Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Josif Brodski twierdzi: „Przeznaczeniem dzieła sztuki jest zawsze przetrwać swego twórcę”. Omawiając wybrane dzieła powstałe do końca XIX wieku, wykaż że wypełniły one swoje przeznaczenie.

Dzieł literackich, które przetrwały swych twórców jest niewiele. Tak samo jak niewiele jest autorów, których moglibyśmy szybko wymienić zapytani. Nieśmiertelne pozostają [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:15 , Wyświetleń: 1213 , Ocena: 3.03, Głosów: 37, Autor: majka100100

„Człowiek jest zdumiewający…” (J. Conrad-Korzeniowski) Jakie prawdy o człowieku, ważne dla Ciebie – współczesnego czytelnika - odkrywa literatura? Odpowiedz na pytanie wykorzystując wybrane lektury.

Literatura od zarania dziejów jest zwierciadłem, w którym odbijają się ludzie i ich życie. Jest ona wyrazicielką problemów, z którymi borykali się ludzie na przestrzeni w [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:00 , Wyświetleń: 1353 , Ocena: 132.83, Głosów: 11, Autor: majka100100

„Mierzyć siły na zamiary, uciec od świata, chwytać chwilę, z pokorą przyjąć swój los”. Wybierz i skomentuj literackie propozycje postaw wobec życia przywołując stosowne przykłady.

W literaturze występuje wiele różnych postaw życiowych. Niektóre z nich wywodzą się z ideałów epoki, są konsekwencją przeżyć autora albo refleksją na temat konieczno [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:01 , Wyświetleń: 897 , Ocena: 32.87, Głosów: 30, Autor: majka100100

Czy literatura i sztuka pomagają Ci zrozumieć siebie i nasz świat? Odpowiedz, przywołując przykłady różnych tekstów kultury.

Literatura i sztuka pomocne są w zrozumieniu świata. Jest tak, gdyż różnego rodzaju teksty kulturowe ukazują nam życie przez pryzmat doświadczeń ich autorów. W literaturz [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:02 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 116.29, Głosów: 6, Autor: majka100100

Antyutopia - model świata wpisany w naturę ludzką.

„W naszym wieku, w naszym świecie pozbawionymzłudzeń, nie umiemy już wierzyć w marzenia utopistów,więc społeczeństwa zrodzone z naszej fantazjiodtwarzaj [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:04 , Wyświetleń: 942 , Ocena: 69.5, Głosów: 13, Autor: majka100100

Wędrujący poeta. Motyw tułacza, wędrowca, poety w różnych epokach literackich

Wędrujący poeta. Motyw tułacza, wędrowca, poety w różnych epokach literackich W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka m [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:12 , Wyświetleń: 1091 , Ocena: 84, Głosów: 11, Autor: majka100100

„Każdy ma swoja jedyną melodię istnienia"- poszukiwania sensu życia wpisane w świat wybranych bohaterów literackich, a twoje refleksje o istocie egzystencji. (2)

Ludzie od początku istnienia na Ziemi zastanawiali się nad sensem swojego bytu. "Kim jest człowiek?" i "Jaki jest sens życia ludzkiego?" – odpowiedzi na te pytania szukan [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:15 , Wyświetleń: 1007 , Ocena: 149.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Skomentuj zdanie Pawła Hertza „byłą więc literatura polska jakby parlamentem” jak sądzisz czy literatura może zastępować różne instytucje życia publicznego, jaka jest według ciebie dzisiaj funkcja literatury

Paweł Hertz mówiąc „byłą więc literatura polska jakby parlamentem” chciał po prostu powiedzieć, iż literatura polska zastępowała różne instytucje życia p [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:37 , Wyświetleń: 1112 , Ocena: 152.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Zrozumiec szczescie, to jakby zrozumieć, że grunt na którym stoisz nie może być szrszy od 2 stóp ktore go pokrywaja"

Każdy człowiek, od momentu, w którym zaczyna być świadomy swoich czynów czy zachowań, stara się spełniać swoje zachcianki i pragnienia. W miarę upływu lat, stajemy się [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:38 , Wyświetleń: 942 , Ocena: 830, Głosów: 0, Autor: majka100100

Działanie czy kontemplowanie swiata?

