Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kultura rycerska – zaginęła czy przetrwała do czasów współczesnych?

„Kultura rycerska – zagineła czy przetrwała do czasów współczesnych” Wiele mówi się o rycerzu i jego kulturze jedni mówią, że był to wzór prawdziwego [...]

Dodano: 2009-02-10 12:20:36 , Wyświetleń: 1371 , Ocena: 42.7, Głosów: 19, Autor: elkakida

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich – ważnych dla Ciebie – wartości odnajdujesz w utworach literackich. Na wybranych przykładach.

Każdy człowiek, niezależnie od tego czy jest dobry, czy zły, kieruje się w swym postępowaniu pewną logiką. Nie ważne jest czy chce zdobyć jak największą fortunę, wiedz [...]

Dodano: 2009-02-10 12:20:53 , Wyświetleń: 1089 , Ocena: 482.5, Głosów: 1, Autor: elkakida

Odczytaj i skomentuj sens myśli Josepha Conrada: „Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć, jeśli chce żyć przyzwoicie.” Rozwijając temat, odnieś się do losów wybranych bohaterów literackich.

Na przestrzeni wieków człowiek zmieniał się zarówno pod względem wyglądu, jak i wartości, które regulowały jego życie. Było to spowodowane wieloma czynnikami, takim [...]

Dodano: 2009-02-10 12:20:54 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 1229, Głosów: 0, Autor: elkakida

"Szczęście i nieszczęście człowieka jest po większej części jego własnym dziełem". Odwołując się do wybranych tekstów literackich, rozważ myśl Johna Locke'a.

Nasze całe życie, to nieustanne wybory pomiędzy różnymi drogami. Każdy człowiek sam sobie jest „sterem, żeglarzem, okrętem”, nikt nie decyduje za niego, stoi p [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:27 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 184, Głosów: 5, Autor: elkakida

Człowiek i jego wartości.

Człowiek i jego świat wartości. Człowiek zawsze szukał w literaturze odpowiedzi na pytania o sens własnej egzystencji, o sposób rozumienia świata i samego siebie, o ideały [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:29 , Wyświetleń: 977 , Ocena: 171.25, Głosów: 3, Autor: elkakida

Jaki obraz człowieka przynosi literatura (teatr, film)? Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich, realizacji filmowych lub teatralnych.

Mogłabym napisać o człowieku jako sprawcy zła, przemocy, terroru i tragedii, którego nic nie obchodzi poza sławą, pieniędzmi, władzą, widzącego tylko siebie i własne po [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:30 , Wyświetleń: 960 , Ocena: 481.5, Głosów: 1, Autor: elkakida

Co to jest szczęście? – próby odpowiedzenia na to pytanie w literaturze różnych epok.

Literatura od samego początku zastanawiała się czym jest szczęście. W wielu utworach znajdujemy odpowiedzi na to pytanie. Jednak nie zawsze możemy się z nimi zgodzić, gdyż [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:17 , Wyświetleń: 1073 , Ocena: 550.5, Głosów: 1, Autor: elkakida

Nawiązania do romantyzmu w literaturze i sztuce epok późniejszych. Omów cztery sposoby nawiązań, odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

Tradycja romantyczna w Polsce to element zupełnie inny niż romantyzm europejski. Dzieje się tak dlatego, że w naszej kulturze i naszej historii romantyzm odegrał szczególną [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:23 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 165.29, Głosów: 6, Autor: elkakida

“Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła.” (Leopold Staff) Twoje rozważania o istocie cierpienia w różnych tekstach kultury.

Niektórzy wierzą, że twarz człowieka jest odzwierciedleniem jego duszy. Podobno czas, tak jak mróz w zimowy dzień na szybach, maluje na niej przeszłe dni i naznacza wszelkie [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:26 , Wyświetleń: 970 , Ocena: 42.65, Głosów: 22, Autor: elkakida

“Skąd przyjdzie odrodzenie do nas, którzyśmy skazali i spustoszyli cały glob ziemski? Tylko z przeszłości, jeżeli ją kochamy.” (Simone Weil) Rozważ rolę tradycji w kształtowaniu postaw ludzi współczesnych na podstawie wybranych utworów.

