Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Rola poety - na podstawie literatury wszystkich epok

"Trudny i trwały będzie poeto twój urząd" - te słowa Leopolda Staffa doskonale odzwierciedlaja rolę jaką odgrywa poeta. Zawsze była ona trudna i cięzka. Artyści z pewno [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:29 , Wyświetleń: 1174 , Ocena: 56.76, Głosów: 16, Autor: majka100100

Oddziaływanie kultury i literatury antycznej na literaturę epok późniejszych.

Literatura i sztuka antyczna dla wielu z nas jest odległa od codziennego życia, wydaje się być nieaktualna na początku nowego tysiąclecia. Dla twórców literatury różnych [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:36 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 93.25, Głosów: 11, Autor: majka100100

"Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto"- rozważ wartości dzieciństwa w oparciu o literackie przykłady i własne doświadczenia.

Bardzo mile wspominam okres dziecinstwa,kiedy nie musialam sie martwic o nic,nie mialam problemow,klopotow.Jednak te czasy bezpowrotnie minely.Zbiegiem lat zaczelam inaczej patrzec [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:39 , Wyświetleń: 1030 , Ocena: 42.09, Głosów: 22, Autor: majka100100

Jest taki czas i miejsce gdzie człowiek czuje się szczęśliwy.

Jest taki czas i miejsce,gdzie czuję się szczęśliwy. Bardzo często powracam w to miejsce myślami. Beztroskie chwile, cudny czas, piękno, które mnie otacza daje tyle radośc [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:54 , Wyświetleń: 956 , Ocena: 150.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Cała wielka literatura opowiada o moralności

Moralność jest jedną z form świadomości społecznej. Jest zespołem dominujących w danej epoce ocen , norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych w [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:30 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 3.12, Głosów: 33, Autor: majka100100

Dowodzi się, że data urodzenia w olbrzymim stopniu determinuje los człowieka. Zinterpretuj sąd, odwołując się do sytuacji i postaw bohaterów literackich wybranych epok.

Data urodzenia ma decydujący wpływ na życie człowieka. Ludzie, którzy żyli w jednej epoce, mieli takie same problemy, co prowadziło do determinacji ich życia przez otoczeni [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:15 , Wyświetleń: 915 , Ocena: 34.59, Głosów: 26, Autor: majka100100

Prometeusz.

Mit jest to wyraz ludzkiej świadomości refleksyjnej, zawierający odzwierciedlenie stosunku człowieka do przyrody, innych ludzi i do samego siebie. Jest pierwszą poważną pró [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:16 , Wyświetleń: 1038 , Ocena: 73.18, Głosów: 10, Autor: majka100100

Czy istnieje jakieś podobieństwo w ujmowaniu tematu miłości w przytoczonych utworach literackich?

Miłość to najczęściej spotykany temat w literaturze, poezji, malarstwie czy sztuce. Od wieków zadziwia, szokuje, intryguje, fascynuje i przyprawia o szybsze bicie serca. Odwo [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:42 , Wyświetleń: 915 , Ocena: 111.14, Głosów: 6, Autor: majka100100

Kształt ars poetica odnaleziony w twórczości Horacego – „List do Pizonów”, w wierszu Stanisława Grochowiaka "Ars Poetica" i w utworze Czesława Miłosza "Ars Poetica?".

Sztuka poetycka od zawsze była tematem dyskusji zarówno jej twórców jak i krytyków. Zastanawiano się nad sposobem ekspresji uczuć, kształtem twórczości poetyckiej, jej te [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:44 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 51.18, Głosów: 21, Autor: majka100100

Calderon twierdził, że życie należy przeżyć szlachetnie jak każe sumienie". Odwołując się do wybranych dzieł literackich, zaprezentuj bohaterów, których życie mogłoby posłużyć do ilustracji tej sentencji

Szlachectwo nie jest już w dzisiejszym świecie tak ważne jak kiedyś. Dziś mało, kto się z nim liczy i nim się kieruje. Może, dlatego, że większość ludzi dokładnie nie [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:02 , Wyświetleń: 968 , Ocena: 34.42, Głosów: 25, Autor: majka100100

Konflikt pokoleń - mit czy rzeczywistość? Rozważ problem odwołując się do wybranych lektur, własnych doświadczeń i przemyśleń.