„Człowiek! to brzmi dumnie!” SofoklesDziałanie czy kontemplowanie świata? Trudno jest w tych czasach odpowiedzieć na owe pytanie. Myślę, ze zawsze przychodzi [...]

Dodano: 2008-12-17 11:01:44 , Wyświetleń: 906 , Ocena: 131.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Bohaterowie biblijni jako symbole uniwersalnych wartości

Nawiązując do powyższego tematu pragnę wyjaśnić co kryję się pod znaczeniem słowa Biblia (biblos z greckiego oznacza księgę) czyli pismo święte, jest to opowieść o [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:41 , Wyświetleń: 928 , Ocena: 138.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Obrzędy ludowe opisywane w utworach różnych epok

Obrzędy ludowe towarzyszą ludziom od zawsze. Są nieodłącznymi czynnościami, praktykami w zakresie uroczystości zbiorowych, religijnych i świeckich. Spotykamy je na całym [...]

Dodano: 2008-12-17 20:52:15 , Wyświetleń: 917 , Ocena: 152.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Interpretacja porównawcza utworów „Wielka Improwizacja” – A. Mickiewicza i „Widokówka z tego świata” S. Barańczaka.

Sięgający utworów średniowiecza, a wywodzący się pewnie jeszcze ze starożytnych mitów - motyw modlitwy, rozmowy z Bogiem wciąż odżywa w literaturze wszystkich epok. Uczu [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:26 , Wyświetleń: 1149 , Ocena: 91.42, Głosów: 11, Autor: majka100100

Jakie treści zawarte w literaturze staropolskie uważasz za szczególne ważne dla współczesnego człowieka???

Literatura staropolska ma niejedno oblicze. Różni się tak, jak różnią się jej epoki. Średniowiecze, renesans, barok i oświecenie - to cztery wielkie epoki, na które przyp [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:36 , Wyświetleń: 1240 , Ocena: 28.23, Głosów: 39, Autor: majka100100

Porównaj kreacje postaci kobiecych w literaturze romantyzmu pozytywizmu i Młodej Polski. Zastanów się, co jest przyczyną zróżnicowania się wyobrażeń kobiety w kolejnych epokach XIX wieku.

Kultura europejska od samych swoich początków była kulturą patriarchalną, czyli taką, gdzie uprzywilejowaną pozycję zajmują mężczyźni. To oni władali narodami, tworzyl [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:37 , Wyświetleń: 997 , Ocena: 36.42, Głosów: 25, Autor: majka100100

Moje utopijne wyobrażenie o rzeczywistości XXI wieku

"Utopia ma głowę wysoko, ale stopę nisko" (K. Kord)Zawsze kiedy przechadzam się ulicą, obserwuję różnych ludzi. Spotykam pędzących biznesmenów, rozwydrzone nastolatk [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:39 , Wyświetleń: 1017 , Ocena: 31.42, Głosów: 32, Autor: majka100100

Literatura staropolska - średniowiecze, renesans, barok - poczucie obcości, fascynacja, czy obojętność?

Współczesny czytelnik postawiony przed wyborem lektury - czy to na długie, zimowe wieczory, czy też do czytania w tramwaju - z pewnością nie może narzekać na ubogą ofertę [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:40 , Wyświetleń: 951 , Ocena: 31.79, Głosów: 27, Autor: majka100100

Jesteś człowiekiem początku XXI w., w jakich dziełach szukałbyś inspiracji do czynienia dobra?

Paul Hazard uważał, że najbardziej wartościowe i inspirujące są te książki, które „ uczą wiedzy najtrudniejszej: znajomości ludzkiego serca” . Zgadzam się z [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:41 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 49.79, Głosów: 23, Autor: majka100100

Dokonaj interpretacji cytatu „idzie pan Cogito przez świat zataczając się lekko”. Weź pod uwagę cechy, które symbolizują obie nogi pana Cogito.

