Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Władza - zaszczyt, zobowiazanie, siła niszcząca... Do jakich refleksji na ten temat skłaniają Cię poznane dzieła literackie i filmowe?

Czym jest władza? Władza to prawo do rządzenia państwem, kierowanie innymi ludźmi, oddziaływanie na kogoś, wpływ, moc, siła. Władza wiąże się również z powołaniem, [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:45 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 621.5, Głosów: 1, Autor: Mafej

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności". Przytoczone słowa uczyń mottem Twoich rozważań o autorytetach i wzorcach młodych ludzi przełomu XX i XXI wieku. Odwołaj się do materiału literackiego, filmowego i własnych przemyśleń.

Ludzie zawsze poszukiwali wzorów czy autorytetów z różnych powodów: czasami był to ktoś, do kogo można się upodobnić, tak w wyglądzie jak i zachowaniu, innym razem czło [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:54 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 86.21, Głosów: 13, Autor: Mafej

Jak zmieniał się wizerunek kobiety w literaturze na przestrzeni wieków?

Kobiety – o nie zabiegamy, troszczymy się, opiekujemy. Są niezastąpione. Gdyby nie one rodzaj ludzki nie przetrwałby do dzisiejszych czasów. Zrobiły wiele dobrego. Dzi [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:54 , Wyświetleń: 1112 , Ocena: 120, Głosów: 7, Autor: Mafej

Wojna jako źródło nieszczęść w literaturze i sztuce.

Wojna – źródło nieszczęść i tragedii towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Od początku jego istnienia. Dlaczego jest nieodłączną częścią historii i dziejów świ [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:56 , Wyświetleń: 969 , Ocena: 73.33, Głosów: 11, Autor: Mafej

„Jest zawsze miejsce na nadzieję” Gustaw Herling-Grudziński. Zaprezentuj utwory literackie, w których odnalazłaś motyw nadziei i wiary w sens pokonywania trudności.

Wiara, nadzieja i miłość to trzy filary określające w sposób najbardziej podstawowy światopogląd chrześcijański. Wszystkie trzy wartości są równorzędne i konieczne do [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:06 , Wyświetleń: 853 , Ocena: 101, Głosów: 6, Autor: Mafej

Postawy bohaterów dawnych to dla Twojego pokolenia - przebrzmiałe słowa, temat do dyskusji, wzory zachowań...

Postawy bohaterów dawnych budzą dzisiaj wśród młodych ludzi różne emocje i uczucia. Jedne z nich są odrzucane, inne akceptowane, natomiast niektóre stanowią temat licznyc [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:08 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 57.33, Głosów: 17, Autor: Mafej

„Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem (...) to nakryty kamieniem ojców proch”. Słowa W. Gomulickiego uczyń mottem rozważań o potrzebie poznawania literatury staropolskiej lub podejmij polemikę z zaprezentowaną w nich opinią.

Można w tym cytacie odczytać głęboką myśl i symboliczne przesłanie. Bogatym w znaczenia jest znak księgi. Z pewnością chodzi tu o spis dziejów. Księga to zbiór wiadom [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:09 , Wyświetleń: 844 , Ocena: 53.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Człowiek jest natury pielgrzymiej” (C.K. Norwid). Literackie konkretyzacje odwiecznego w kulturze motywu życia-wędrówki i życia-pielgrzymki, a twoje rozumienie istoty ludzkiej egzystencji.

„Wędrówką życie jest człowieka”(E. Stachura). Obecnie nasze życie przepełnione jest pogonią za pieniądzem, tęsknotą za poznaniem nowych galaktyk, ale i obaw [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:17 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 2040, Głosów: 0, Autor: Mafej

„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy” (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:08 , Wyświetleń: 901 , Ocena: 938, Głosów: 0, Autor: Mafej

Wizerunki świętych i rycerzy w literaturze.