I. WPROWADZENIEWykończona po całym dniu wracam późnym wieczorem do domu. Otwieram cichutko drzwi kluczem, aby nie narobić hałasu, bo wiem, że moi domownicy już pewnie [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:04 , Wyświetleń: 2500 , Ocena: 385.5, Głosów: 3, Autor: majka100100

Motywy franciszkańskie w literaturze

„Pochwalony bądź Panie mój, ze wszystkimi swoimi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.Pochwal [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:06 , Wyświetleń: 1239 , Ocena: 54.91, Głosów: 21, Autor: majka100100

Współczesna kultura jako diagnoza otaczającej nas rzeczywistości. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł literackich, filmowych, teatralnych.

„Ciężka jest ta rzeczywistość, w której przyszło nam żyć...” – to opinia wygłaszana często przez ludzi mijanych na ulicach, w miejscach pracy i nauki a [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:07 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 151.57, Głosów: 6, Autor: majka100100

„Cierpienie i zło jednych oddalało od Boga, a innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona” (ks. Józef Sadzik)

„Cierpienie i zło jednych oddalało od Boga, a innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona” (ks. Józef Sadzik). Cytat ten przedstawia nam bardzo rzeczywisty pog [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:37 , Wyświetleń: 880 , Ocena: 74, Głosów: 10, Autor: majka100100

Porównaj sposób ujęcia motywu miłości w sonetach Francesco Petrarki „Sonet 132” i Jana Andrzeja Morsztyna „Cuda miłości”- analiza i interpretacja porównawcza.

Miłość w życiu ludzkim ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju jednostki i społeczeństwa, ponieważ jednostka, która nie kocha ani nie jest kochana ,czuje się pus [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:24 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 63.86, Głosów: 20, Autor: majka100100

Judym i Jim – bohaterowie autentyczni w swoim działaniu?

Co nazywamy autentycznością? Czym powinien przejawiać się człowiek autentyczny? Jest to postać nieprzekłamana, niebroniąca się przed wpływem własnych poglądów na swoje [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:07 , Wyświetleń: 1065 , Ocena: 48.68, Głosów: 21, Autor: majka100100

Przeznaczenie, przypadek, czy świadomy wybór – co decyduje o naszym losie na podstawie wybranych utworów literackich.

Pytanie, co decyduje o losie człowieka jest często powtarzane. Gnębi nas ono szczególnie w trudnych chwilach, kiedy zastanawiamy się, dlaczego akurat nas spotkało nieszczęś [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:08 , Wyświetleń: 974 , Ocena: 58.17, Głosów: 17, Autor: majka100100

„Humanizm to rozważać i troszczyć się, by człowiek był ludzki” Martin Heidegger. Uczyń słowa filozofa myślą przewodnią pracy poświęconej humanistycznym wartościom literatury.

„Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto”, „człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” - słowa autorstwa starożytnego twórcy komedii, [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:29 , Wyświetleń: 840 , Ocena: 62.17, Głosów: 11, Autor: majka100100

Poezja- rezultat refleksji nad egzystencją świata i ludzi.

Egzystencja jest właściwością bytów ożywionych, przeciwstawną zwykłemu ?byciu? rzeczy. W filozofii egzystencjalnej ?istnieć? ( egzystować ) to ?wyrzucać się?, projektow [...]

Dodano: 2008-12-10 12:41:30 , Wyświetleń: 962 , Ocena: 41.91, Głosów: 21, Autor: majka100100

Historyczna zmienność pojęcia patriotyzm w literaturze XIX i XX wieku

Ojczyzna oznacza kraj z którego człowiek pochodzi, w którym się urodził czy w którego kulturze został wychowany. Uosabia ona szereg wartości z którymi dany człowiek się [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:01 , Wyświetleń: 1007 , Ocena: 71, Głosów: 12, Autor: majka100100

”Czucie i wiara silniej mówi do mnie mędrca szkiełko i oko”. (A. Mickiewicz) Oświecenie i romantyzm jako epoki opozycyjnie ujętej estetyki i etyki

Schyłek oświecenia i początek romantyzmu wiąże się z żarliwą dyskusją na temat wyższości jednej epoki nad drugą oraz zaciekłą wzajemną krytyką, spowodowane to było [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:02 , Wyświetleń: 943 , Ocena: 49.7, Głosów: 19, Autor: majka100100

"Człowiek nie kamień..." Jaki komentarz do słów Jana Kochanowskiego dopisali twórcy XIX i XX wieku?