Tradycja jako pewien zbiór zasad, obyczajów czy też wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie powinna w sposób zhierarchizowany kierować naszym życiem obok innych pis [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:27 , Wyświetleń: 913 , Ocena: 65.29, Głosów: 13, Autor: elkakida

Miasto - przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju... Jakie sensy nadała literatura temu motywowi?

Miasto według słownika języka polskiego to „duży obszar intensywnie i planowo zabudowany, będący skupiskiem ludności, wykonującej zawody nierolnicze”. By powsta [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:31 , Wyświetleń: 1092 , Ocena: 154.14, Głosów: 6, Autor: elkakida

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna.” Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich.

Przez pojęcie współczesnej sztuki, rozumiemy sztukę ponadczasową, uniwersalną, podejmującą tematykę aktualną w każdej epoce. Bez względu na moment interpretacji, odbior [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:31 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 3.75, Głosów: 4, Autor: elkakida

„Studiowanie literatury nie jest niczym innym jak studiowaniem ludzi.” (George Sand) Jakiej wiedzy o człowieku dostarczyły Ci poznane utwory literackie?

Człowiek... Kim jest? „Koroną stworzenia”-istotą, o której Księga Rodzaju mówi, że odzwierciedla Stwórcę. Przedstawiciela ludzkości nie da się określić jed [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:32 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 3.23, Głosów: 13, Autor: elkakida

„Nie znam bowiem innej wolności jak ćwiczenie duszy.” (A. de Saint Exupery)

Czym jest wolność? Według słownikowej definicji określamy tym mianem niezależności, niepodległość, swobodę, samodzielność. Jednak każdy z nas ma także osobiste podej [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:33 , Wyświetleń: 1062 , Ocena: 47.05, Głosów: 21, Autor: elkakida

„Aby istnieć, człowiek musi się buntować (Albert Camus).” Zastanów się nad źródłami i sensem buntu bohaterów literackich i oceń ich postawy.

Buntuje się więc jestem. Sprzeciw, niezgoda, protest, opór towarzyszł człowiekowi od zawsze, ponieważ został wpsiany w naszą naturę.Historia ludzkości zna wielu bunto [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:53 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 1314, Głosów: 0, Autor: elkakida

„Człowiek nie może żyć bez miłości.” (Jan Paweł II) Uzasadnij tezę, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Miłość jest uczuciem najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym. Potrafi tworzyć, ale i niszczyć. Nie potrafimy jednoznacznie określić, czym ono jest, bowiem wiele ma twarzy. N [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:54 , Wyświetleń: 1474 , Ocena: 303.2, Głosów: 4, Autor: elkakida

„Kto nie wyjdzie z domu, aby zło znaleźć i z oblicza ziemi wygładzić, do tego zło samo przyjdzie i stanie przed obliczem jego.” Rozważ sens tych słów w oparciu o dowolnie wybrane przykłady.

Czym jest zło? Złem możemy określić to, co niezgodne jest z zasadami moralnymi współżycia społecznego; wszystko, co przynosi nieszczęście. Jest ono przeciwieństwem dobr [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:55 , Wyświetleń: 843 , Ocena: 39.71, Głosów: 20, Autor: elkakida

„Polacy nie są zorganizowanym narodem, wobec czego znaczy u nich więcej nastrój aniżeli rozumowanie i argumenty; sztuką rządzenia Polakami jest, zatem wzniecanie odpowiednich nastrojów”. Przywołując stosowne teksty kultury, skomentuj tę myśl.

„Polakiem jestem i nic, co polskie nie jest mi obce”. W taki sposób Henryk Rzewuski w swoim utworze pt.: „Pamiątki Soplicy” nawiązywał do „Pana Ta [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:56 , Wyświetleń: 935 , Ocena: 79.5, Głosów: 11, Autor: elkakida

„Są takie motywy, archetypy, wartości, które przekazujemy sobie z rąk do rąk.”

