Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rola bajek i baśni w kształtowaniu się twojej osobowości i twego stosunku do świata w okresie dzieciństwa

PLAN:I Wstęp:1. Rola bajek i baśni w kształtowaniu się osobowości dzieci.II Rozwinięcie:1. Wyczulenie na ludzką krzywdę po przeczytaniu "Dziewczynki z zapa [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:52 , Wyświetleń: 5418 , Ocena: 13.29, Głosów: 255, Autor: agacjo

Żydzi i stosunki polsko - żydowskie od oświecenia do współczesności.

Żydzi jako bohaterowie powieści są obecni w literaturze polskiej od dość dawna. Różnie prezentował się ich wizerunek na przestrzeni wieków. Różnorodne też były stosun [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:34 , Wyświetleń: 3198 , Ocena: 12.27, Głosów: 242, Autor: agacjo

Człowiek nie może żyć bez miłości

Miłość w życiu człowieka jest elementem wpisanym w jego los. Każdy dąży do osiągnięcia szczęścia w miłości, choć te miłości bywają różne to, szczęście, które [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:37 , Wyświetleń: 4701 , Ocena: 14.73, Głosów: 240, Autor: agacjo

"Antygona" a "Odprawa posłów greckich" -tematyka, problematyka i budowa dramatów.

Najpierw trzeba wspomnieć, iż są to utworu powstałe w zupełnie innych czasach: "Antygona" jest utworem napisanym w starożytnej Grecji przez Sofoklesa i miała na celu tylko r [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:51 , Wyświetleń: 3093 , Ocena: 14.53, Głosów: 237, Autor: agacjo

Samotni z wyboru czy z konieczności? Rozważania o bohaterach rożnych epok literackich.

Antropologia filozoficzna od wieków stara się ostatecznie zdefiniować jakie i czym jest człowieczeństwo, odpowiedzieć na pytania o istocie ludzkiej i wypracować koncepcję c [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:56 , Wyświetleń: 3426 , Ocena: 13.75, Głosów: 224, Autor: agacjo

Kordian, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz - czy dokonali właściwego wyboru w życiu?

"Sytuacja tragiczna ma miejsce wówczas, gdy bohater stoi przed koniecznością dokonania wyboru między dwiema racjami, które są równorzędne, lecz każda decyzja będzie zła [...]

Dodano: 2008-01-31 17:01:52 , Wyświetleń: 3495 , Ocena: 12.89, Głosów: 220, Autor: agacjo

Sarmatyzm współczesny - czyli co zostało z tamtych lat

Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI - wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się od Sarmatów, staroż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:48 , Wyświetleń: 2713 , Ocena: 11.83, Głosów: 216, Autor: agacjo

Różne przykłady postaw patriotycznych w Twojej ocenie (nazwij je i omów w świetle poznanych utworów).

Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć p [...]

Dodano: 2008-01-31 00:12:33 , Wyświetleń: 3465 , Ocena: 14.76, Głosów: 201, Autor: agacjo

"Chłop potęgą jest i basta". Kreacje bohaterów chłopskich w literaturze różnych epok.

Chłopi to w Polsce wyjątkowy stan. Współczesnym rodakom utrwalił się obraz chłopów, którzy popierając Leppera blokują drogi, domagając się zaprzestania eksportu żywno [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:15 , Wyświetleń: 3033 , Ocena: 13.35, Głosów: 192, Autor: agacjo

Pejzaż rodzimy w "Panu Tadeuszu" i jego kontynuacje w "Nad Niemnem" i w "Przedwiośniu".

Opisy przyrody w "Panu Tadeuszu" są z reguły związane z akcją i podporządkowane są sprawom ludzkim. Wschody i zachody słońca stanowią zatem ramę dla całodziennych wypadk [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:38 , Wyświetleń: 3085 , Ocena: 18.63, Głosów: 181, Autor: agacjo

Zło (1)

Zło jest jedną z podstawowych kategorii etyczno – filozoficznych i religijnych. Używane jest także w różnych odcieniach znaczeniowych w języku potocznym, opisując to [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:37 , Wyświetleń: 2068 , Ocena: 19.73, Głosów: 97, Autor: Mafej

Zbigniew Herbert nazwał odpuszczenie win najtrudniejszym kunsztem. Przedstaw funkcjonowanie motywu przebaczenia w wybranych utworach literackich różnych epok.