Okres XIX i XX wieku obejmuje aż pięć skrajnie różnych epok literackich: romantyzm, pozytywizm, młoda polska, dwudziestolecie międzywojenne i w końcu niesamowicie zróżnic [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:24 , Wyświetleń: 1250 , Ocena: 89.07, Głosów: 13, Autor: majka100100

„Człowiek żyjący proch”, czy istota „niewiele mniejsza od niebieskich mocy”? Rozważania o miejscu człowieka w świecie, roli i znaczeniu inspirowane wybranymi dziełami literackimi.

Jak powszechnie wiadomo świat jest płaskim dyskiem, który trzymają trzy małpy, stojące na wielkim krecie, który to przekopuje się przez czarny piach kosmosu, niewiadomo z j [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:25 , Wyświetleń: 1076 , Ocena: 1263, Głosów: 0, Autor: majka100100

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność

Niezwykle naturalne i ludzkie jest przeciwstawienie się okrutnej rzeczywistości. Żaden człowiek myślący i choć troszkę wrażliwy nie jest w stanie pogodzić się ze złem, [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:26 , Wyświetleń: 1160 , Ocena: 1199, Głosów: 0, Autor: majka100100

Dobroć, wierność, godność... Prawdziwy człowiek z zasadami nie łamie swoich reguł bez względu na okoliczności. Co to znaczy być człowiekiem z zasadami na podstawie „Wielkich Nadziei” Charlsa Dickensa i „Jednego Dnia Iwana Denisowicza" .

W dzisiejszych czasach prawdziwego człowieka z zasadami można szukać z przysłowiową świeczką. Zatracony bądź nie wykształcony system wartości i zasad prowadzi do upadku [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:28 , Wyświetleń: 1182 , Ocena: 82, Głosów: 15, Autor: majka100100

kobieta fatalna - femme fatale

Jabłko w stadium kwieciaObnażone z płatkówŚmiało zgrywa sięNa dojrzałośćNiebawem syk węża Określi się w czasie Przeszłym – dokonanym

Dodano: 2008-12-12 11:22:29 , Wyświetleń: 1499 , Ocena: 3, Głosów: 5, Autor: majka100100

Służyć poczciwej sprawie, być lisem i lwem, pracować u podstaw...Odwołując się do wybranych lektur, oceń różne modele patriotyzmu przedstawione w literaturze i wiążący się z nimi typ bohatera.

„Patriotyzm jest wyrazem twojego przekonania, że twój kraj jest lepszy niż wszystkie pozostałe, ponieważ ty się w nim urodziłeś.”(G.B. Shaw)- tak o patriotyzmie [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:30 , Wyświetleń: 835 , Ocena: 231.67, Głosów: 2, Autor: majka100100

"Książki są okularami przez które oglądamy świat"-powyższe słowa uczyń mottem rozważań o wpływie książki na Twoje życie.

Książka w życiu człowieka od dawien dawna odgrywa wielką rolę. Jest nie tylko skarbnicą wiedzy, ale i źródłem niesamowitych przeżyć związanych z jej lekturą. Potrafi [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:33 , Wyświetleń: 1010 , Ocena: 987, Głosów: 0, Autor: majka100100

„Zło i dobro muszą obok siebie istnieć, lecz ludzką rzeczą jest wybierać” – ustosunkuj się do tego stwierdzenia i jego prawdziwości.

Słowa Mahatmy Gandhiego bardzo dobrze oddają sens ludzkiego życia, które przepełnione jest nieustającym dokonywaniem wyborów. Do najważniejszych należą te, gdzie naszymi [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:17 , Wyświetleń: 903 , Ocena: 104.44, Głosów: 8, Autor: majka100100

Opis zajazdu w "Panu Tadeuszu".