Biblia i antyk stanowią dla każdego człowieka nieprzebrany zbiór zasad postępowania, symboli, toposów, które szeroko zakorzeniły się w naszej kulturze. Postacie takie jak [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:57 , Wyświetleń: 960 , Ocena: 36.14, Głosów: 21, Autor: elkakida

Romantyzm czy pozytywizm? Serce czy rozum? Indywidualizm czy służba innym? Walka czy praca? Poezja czy proza życia? Ideały której epoki wydają Ci się bliższe i bardziej odpowiadają współczesności?

Romantyzm czy pozytywizm? Serce czy rozum? Indywidualizm czy służba innym?... Odpowiedzenie na to pytanie nie jest łatwym zadaniem. Nie tylko dlatego, że porównanie dwóch kom [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:00 , Wyświetleń: 1241 , Ocena: 62.75, Głosów: 15, Autor: elkakida

„Władza - namiętność, pokusa, zobowiązanie czy powołanie?” Twoje rozważania na temat władzy zilustruj przykładami z literatury.

Władza... Czym jest tak właściwe? Jedni twierdzą, że to pokusa i namiętność, inni, że zaszczyt i powołanie. Jeszcze inni, że obowiązek, bądź zobowiązanie. Wi [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:01 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 52.5, Głosów: 21, Autor: elkakida

„Życia nie wolno trwonić, życiem należy dać świadectwo sensu swojego istnienia”. Jaki komentarz do tej wypowiedzi odnajdujesz w wybranych utworach literackich?

Człowiek od zawsze szukał sensu swojego istnienia. Każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju i w innych wartościach doszukuje się swojego spełnienia. Niektórym przychodzi to s [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:01 , Wyświetleń: 999 , Ocena: 51.45, Głosów: 21, Autor: elkakida

Czy każdą winę można odkupić? - rozprawka

Od dawna interesował mnie problem winy, a właściwie jej odkupienia. Czy każdą winę można odkupić? Nawet tę najgorszą, jaką jest gwałt czy morderstwo? Pomimo pewnych wah [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:03 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 65.05, Głosów: 18, Autor: elkakida

Komputer: wróg czy przyjaciel? - rozprawka

Komputer jest urządzeniem, które posiada większość ludzi żyjących na ziemskim globie. Pozwala na to oczywiście jego rozmiar, stosunkowo niska cena oraz użyteczność jaką [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:04 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 51.52, Głosów: 24, Autor: elkakida

„Władzy zlikwidować nie można, bo jest ona podstawą ładu w państwie, społeczeństwie, rodzinie”. Rozwiń tę myśl.

Nie sposób zaprzeczyć, iż władza, jako możliwość sprawowania kontroli i wpływania na działania osób lub rzeczy, jest dobrem bardzo pożądanym. Niektóre teorie głoszą [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:55 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 15.03, Głosów: 70, Autor: elkakida

Analiza i interpretacja porównawcza "Ody do młodości" A. Mickiewicza i "Do młodych" A. Asnyka

„Odę do młodości” Adama Mickiewicza jak i wiersz Adama Asnyka „Do młodych” można uznać za manifesty literackie, gdyż utwory te wyrażają założeni [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:39 , Wyświetleń: 1418 , Ocena: 147.73, Głosów: 10, Autor: elkakida

Dzieła sztuki wchodzą ze sobą w związki i zależności. Na wybranych przykładach wskaż relację między utworami literackimi i innymi tekstami kultury.

Dla wielu wybitnych pisarzy, myślicieli i artystów natchnieniem była "Biblia"- najbardziej znana księga na świecie. Była ona inspiracją dla literatury, malarstwa, muzyki czy [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:40 , Wyświetleń: 842 , Ocena: 781, Głosów: 0, Autor: elkakida

„Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - dokonaj analizy i interpretacji porównawczej tych dwóch wierszy.

„Odę do młodości” Adama Mickiewicza jak i wiersz Adama Asnyka „Do młodych” można uznać za manifesty literackie, gdyż utwory te wyrażają założeni [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:41 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 754, Głosów: 1, Autor: elkakida

Bohater tragiczny w antyku, romantyzmie i literaturze współczesnej.