Czym dla człowieka może być odpuszczenie win?Nie jest to przypadek lecz jest to świadomy wybór moralny. W naszym życiu często stajemy przed problemem czy wybaczyć komu [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:18 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 12.42, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Znaczenie motywów biblijnych w "Mistrzu i Małgorzacie" M. Bułhakowa

Powieść "Mistrz i Małgorzata" można określić mianem utworu uniwersalnego. Mimo, iż Bułhakow w stosunkowo precyzyjny sposób określa ramy czasowe akcji, podstawowe zagadnie [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:19 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 13.34, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Zjawy, duchy, mary

„- Zdaje mi się, widzę. . . , - Gdzie? - Przed oczyma duszy mojej” SzekspirZjawy, duchy, sny, wizje. . . - określ, jaką funkcję pełnią one w wybrany [...]

Dodano: 2008-04-11 21:50:48 , Wyświetleń: 2161 , Ocena: 18.11, Głosów: 83, Autor: pawlukewa

Esej "Kiedy miłość burzy a kiedy buduje"- od starozytności do romantyzmu-esej

Kiedy miłość burzy a kiedy buduje?„.... Zawsze bardzo poglądowe staje się sięgnięcie do pierwotnego znaczenia słów, nie tylko po to, aby odkryć ich nowe znaczen [...]

Dodano: 2008-11-06 11:21:25 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 15.51, Głosów: 73, Autor: Mafej

Konflikt pokoleń w utworach literackich różnych epok.

Konflikt pokoleń towarzyszy literaturze od zarania dziejów. W Biblii Absolom buntuje się przeciwko swojemu ojcu – Dawidowi, któremu zarzuca niesprawiedliwe rządzenie i t [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:05 , Wyświetleń: 4005 , Ocena: 31.24, Głosów: 70, Autor: ew.la

Omów motyw buntu przeciwko Bogu w literaturze

Bunt..... Co to takiego? Sprzeciw, opór, niezgoda, niedostosowanie się do czyjejś woli... Przeciwko czemu? Przeciw czemuś, co jest nie po naszej myśli, co nie zgadza się z na [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:17 , Wyświetleń: 1145 , Ocena: 14.7, Głosów: 70, Autor: Michalk88

„Władzy zlikwidować nie można, bo jest ona podstawą ładu w państwie, społeczeństwie, rodzinie”. Rozwiń tę myśl.

Nie sposób zaprzeczyć, iż władza, jako możliwość sprawowania kontroli i wpływania na działania osób lub rzeczy, jest dobrem bardzo pożądanym. Niektóre teorie głoszą [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:55 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 15.03, Głosów: 70, Autor: elkakida

Topos matki cierpiącej

Matka opłakująca śmierć swego syna jest szczególnym motywem, pojawiającym się w literaturze wielu epok. Widok cierpiącej matki jest szerokim polem do popisu dla wielu pisar [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:37 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 21.61, Głosów: 63, Autor: tom

Mój ojciec - Jacek Soplica (1)

„ MÓJ OJCIEC – JACEK SOPLICA” Od dziecka zastanawiałem się kim był mój ojciec –powraca do lat dziecinnych Tadeusz & [...]

Dodano: 2008-07-08 11:54:14 , Wyświetleń: 1108 , Ocena: 14.39, Głosów: 63, Autor: tom

Porównanie „Ody do młodości” i „Do młodych”.

Autorem „Ody do młodości” jest młody 22 - letni poeta Adam Mickiewicz, który dopiero, co skończył studia w Wilnie i przeniósł się do Kowna. W latach 1817 - 182 [...]

Dodano: 2008-08-24 11:16:19 , Wyświetleń: 2254 , Ocena: 22.16, Głosów: 63, Autor: Michalk88

„O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało bo zawsze się dochodzi, gdzie indziej niż się chciało”. Czy zgadzasz się z tymi słowami?

Wieczna wędrówka ku nowemu, pokonywanie wszelkich przeszkód. Ponadczasowa droga, która wszakże ma swój kres. Wędrujemy do wyznaczonego sobie celu, poprzez kręte drogi i man [...]

Dodano: 2008-10-16 10:02:05 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 27.72, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach literackich.

„Szkoda poety, który idzie w tłum. Tłum nie szuka poezji. Krok tłumu nie jest rytmem wiersza.”(T.Borowski)Rola poety w społeczeństwie ulegała w ciągu wi [...]

Dodano: 2008-07-08 11:54:07 , Wyświetleń: 1846 , Ocena: 16.24, Głosów: 62, Autor: tom

Przedmioty zwykłe, szczególne, magiczne...Przedstaw, jaką funkcję pełnią przedmioty w utworach literackich różnych epok. (1)

Przedmioty stanowią dla ludzi cenną wartość. Są namacalne, można ich dotknąć, więc każdy człowiek gromadzi je w dużych ilościach. Stanowią świadectwo przeszłości i [...]

Dodano: 2008-12-21 00:10:04 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 22.62, Głosów: 62, Autor: majka100100

Lektury optymistyczne głoszące pochwałę życia.

