiu człowieka jest bardzo pomocna, im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej ciekawi nas świat i jego tajemnice. W ciągu ostatnich stu lat cywilizacja posunę [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:07 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 877, Głosów: 0, Autor: majka100100

"Jak żyć - spytał mnie ktoś, kogo ja miałam zapytać o to samo!" (Wisława Szymoborska) Poszukaj sposobów na życie udane w utworach różnych epok literackich.

W momencie przyjścia na świat rozpoczyna się nasze życie , od tej chwili jesteśmy skazani na pobyt na Ziemi. W świecie zła i przemocy musimy odnaleźć drogę , która dopro [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:46 , Wyświetleń: 1029 , Ocena: 882, Głosów: 0, Autor: majka100100

„Człowiek żyjący proch”, czy istota „niewiele mniejsza od niebieskich mocy”? Rozważania o miejscu człowieka w świecie, roli i znaczeniu inspirowane wybranymi dziełami literackimi.

Jak powszechnie wiadomo świat jest płaskim dyskiem, który trzymają trzy małpy, stojące na wielkim krecie, który to przekopuje się przez czarny piach kosmosu, niewiadomo z j [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:25 , Wyświetleń: 1076 , Ocena: 1263, Głosów: 0, Autor: majka100100

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność

Niezwykle naturalne i ludzkie jest przeciwstawienie się okrutnej rzeczywistości. Żaden człowiek myślący i choć troszkę wrażliwy nie jest w stanie pogodzić się ze złem, [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:26 , Wyświetleń: 1160 , Ocena: 1199, Głosów: 0, Autor: majka100100

"Książki są okularami przez które oglądamy świat"-powyższe słowa uczyń mottem rozważań o wpływie książki na Twoje życie.

Książka w życiu człowieka od dawien dawna odgrywa wielką rolę. Jest nie tylko skarbnicą wiedzy, ale i źródłem niesamowitych przeżyć związanych z jej lekturą. Potrafi [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:33 , Wyświetleń: 1010 , Ocena: 987, Głosów: 0, Autor: majka100100

Być albo mieć to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Scharakteryzuj bohaterów literackich, którzy realizowali te modele życia.

Być albo mieć? Jest to pytanie zadawane od zawsze. wszechobecne w moich czasach, które charakteryzują sie ciągłą pogonią za pieniędzmi. Mieć pieniądze, to znaczy mieć w [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:46 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 1128, Głosów: 0, Autor: majka100100

Dobro własne czy sprawy publiczne? Rozwiń temat oceniając postawy wybranych bohaterów literatury dawnej i współczesnej.

Od wieków na całym świecie ludzie nie zależnie od tego skąd się wywodzą, w jakiego Boga wierzą czy jaki jest ich światopogląd obierają dwie przeciwstawne postawy. Pierws [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:36 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 5, Głosów: 0, Autor: majka100100

Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia?

Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia? Sądzę,że tak, aby uzasadnić tę odpowiedź pozwolę sobie przywołać kilka przykładów z literatury oraz z życia. Pierws [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:55 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Zrozumiec szczescie, to jakby zrozumieć, że grunt na którym stoisz nie może być szrszy od 2 stóp ktore go pokrywaja"

Każdy człowiek, od momentu, w którym zaczyna być świadomy swoich czynów czy zachowań, stara się spełniać swoje zachcianki i pragnienia. W miarę upływu lat, stajemy się [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:38 , Wyświetleń: 942 , Ocena: 830, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przedmioty zwykłe, szczególne, magiczne...Przedstaw, jaką funkcję pełnią przedmioty w utworach literackich różnych epok. (2)

Przedmioty stanowią dla ludzi cenną wartość. Są namacalne, można ich dotknąć, więc każdy człowiek gromadzi je w dużych ilościach. Stanowią świadectwo przeszłości i [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:46 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 652, Głosów: 0, Autor: majka100100

Dawid H. Lawrence twierdził, że cała wielka literatura opowiada o moralności. Odwołując się do znanej ci literatury potwierdź ten pogląd lub podejmij z nim polemikę.

Czym jest moralność? Według słownika mianem tym definiujemy „zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co złe, którymi zgodnie z danym światopoglądem religijn [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:00 , Wyświetleń: 952 , Ocena: 856, Głosów: 0, Autor: majka100100

Postacie z powieści historycznych, poetyckich bądź dramatów romantycznych często zyskują sympatię i uznanie czytelników. Spróbuj wyjaśnić to zjawisko w percepcji dzieła literackiego, odwołując się do znanych ci utworów tego gatunku.

Twórczość literacka była jednym ze sposobów samorealizacji człowieka już od epoki starożytnej. W tym długim okresie rola, jaką miała odgrywać i powierzone jej zadania z [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:12 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 785, Głosów: 0, Autor: majka100100

Koncepcja ludzkiego losu w literaturze wybranych epok (2)

\Ludzie od początku istnienia zastanawiali się „po co”. Po co zostali stworzeni, przez kogo, jak i, jeżeli odpowiedzi na te pytania nie istnieją, po co się nad tym [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:14 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 583, Głosów: 0, Autor: majka100100

Szczęście (2)

„Celem ludzkiego życia jest szczęście, któż z nas jednak wie, jak je osiągnąć” J.J Rousseau. Jak należy rozumieć pojęcie „szczęścia” i co jest [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:05 , Wyświetleń: 2688 , Ocena: 552, Głosów: 0, Autor: majka100100

Czym dla bohaterów literackich różnych epok jest pamięć o życiowych doświadczeniach: darem, brzemieniem, przekleństwem...? Omawiając zagadnienia wykorzystaj znane ci teksty literackie.

Każdy człowiek w swym życiu napotyka różne przeszkody, pokonując je stają się one dla niego pewnym doświadczeniem i wskazówką na przyszłość. Często postępujemy źle [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:00 , Wyświetleń: 1036 , Ocena: 1141, Głosów: 0, Autor: majka100100

Wierność – sobie, drugiemu człowiekowi, idei... Przedstaw funkcjonowanie tego motywu odwołując się do przykładów literackich z różnych epok.

Zastanawiałam się kiedyś, czym jest wierność. Na próżno szukałam odpowiedzi w mądrych księgach próbujących zamknąć ją w sztywne ramy definicji. Pytałam ludzi ̵ [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:04 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 942, Głosów: 0, Autor: majka100100

Człowiek - wędrowiec w drodze do prawdy o świecie i samym sobie.

Św. Augustyn, jeden z największych filozofów średniowiecznych, scharakteryzował człowieka jako homo viator – pielgrzym, wędrowiec. Trudno się nie zgodzić z tym stwie [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:10 , Wyświetleń: 1061 , Ocena: 852, Głosów: 0, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?