Pojęcie tragizmu wywodzi się z tragedii greckiej, postacie tragiczne to osoby nieprzeciętne, które stoją w obliczu nierozwiązalnego konfliktu. Bohater ma do wyboru pewne drog [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:42 , Wyświetleń: 2106 , Ocena: 18.68, Głosów: 58, Autor: elkakida

Maski – ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Rozważ problem, nawiązując do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

Już w starożytnej Grecji podczas występów teatralnych, aktorzy zakładali maski, aby wcielić się w inną postać. Kobiety nie miały wstępu na scenę, toteż żeńskie role [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:43 , Wyświetleń: 982 , Ocena: 49.43, Głosów: 20, Autor: elkakida

Cena świętości - co na ten temat pisze Kazimiera Iłłakowiczówna w wierszu "Opowieść małżonki św. Alexa".

Kazimiera Iłłakiewiczówna, w swoim, pochodzącym z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wierszu, pt. ?Opowieść małżonki świętego Aleksego?, nawiązuje do średniowiecz [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:53 , Wyświetleń: 1754 , Ocena: 39.1, Głosów: 20, Autor: elkakida

Wybawienie czy udręka? Literatura wobec zmagań człowieka z samotnością (na wybranych przykładach).

Czym jest samotność? – jest stanem wyobcowania, gdy nie możemy się porozumieć z innym człowiekiem, gdy nie ma obok nikogo, kto mógłby „podać nam pomocną dło [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:17 , Wyświetleń: 976 , Ocena: 133.86, Głosów: 6, Autor: elkakida

Trzeba walczyć w taki czy inny sposób i nie padać na kolana. /Albert Camus/.

Historia na przełomie wieków pamięta o licznych przypadkach sławnych ludzi, którzy „wpisali się” do niej dzięki swoim osiągnięciom. Wielkimi i niezapomnianymi [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:18 , Wyświetleń: 877 , Ocena: 100.86, Głosów: 6, Autor: elkakida

„Pokój szczęśliwość. Ale bojowanie byt nasz podniebny”. Rozważ myśl Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Historia na przełomie wieków przypomina nam o licznych przypadkach ludzi, którzy poświęcają swoją harmonię życia w dążeniu do wielkich idei. Myślę tu na przykład o s [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:20 , Wyświetleń: 972 , Ocena: 86.36, Głosów: 10, Autor: elkakida

„Już dom widać/ Dym/ na niebie pełznący cierpliwie/ I matkę w oknie/ Z dłonią nad oczami/.” (T. Różewicz). Różne obrazy domu w wybranych tekstach kultury.

Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:21 , Wyświetleń: 1150 , Ocena: 244.8, Głosów: 4, Autor: elkakida

Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich. (2)

Pewna stara maksyma głosi: „Błądzić jest rzeczą ludzką”. Coś w tym jest, skoro przetrwała bieg historii i nie straciła na aktualności. Mimo, że nasze błędy [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:29 , Wyświetleń: 1576 , Ocena: 904, Głosów: 0, Autor: elkakida

„Kto ma głęboką wiedzę na temat natury ludzkiej, może kształtować swój los według własnego uznania”.

Człowiek, rodzi się nie z własnego wyboru. Od pierwszych dni swojego istnienia ukazywany jest mu świat w kontrastach („ to jest dobre, a to złe”). Uczy się rozpoz [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:44 , Wyświetleń: 927 , Ocena: 51.94, Głosów: 15, Autor: elkakida

„Żadne korzyści z wojen nie są tak wielkie, aby ich szkodom mogły dorównać.\

Renesansowy publicysta A. Frycz- Modrzewski w swoim dziele pt.: „O poprawie Rzeczypospolitej\" podjął się oceny wojen. Swoje poglądy oparł na dokumentach i tekstach z pr [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:45 , Wyświetleń: 971 , Ocena: 50.75, Głosów: 19, Autor: elkakida

Miłość (4)

Miłość to uczucie, dzięki któremu pragniemy dobra innych. Chcielibyśmy uszczęśliwiać tych, których kochamy. Miłość często wymaga poświęceń i wyrzeczeń. Mamy jedno [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:46 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 64.24, Głosów: 20, Autor: elkakida

Moja utopia

Czym jest utopia? Od zawsze człowiek szukał odpowiedzi na to pytanie. Próbował znaleźć w ustrojach tj. demokracja, komunizm... Dlatego też, jako dziennikarka, postanowiłam [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:47 , Wyświetleń: 2188 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ściąga - samodzielna praca na temat - jakie utwory umieściłbym w kanonie europejskim?