Wymienione w tytule pracy motywy literackie swój początek, jak się łatwo domyślić, mają już we wczesnym średniowieczu. Równie oczywisty jest fakt, że większość dzieł [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:13 , Wyświetleń: 969 , Ocena: 55.53, Głosów: 16, Autor: Mafej

Kartki z pamiętnika Balladyny.

Dzień pierwszyDzisiejszego wieczora do naszej skromnej chaty przybył hrabia Kirkor, piękny i bogaty. Jego wizyta, tak niespodziewana, spowodowana była wypadkiem na moście, [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:21 , Wyświetleń: 1215 , Ocena: 997, Głosów: 0, Autor: Mafej

Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi. Są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.

Chyba każdy artysta marzy o tym, aby jego dzieło wpłynęło w jakiś sposób na odbiorców, zwróciło ich uwagę na poruszany temat, zmieniło ich sposób myślenia, może nawe [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:59 , Wyświetleń: 1137 , Ocena: 38.41, Głosów: 31, Autor: Mafej

Dramat młodego człowieka czy nieszczęście na własne życzenie? Rozważ problem, odwołując się do „Cierpień młodego Wertera” i innych znanych ci lektur.

Nieodzownym elementem każdego istnienia jest cierpienie. Rodzimy się w bólu i w bólu umieramy. Towarzyszy on nam całe życie. W literaturze, cierpienie najchętniej przedstawi [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:42 , Wyświetleń: 891 , Ocena: 81.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby kreowania i ich funkcje.

Przyroda jako nieodzowny skladnik tworzacy wraz z innymi swiat, towarzyszyla czlowiekowi od jego poczatkow. To dzieki niej zyjemy, to ona uwalnia zmysly, pozwala czuc sie nam wolny [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:09 , Wyświetleń: 1620 , Ocena: 192.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Które z poznanych koncepcji losu człowieka, modeli postaw ludzkich zabierzesz ze sobą na dalszą drogę życia? Uzasadnij wybór.

Już w czasach starożytnych literatura nie tylko kształciła i rozwijała uczucia estetyczne, ale także pełniła funkcję wychowawczą. Różni autorzy na przełomie wiekó [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:16 , Wyświetleń: 968 , Ocena: 151.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

"Milość to siła niszcząca i tworzaca". Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem?

Miłość - najcześćiej pojawiający się temat w poezji, literaturze, sztuce i muzyce. Istnieje od dawna, zapewne od samego poczatku. Przyczyniła się do powstania świata i cz [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:21 , Wyświetleń: 1124 , Ocena: 68.41, Głosów: 16, Autor: Mafej

Twoje refleksje o ludziach, którzy w różny sposób krzywdzili innych.

Zło jest obecne wszędzie; w literaturze i w zwykłym życiu codziennym. Istnieje ono dzięki człowiekowi od samego początku świata. My sami doznajemy krzywd od innych lub to m [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:30 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 53.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

Wierność i idea młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy. Moje refleksje na temat wyborów moralnych bohaterów literackich minionych epok.

W każdej epoce byli młodzi ludzie pełni ideałów i wyobrażeń o swojej przyszłości, niestety wielu z nich z czasem zmieniało swoje poglądy, które były modyfikowane przez [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:31 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 187.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

„Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie”. Twoje refleksje nad literackimi przykładami heroizmu.

Na przestrzeni wieków literatura ukazywała kolejnym pokoleniom przykłady postaci, które mogły być wzorami do naśladowania, ponieważ prezentowały heroiczną postawę wobec [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:49 , Wyświetleń: 1002 , Ocena: 76.08, Głosów: 12, Autor: Mafej

Motyw zbrodni w literaturze.

Zbrodnia to czyn zasługujący pod względem moralnym na najwyższe potępienie, poważne przestępstwo naruszające normy społeczno – etyczne. W literaturze określenie jak [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:06 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 46.11, Głosów: 17, Autor: Mafej

Teatr absurdalny – czego można się po nim spodziewać, a czego oczekiwać?