„Nie bez powabów jest ten straszny świat, nie bez porankówdla których warto się zbudzić” (W. Szymborska)Lektury optymistyczne głoszące pochwał [...]

Dodano: 2008-02-01 13:53:47 , Wyświetleń: 3931 , Ocena: 46.59, Głosów: 58, Autor: agacjo

Niepogodzeni ze światem. Literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym.

" To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór..." *Mówi się, że historia nie lubi buntowników. Dlaczego miałaby ich nie lubić? Przecie [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:41 , Wyświetleń: 3472 , Ocena: 50.24, Głosów: 58, Autor: agacjo

Bohater tragiczny w antyku, romantyzmie i literaturze współczesnej.

Pojęcie tragizmu wywodzi się z tragedii greckiej, postacie tragiczne to osoby nieprzeciętne, które stoją w obliczu nierozwiązalnego konfliktu. Bohater ma do wyboru pewne drog [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:42 , Wyświetleń: 2106 , Ocena: 18.68, Głosów: 58, Autor: elkakida

Człowiek nie może żyć bez miłości – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

Cóż to jest miłość ? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niź szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uc [...]

Dodano: 2008-07-06 18:32:21 , Wyświetleń: 2044 , Ocena: 31.57, Głosów: 55, Autor: tom

Rozsądek czy emocje są prawdziwa ostoją człowieczeństwa?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi niemalże na wszystkie pytania problematyczne jest zazwyczaj trudne. Należy mieć na względzie wszystkie „za” i „przeciwR [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:47 , Wyświetleń: 1235 , Ocena: 28.92, Głosów: 50, Autor: tom

Literackie przykłady przyjaźni.

Przyjaźń - "bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej okoliczności”. Tak oto [...]

Dodano: 2008-04-01 08:52:14 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 28.42, Głosów: 49, Autor: pawlukewa

Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3-4 utworach różnych epok.

LITERATURA WSPÓŁCZESNA: 1. Zofia Nałkowska "Medaliony" , motto utworu: "Ludzie ludziom zgotowali ten los". - tytuł "Medaliony" został zaczerpnięty z jednego z opowiad [...]

Dodano: 2008-02-01 19:14:47 , Wyświetleń: 2307 , Ocena: 49.87, Głosów: 45, Autor: agacjo

Patriotyzm w utworach Potockiego.

Najwybitniejszym poetą polski drugiej połowy XVII wieku był Wacław Potocki. Zgodnie z literackim obyczajem swej epoki czerpał swe pomysły twórcze, a niekiedy całe wątki te [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:38 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 20.17, Głosów: 45, Autor: Mafej

Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok. (1)

Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:21 , Wyświetleń: 2095 , Ocena: 49.16, Głosów: 43, Autor: agacjo

Nawiązania do średniowiecza w późniejszej literaturze

Odległe epoki, mroczne i tajemnicze, pełne religijnych uniesień i metafizycznego niepokoju, stają się źródłem fascynacji i twórczej inspiracji dla następnych pokoleń art [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:55 , Wyświetleń: 2297 , Ocena: 57, Głosów: 43, Autor: ew.la

Analiza porównawcza "Pieśni XXIV" Kochanowskiego i "Do losu" Tuwima.

Utwory "Do losu" Juliana Tuwima i "Pieśni XXIV" Jana Kochanowskiego przedstawiają dwie odmienne postawy poetów tworzących na przestrzeni dwóch różnych epok. Jest to powodem [...]

Dodano: 2008-07-16 11:04:43 , Wyświetleń: 1360 , Ocena: 26.56, Głosów: 42, Autor: tom

Według Szekspira „Świat jest teatrem, aktorami ludzie”. A kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek…? .Przedstaw swoje poglądy odwołując się do wybranych utworów.

Słownik motywów literackich, podaje, że „ teatr mundi” – teatr świata to koncepcja, przypisywana jest Platonowi . Zakłada ona, że świat został stworzony i [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:23 , Wyświetleń: 2222 , Ocena: 33.28, Głosów: 42, Autor: Mafej

Marzenia w literaturze - przekrojowo.

Marzenia, odwieczne ludzkie pragnienia, dążenia. . . Towarzyszą każdemu człowiekowi na każdym etapie jego życia. Były, są i będą - odwieczne i niezmienne. Jestem przekon [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:47 , Wyświetleń: 1489 , Ocena: 28.17, Głosów: 41, Autor: pawlukewa

Horacy "człowiek śmiertelny, jego czyny bywają nieśmiertelne"

Człowiek śmiertelny, jego czyny bywają nieśmiertelneTemat pracy nawiązuje do jednego z bardziej znanych utworów Horacego pt. „Pieśń III”. Poeta uważa swą [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:46 , Wyświetleń: 1089 , Ocena: 18.71, Głosów: 41, Autor: elkakida

"Nie miecz, nie tarcz - bronią języka, lecz - arcydzieła." C.K. Norwid.