Do dworku w Soplicowie przybył Hrabia ze swoimi ludźmi. Chwycili Tadeusza. Dwór obudził się, psy głośno szczekały. Wyskoczył Sędzia do połowy ubrany i myślał, że to j [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:32 , Wyświetleń: 1253 , Ocena: 206.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Czas 'gorny i durny' czas 'szukania nowych nieodkrytych' drog literackie obrazy mlodosci w konfrontacji z dazeniami i doswiadczeniami twojego pokolenia

Nie istenieje jedna definicja charakteryzujaca cale pojecie mlodosci.Ogolnie mlodosc mozna opisac jako okres pomiedzy dziecinstwem a dorosloscia.Z jednej strony jest to okres pierw [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:44 , Wyświetleń: 876 , Ocena: 416.5, Głosów: 1, Autor: majka100100

“A jednak ten starzec czytywał Wujka i nie chciał...zapomnieć”-Rozważania o roli ojczyzny i języka ojczystego w życiu człowieka na przykladzie bohaterów nowel „Latarnik” i „Wspomnienie z Maripozy”Henryka Sienkiewicza

W literaturze polskiej pisarze ciągle opisuja o swej ojczyznie.I dlatego ciągle w swych utworach przedstawiają ją jako najpiękniejszą częśc świata.Także i ludzie ,którzy [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:45 , Wyświetleń: 952 , Ocena: 48.43, Głosów: 20, Autor: majka100100

Być albo mieć to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Scharakteryzuj bohaterów literackich, którzy realizowali te modele życia.

Być albo mieć? Jest to pytanie zadawane od zawsze. wszechobecne w moich czasach, które charakteryzują sie ciągłą pogonią za pieniędzmi. Mieć pieniądze, to znaczy mieć w [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:46 , Wyświetleń: 1155 , Ocena: 1128, Głosów: 0, Autor: majka100100

Młodość - jej siła i słabość. Na podstawie wybranych utworów literackich.

Młodość definiujemy jako okres w życiu człowieka odznaczający się doskonałą formą fizyczną i psychiczną. Kojarzony jest z emocjonalnym stosunkiem do rzeczywistości, br [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:47 , Wyświetleń: 5453 , Ocena: 195.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

CHARATKERYSTYKA CHIPSETA SIS 630

Praca semestralna [...]

Dodano: 2008-12-13 00:17:48 , Wyświetleń: 1023 , Ocena: 78.79, Głosów: 13, Autor: majka100100

Kobieta w literaturze.

Kobieta stała się leitmotivem dla pisarzy.Ten fenomen ,porzucony przez folozofow, w zasadzie nie wiadomo z jakich przyczyn wyjatkowo upodobali sobie wyrobnicy pióra. Wraz z up [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:43 , Wyświetleń: 1260 , Ocena: 195.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Dlaczego warto czytać poezję? Uzasadnij odpowiedź na powyższe pytanie, argumentując swój wywód wybranymi tekstami poetyckimi.

Często w rozmowach starszych osób, pośród utyskiwań na bezwzględną rzeczywistość, słyszę zdanie, które nie daje mi zapomnieć jak wielka jest przepaść między pokolen [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:44 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 255, Głosów: 4, Autor: majka100100

Rozważ w jakim sensie i w jakim stopniu historia naszego narodu wpłynęła na kształt literatury XIX-XX wieku.

Najtrudniejsze czasy wymagały od literatury, by stanąwszy na czele narodu, jak na przywódcę przystało, porwała za sobą serca, opanowała umysły i powiodła naród ku wolno [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:45 , Wyświetleń: 820 , Ocena: 125, Głosów: 5, Autor: majka100100

Bunt - walką o własna tożsamość? Spróbuj odpowiedzieć na postawione pytanie, przywołując wybrane teksty literackie z różnych epok.

„Aby wypełnić ludzkie serce wystarczy walka prowadząca ku szczytom” A. Camus .Czy faktycznie autor eseju zatytułowanego„Mit Syzyfa” miał rację for [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:47 , Wyświetleń: 1106 , Ocena: 613.5, Głosów: 1, Autor: majka100100

"Samotność – cóż po ludziach...”. Najciekawsze – Twoim zdaniem – literackie portrety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru.