„Idzie przez świat pan Cogito zataczając się lekko” – jest to cytat z wiersza Z. Herberta, pt. „O dwu nogach pana Cogito”. Bohater tego utworu symb [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:04 , Wyświetleń: 1227 , Ocena: 50.62, Głosów: 20, Autor: majka100100

Dom w „Panu Tadeuszu” i dom w „Ludziach bezdomnych”.

Literatura polska obfituje w różnorakie, przewijające się na przestrzeni wieków przez utwory, motywy, wśród których jednym z najbardziej zauważalnych jest motyw domu. W za [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:05 , Wyświetleń: 1356 , Ocena: 188.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Ilealiści i marzyciele- potrzebni czy zbyteczni światu

Rozpoczynając rozważania nad tym, czy idealiści i marzyciele potrzebni są światu, powinniśmy zastanowić się, kogo dokładnie określamy tym mianem. Czy idealistą jest osob [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:06 , Wyświetleń: 1043 , Ocena: 100.3, Głosów: 9, Autor: majka100100

„Buntuję się więc jestem”. Odwołując się do motywów skutków wyborów życiowych cenionych przez ciebie bohaterów literackich, rozważ zasadność zacytowanego przekonania.

Ponadczasowość słów Kartezjusza jest zadziwiająca . Człowiek zawsze buntuje się przeciwko zastanej rzeczywistości. Niezgodność z ludzkim losem odnajdujemy nawet w najstar [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:07 , Wyświetleń: 1346 , Ocena: 93.44, Głosów: 15, Autor: majka100100

Nie ma winy bez kary. Jakie koncepcje ukarania i radości uczynienia zła pojawiły się w literaturze różnych epok? Przywołaj kilka utworów.

Dlaczego popełniamy zbrodnię? Dlaczego dokonując złych wybryków nie potrafimy sobie poradzić z ich konsekwencjami? Najprościej byłoby całą winę za to obarczyć dwójkę [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:49 , Wyświetleń: 1177 , Ocena: 191.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

„Wierność ideałom młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy? Moje refleksje na temat wyborów moralnych bohaterów literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego”

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wi [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:51 , Wyświetleń: 1184 , Ocena: 41.13, Głosów: 22, Autor: majka100100

Marzenia w konfrontacji z rzeczywistością - moje rozważanie na ten temat.

Dwiema postawami wobec tajemnic świata jest rzeczywistość, będąca granicą spełnienia i bezpieczeństwa oraz marzenia, które staram się realizować, niekiedy nawet ryzykuj [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:52 , Wyświetleń: 869 , Ocena: 34.3, Głosów: 19, Autor: majka100100

Stosunek do zła sprawdzianem społeczeństwa- rozwiń temat posługując się wybranymi utworami.

Nikt nie rodzi się bohaterem, ale ważne jest to, jak człowiek zachowa się wobec otaczającej rzeczywistości, w momencie próby. Nie można zapomnieć o wpływie na indywidualn [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:53 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 60.12, Głosów: 16, Autor: majka100100

Przedmioty zwykłe, szczególne, magiczne...Przedstaw, jaką funkcję pełnią przedmioty w utworach literackich różnych epok. (1)

Przedmioty stanowią dla ludzi cenną wartość. Są namacalne, można ich dotknąć, więc każdy człowiek gromadzi je w dużych ilościach. Stanowią świadectwo przeszłości i [...]

Dodano: 2008-12-21 00:10:04 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 22.62, Głosów: 62, Autor: majka100100

Przedmioty zwykłe, szczególne, magiczne...Przedstaw, jaką funkcję pełnią przedmioty w utworach literackich różnych epok. (2)

Przedmioty stanowią dla ludzi cenną wartość. Są namacalne, można ich dotknąć, więc każdy człowiek gromadzi je w dużych ilościach. Stanowią świadectwo przeszłości i [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:46 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 652, Głosów: 0, Autor: majka100100

„Sztuka... Uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba – pobudza do walki”. Myśl Agrypy uczyń mottem swoich rozważań o miejscu i roli sztuki w życiu człowieka. Realizując temat odwołaj się do różnych tekstów kultury.