"Nie miecz, nie tarcz - bronią języka, lecz - arcydzieła." zgodnie z tym stwierdzeniem tworzyło wielu autorów, nie tylko ci, którzy żyli po Norwidzie, lecz również artyśc [...]

Dodano: 2008-02-24 10:57:31 , Wyświetleń: 3222 , Ocena: 76.2, Głosów: 40, Autor: ew.la

Patriotyzm niejedno ma imię

Ojczyzna oznacza kraj z którego człowiek pochodzi, w którym się urodził czy w którego kulturze został wychowany. Uosabia ona szereg wartości z którymi dany człowiek się [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:54 , Wyświetleń: 1064 , Ocena: 23.95, Głosów: 40, Autor: GOSIA288

„Kobieta - postać drugoplanowa w literaturze?” Przedstaw swoją opinię, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej.

Żyjemy w czasach światłych i cywilizowanych, w czasach ogromnego rozwoju techniki i nauki. Większość naszego społeczeństwa stanowią ludzie światowi i wykształceni. Jedna [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:32 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 31.98, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Tren Fortynbrasa"

Zbigniew Herbert - Tren FortynbrasaInterpretacja wierszaTematem wiersza Zbigniewa Herberta jest kontynuacja jednego z wątków szekspirowskiej sztuki - Hamleta. Akcja utwor [...]

Dodano: 2008-07-08 11:54:10 , Wyświetleń: 1809 , Ocena: 43.13, Głosów: 39, Autor: tom

Jakie treści zawarte w literaturze staropolskie uważasz za szczególne ważne dla współczesnego człowieka???

Literatura staropolska ma niejedno oblicze. Różni się tak, jak różnią się jej epoki. Średniowiecze, renesans, barok i oświecenie - to cztery wielkie epoki, na które przyp [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:36 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 28.23, Głosów: 39, Autor: majka100100

"Jam jest dwór polski" - Korczyn i Soplicowo.

Dworek szlachecki – stał się w literaturze polskiej symbolem. Znakiem Polski. W małym majątku możemy obejrzeć odbicie całego kraju. O takiej posiadłości swobodnie mo [...]

Dodano: 2008-02-01 10:05:33 , Wyświetleń: 1979 , Ocena: 54.92, Głosów: 38, Autor: agacjo

Konspekt - szczęście

Problem szczęścia dotyczy każdego. Nie ma istoty ludzkiej, która nie dążyłaby do niego, nie zastanawiałaby się nad tym, czym jest szczęście. Nad zagadnieniem tym rozmyś [...]

Dodano: 2008-09-29 23:55:51 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 28.03, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Miłość.

Miłość. To takie piękne słowo. Ale czy rozumiemy co ono oznacza ? Miłość nie można określić dosłownie, czym jest, zamoknąć ją w jakiś granicach. Na przestrzeni [...]

Dodano: 2008-10-10 11:30:06 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 30.54, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Czy warto uczyć się języka polskiego?

Niektórzy twierdzą, że nauka języka polskiego do niczego im się nie przyda. Ja wychodzę jednak z założenia, że warto uczyć się tego pięknego języka. Na potwierdz [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:45 , Wyświetleń: 1529 , Ocena: 38.85, Głosów: 38, Autor: Michalk88

„Życie ludzkie jest tylko snem, zdawało się już niejednemu. I mnie również uczucie to stale towarzyszy" - Werter o wartościach życia.

Życie ludzkie ma ogromną wartość. To, czym kierujemy się w życiu i jak żyjemy zależy od wartości wpojonych nam i ukształtowanych przez okres naszego dorastania. I właśn [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:43 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 25.28, Głosów: 38, Autor: Mafej

Josif Brodski twierdzi: „Przeznaczeniem dzieła sztuki jest zawsze przetrwać swego twórcę”. Omawiając wybrane dzieła powstałe do końca XIX wieku, wykaż że wypełniły one swoje przeznaczenie.

Dzieł literackich, które przetrwały swych twórców jest niewiele. Tak samo jak niewiele jest autorów, których moglibyśmy szybko wymienić zapytani. Nieśmiertelne pozostają [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:15 , Wyświetleń: 1213 , Ocena: 3.03, Głosów: 37, Autor: majka100100

Lektury, ich twórcy i główni bohaterowie

POZYTYWIZMHonoriusz BalzacOjciec Goriot-Vautrin(bad guy, Ołży-Śmierć), pani Vauquer(właścicielka kamienicy), Jan Joachim Goriot, Eugeniusz de Rastignac, pani de Beaus [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:54 , Wyświetleń: 2499 , Ocena: 34.16, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?