Literatura jest dziedziną, w której nie musimy pielęgnować kompleksów wobec reszty Europy, a nawet i świata. Tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy pełnoprawnymi członkami Uni [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:49 , Wyświetleń: 873 , Ocena: 90.89, Głosów: 8, Autor: elkakida

Czy przyjaźń to uczucie, które warto pielęgnować? Czy w obecnych czasach – czasach rywalizacji między ludźmi, walki o pracę, dobra materialne, pozycję społeczną jest jeszcze miejsce na prawdziwą przyjaźń?

Przyjaźń- ,,bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji (...)”.Tak oto [...]

Dodano: 2009-03-10 21:17:53 , Wyświetleń: 757 , Ocena: 180.5, Głosów: 3, Autor: elkakida

Motyw miasta i labiryntu

1.Odrobina historii:Najstarsze miastaJednym z wielkich wydarzeń w rozwoju kultury człowieka było wytworzenie się rzemiosła i handlu oraz powstanie odrębnych osad, zam [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:24 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 186.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Motywy: Cierpienia, Rodziny, Winy i kary, Zdrady, Szczęścia, Śmierci, Przemiany, Zdrady w literaturze.

CIERPIENIAAntykGeneza toposu CIERPIENIA: Pochodzi on z antyku, a jego pierwsze realizacje znajdujemy zarówno w Biblii jak i w Mitologii.W Biblii zostaje wprowadzony pr [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:27 , Wyświetleń: 1247 , Ocena: 172.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Sposoby kreacji życia wewnętrznego bohaterów w tekstach literackicj i nieliterackich.

Jak różnie pojmowane były pojęcia Boga, życia i śmierci, tak każda epoka kreowała swoją własną wizję bohatera. Znajdowało to swoje odbicie także w literaturze, poeci [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:31 , Wyświetleń: 1005 , Ocena: 86.91, Głosów: 10, Autor: elkakida

Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce – przedstaw wybrane przykłady, oceniając ich aktualność i wartość artystyczną.

Od wieków w naszej literaturze pisze się o miłości. To uczucie towarzyszy nam przez całe życie od dzieciństwa, aż do później starości. Temat miłości pojawia się już [...]

Dodano: 2009-03-18 11:08:05 , Wyświetleń: 1935 , Ocena: 89.19, Głosów: 15, Autor: elkakida

„Jesteśmy prawdziwymi ludźmi na tyle, na ile potrafimy kochać”

Miłość – uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i piękne, potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie umiemy powiedzie [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:50 , Wyświetleń: 1244 , Ocena: 1096, Głosów: 0, Autor: elkakida

Iluzje demitologizacji

Nikt rozsądny nie zaprzeczy, że widoczna erozja zdolności dla życia w bojaźni bożej i zaufanie do nauki jako sposób pojmowania światła – te zjawiska są ze sobą zwi [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:51 , Wyświetleń: 1141 , Ocena: 36.22, Głosów: 26, Autor: elkakida

Obserwacja uczestnicząca

WstępPrzedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu obserwacji uczestniczącej w aspekcie dylematów marketingu wynikających z globalizacji rynku i konsumpcji. Obs [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:52 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 44.64, Głosów: 21, Autor: elkakida

Pieniądz źródłem szczęścia, miernikiem sukcesu, przyczyną upadku

Kiedy byłam mała to chyba jak każde dziecko uwielbiałam gumy do żucia. Pamiętam, że mama kupowała mi i mojemu bratu strasznie słodką i różową jak mebelki lalki „ [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:55 , Wyświetleń: 1204 , Ocena: 51.74, Głosów: 18, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?