Sztuka towarzyszy człowiekowi niemal od zarania dziejów. Jej rozwój postępował wraz z ewolucją oraz kształtowaniem ludzkiego umysłu i inteligencji. Znane są nam przecież [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:47 , Wyświetleń: 959 , Ocena: 57.05, Głosów: 19, Autor: majka100100

Koncepcja ludzkiego losu w literaturze wybranych epok (1)

Ludzie od początku istnienia zastanawiali się „po co”. Po co zostali stworzeni, przez kogo, jak i, jeżeli odpowiedzi na te pytania nie istnieją, po co się nad tym [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:50 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 117.44, Głosów: 8, Autor: majka100100

Podróż, pielgrzymka, tułaczka, wędrówka - różne ujęcia tego motywu w literaturze.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki, pielgrzymki, tułaczki. Podróże mogą mieć formę dążenia do jakiegoś celu, ucieczki przed czymś, pielgrzym [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:51 , Wyświetleń: 1102 , Ocena: 53, Głosów: 15, Autor: majka100100

Kanon na nowy wiek. Spośród znanych ci dzieł literackich i filmowych, wybierz i omów te, które mogą pomóc młodemu człowiekowi w kształtowaniu własnego systemu wartości.

John Locke, angielski myśliciel odwoływał się do teorii Tabula Rasa, co rozumiemy jako „czysta karta”. Według niej człowiek rodzi się jako owa nie zapisana karta [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:51 , Wyświetleń: 893 , Ocena: 518, Głosów: 1, Autor: majka100100

Czy miłość w życiu człowieka jest pomocą czy przeszkodą

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodząi ci co nie odchodzą nie zawsze powrócąi nigdy nie wiadomo mówiąc o miłościczy pierwsza jest ostatnią cz [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:32 , Wyświetleń: 1049 , Ocena: 175.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Dawid H. Lawrence twierdził, że cała wielka literatura opowiada o moralności. Odwołując się do znanej ci literatury potwierdź ten pogląd lub podejmij z nim polemikę.

Czym jest moralność? Według słownika mianem tym definiujemy „zbiór zasad, które określają co jest dobre, a co złe, którymi zgodnie z danym światopoglądem religijn [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:00 , Wyświetleń: 952 , Ocena: 856, Głosów: 0, Autor: majka100100

Etos rycerza na przykładzie literatury różnych epok.

Etos – są to obyczaje, normy, wartości, wzory postępowania składające się na charakter danej grupy ludzi, określające jej odmienność.W starożytności nie istni [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:01 , Wyświetleń: 1206 , Ocena: 71.56, Głosów: 15, Autor: majka100100

Komedia polska w XVIII i XIX wieku

Jednym z najstarszych, najwybitniejszych twórców komedii był Arystofones. Tworzył dzieła zawierające sferę fantastyki , w których poruszał najistotniejsze problemy ówcze [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:03 , Wyświetleń: 1079 , Ocena: 75.69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki.

„Człowiek(...) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” ( W. Myśliwski). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinn [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:04 , Wyświetleń: 924 , Ocena: 143.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Świat to labirynt, teatr, sen... . Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa twojemu sposobowi postrzegania świata.

Człowiek ? ?boskie igrzysko?. Człowiek ? najwspanialsze dzieło ewolucji, jedyna forma bytu świadomego własnej egzystencji i doniosłości swej roli. Istota tak różna od cał [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:12 , Wyświetleń: 999 , Ocena: 206.25, Głosów: 3, Autor: majka100100

Postacie z powieści historycznych, poetyckich bądź dramatów romantycznych często zyskują sympatię i uznanie czytelników. Spróbuj wyjaśnić to zjawisko w percepcji dzieła literackiego, odwołując się do znanych ci utworów tego gatunku.