Człowiek z natury potrzebuje obecności drugiego człowieka. Przebywanie z kimś bliskim jest tak samo ważne w życiu każdego człowieka, jak inne fundamentalne uczucia – [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:48 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 602.5, Głosów: 1, Autor: majka100100

Czy można kłamać w dobrej wierze?

Opowiadam się za kłamstwem w szczególnych okolicznościach. Nigdy nie wolno kłamać, ale każda reguła posiada wyjątki. W decyzjach o kłamstwie potrzebne jest poczucie włas [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:49 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 59.5, Głosów: 17, Autor: majka100100

Na dowolnie wybranym przykładzie adaptacji filmowej ukaż jak język filmu może uwypuklić przesłanie dzieła ale może także przesunąć akcenty interpretacyjne.

Większość z nas - usłyszawszy o tym, że powstaje ekranizacja "Pana Tadeusza" - zapewne nie mogła sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Bo jakże to - film, w którym [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:14 , Wyświetleń: 1028 , Ocena: 101.27, Głosów: 10, Autor: majka100100

Żyd, stosunki polsko - żydowskie w literaturze.

W polskiej świadomości stosunki polsko-żydowski są dziedziną najbardziej obciążoną stereotypami. Żydzi w Polsce zaczęli się osiedlać już w XIII w. Stulecia wzajemnego [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:32 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 61.22, Głosów: 17, Autor: majka100100

Wierność ideałom czy kariera i sukces życiowy? Formułując wypowiedź, nawiąż do wybranych tekstów literackich.

Zbliżamy się do końca 2003 roku, przeżyliśmy już 3 lata w XXI wieku. Ja ukończyłem już 18 lat, niedługo będę kończył szkołę, rozpoczynał nowa drogę w życiu. Czas [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:35 , Wyświetleń: 1127 , Ocena: 138.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

Dobro własne czy sprawy publiczne? Rozwiń temat oceniając postawy wybranych bohaterów literatury dawnej i współczesnej.

Od wieków na całym świecie ludzie nie zależnie od tego skąd się wywodzą, w jakiego Boga wierzą czy jaki jest ich światopogląd obierają dwie przeciwstawne postawy. Pierws [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:36 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 5, Głosów: 0, Autor: majka100100

"Najgorszym grzechem wobec bliźniego nie jest nienawiść, tylko obojętność, bo jest nieludzka."

Obojętność wobec bliźnich polega na niereagowaniu na pewne rzeczy, które się w okół niego dzieją.Mogą to być slowa wypowiedziane w naszym kierunku, czyny, lub sytuacje, [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:56 , Wyświetleń: 886 , Ocena: 54.5, Głosów: 15, Autor: majka100100

Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia?

Czy można ustalić granice ludzkiego poświęcenia? Sądzę,że tak, aby uzasadnić tę odpowiedź pozwolę sobie przywołać kilka przykładów z literatury oraz z życia. Pierws [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:55 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Fascynuje, prowokuje, a może nudzi? Współczesny odbiorca wobec sztuki XX wieku. Rozwiń temat odwołując się do wybranych dzieł sztuki i własnych przemyśleń.

Każda epoka ma swój niepowtarzalny klimat, kreuje nowe wzorce, opiera na innych modach, odwołuje do tymczasowych upodobań odbiorców. Wystarczy przywołać średniowieczną rel [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:03 , Wyświetleń: 817 , Ocena: 103, Głosów: 7, Autor: majka100100

Rozważania o sensie czytania literatury w czasach pogardy.

Uważam, iż czytanie literatury ma sens. W dzisiejszych czasach mówi się o coraz większym spadku czytelnictwa, coraz mniejszych, czasem wręcz nieopłacalnych, nakładach ksią [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:13 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 32.44, Głosów: 33, Autor: majka100100

Radość tworzenia - czyli artyści o procesie tworzenia. Zapisz swoje refleksje w postaci eseju po zapoznaniu się z utworami o tej tematyce

Na początku mojej pracy chciałbym zwrócić uwagę na fakt że „radość tworzenia” u wielu artystów była „piekłem tworzenia”. Nie zawsze wszak pisarz [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:14 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 35.44, Głosów: 24, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?