Twórczość literacka była jednym ze sposobów samorealizacji człowieka już od epoki starożytnej. W tym długim okresie rola, jaką miała odgrywać i powierzone jej zadania z [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:12 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 785, Głosów: 0, Autor: majka100100

Ludzkie życie to wędrowanie – esej

„Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długawędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omackużebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poz [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:14 , Wyświetleń: 1056 , Ocena: 63.69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Książka napisana niewiele znaczy, dopiero książka przeczytana nabiera sensu… Oceń trafność podanego sądu, odwołując się do lektur, które mogą być potwierdzeniem lub zaprzeczeniem tej myśli

Książka, mimo iż w dzisiejszych czasach musi walczyć o czytelnika i jego czas z wieloma środkami masowego przekazu typu telewizja, radio, prasa, czy chyba najgroźniejszy dzi [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:15 , Wyświetleń: 879 , Ocena: 143.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

Błądzenie jest rzeczą ludzką.

W ciągu ponad dwóch tysięcy lat dzielących nas od starożytności świat ulegał bezustannie przemianom, które w rezultacie doprowadziły go do takiego stanu, jaki jest obecni [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:16 , Wyświetleń: 1000 , Ocena: 45.86, Głosów: 20, Autor: majka100100

"Społeczeństwo bez przeszłości to zbiegowisko" skomentuj słowa Stanisława Lema i rozważ, które elementy rodzimej historii i tradycji utrwalone w literaturze powinny kształtować poczucie narodowej tożsamości Polaków?

Polska, ojczyzna, mój kraj, mój naród, moje strony, moi rodacy. Niby wiemy, co znaczą te słowa, lecz...Czy młodzi ludzie czują, co naprawdę znaczy patriotyzm!? Czy w czasac [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:20 , Wyświetleń: 924 , Ocena: 139, Głosów: 6, Autor: majka100100

Żyjemy w samych znakach zapytania? Poszukiwanie ładu świata i sensu ludzkiej egzystencji w wybranych utworach.

Życie ludzkie jest jedną, wielką wędrówką wiodącą zawsze do tego samego i nieuchronnego celu. Choć wydaje nam się, że to tylko my mamy kontrolę nad własnym losem, to j [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:20 , Wyświetleń: 1002 , Ocena: 91, Głosów: 10, Autor: majka100100

Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy po [...]

Dodano: 2009-01-03 11:44:02 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 2.44, Głosów: 18, Autor: majka100100

Fatum czy wolna wola? Twoje refleksje nad ludzkim losem po lekturze wybranych utworów różnych epok.

W czasach starożytnych wierzono, że każde najmniejsze nawet zdarzenie w życiu człowieka jest dużo wcześniej „zaplanowane”, przez jakąś wyższą siłę. Fatum & [...]

Dodano: 2009-01-04 18:59:51 , Wyświetleń: 1143 , Ocena: 109, Głosów: 5, Autor: majka100100

Czy miłość musi wchodzić w konflikt z przyjaźnią?

„Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,Abym przed tobą szedł wylewać żale;Idąc bez celu, nie pilnując drogi,Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi; [...]

Dodano: 2009-01-04 19:01:11 , Wyświetleń: 890 , Ocena: 53.5, Głosów: 15, Autor: majka100100

Koncepcja ludzkiego losu w literaturze wybranych epok (2)

\Ludzie od początku istnienia zastanawiali się „po co”. Po co zostali stworzeni, przez kogo, jak i, jeżeli odpowiedzi na te pytania nie istnieją, po co się nad tym [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:14 , Wyświetleń: 1057 , Ocena: 583, Głosów: 0, Autor: majka100100

Wolność a zniewolenie

Dokoła czarna i duszna noc a w jej czeluściach człowiek. Niby wolny ,a zniewolony jaj, jak wielka mucha spowita w siatkę pajęczą. Tak on wtłoczony we własne ciało, uwięzi [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:04 , Wyświetleń: 1053 , Ocena: 31.26, Głosów: 26, Autor: majka100100

Szczęście (2)

„Celem ludzkiego życia jest szczęście, któż z nas jednak wie, jak je osiągnąć” J.J Rousseau. Jak należy rozumieć pojęcie „szczęścia” i co jest [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:05 , Wyświetleń: 2688 , Ocena: 552, Głosów: 0, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?