Czasy się zmieniają. Tym stwierdzeniem obiektywnie można by skomentować ewolucję teatru współczesnego od starożytnego. Od czasów greckich komedii i tragedii zmieniły się [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:34 , Wyświetleń: 987 , Ocena: 55.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Życie ludzkie jest tylko snem, zdawało się już niejednemu. I mnie również uczucie to stale towarzyszy" - Werter o wartościach życia.

Życie ludzkie ma ogromną wartość. To, czym kierujemy się w życiu i jak żyjemy zależy od wartości wpojonych nam i ukształtowanych przez okres naszego dorastania. I właśn [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:43 , Wyświetleń: 1077 , Ocena: 25.28, Głosów: 38, Autor: Mafej

„Nie wiemy sami, co się w sercach naszych dzieje” - literatura jako źródło wiedzy o grze ludzkich namiętności.

Ludzkie serce kryje w sobie wiele tajemnic. My, ludzie, sami nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak w danej sytuacji zareagujemy, jak zachowa się nasze wnętrze, czyli serc [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:45 , Wyświetleń: 866 , Ocena: 51.71, Głosów: 16, Autor: Mafej

Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia...

Wędrowiec jest to człowiek, który odbywa pewną podróż. Podróż ta może mieć formę dążenia do jakiegoś celu, ucieczki przed czymś, pielgrzymki do ważnego miejsca, wę [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:46 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 50.89, Głosów: 17, Autor: Mafej

„Czymże jest człowiek?” – William Shakespeare. Jaką odpowiedź na to pytanie odnajdujesz w wybranych utworach literatury? (antyk, średniowiecze, renesans, barok)

Człowiek od początku swego bytowania na Ziemi zastanawiał się nad sensem swojego istnienia. Pytania „Kim jesteśmy i skąd się tu wzięliśmy?” zadajemy sobie od z [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:00 , Wyświetleń: 1184 , Ocena: 206.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Patriotyzm w utworach Potockiego.

Najwybitniejszym poetą polski drugiej połowy XVII wieku był Wacław Potocki. Zgodnie z literackim obyczajem swej epoki czerpał swe pomysły twórcze, a niekiedy całe wątki te [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:38 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 20.17, Głosów: 45, Autor: Mafej

Ludzkość jest niewolnikiem pieniędzy – bogaci rządzą światem. Rozważ powyższą kwestię.

„Człowieczeństwo, moi panowie, podporządkowane jest giełdzie milionerów, jeśli ktoś rozporządza takim kapitałem jak mój, stać go na stworzenie sobie własnego ła [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:27 , Wyświetleń: 861 , Ocena: 685, Głosów: 0, Autor: Mafej

Biblia i antyk jako dwa filary kultury europejskiej. Czy wspierają one przez wieki również kulturę polską?

Biblia oraz kultura antyczna (w tym mitologia) to korzenie kultury europejskiej, w tym i polskiej. To one na przestrzeni wieków ukształtowały naszą świadomość, światopoglą [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:28 , Wyświetleń: 910 , Ocena: 90.11, Głosów: 8, Autor: Mafej

"Nie ma rozwoju bez nawiązania" - uzasadnij istnienie nieustannych dialogów między tekstami literackimi różnych epok.

Tematem moich rozważań po dokładnym zastanowieniu się, będą nawiązania literackie. Postanowiłam sprawdzić w słowniku terminów literackich jego znaczenie. Za pośrednictw [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:36 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 86.33, Głosów: 11, Autor: Mafej

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna”. Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich.

Literatura służy poznaniu świata, ludzi oraz kultury, niesie wiele wartości. Prezentuje ona różne wzorce osobowe, toposy, środowiska charakterystyczne dla epoki, w której p [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:37 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 197.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Motyw tańca w literaturze

W literaturze są miliony przedmiotów, czynności, czy też postaci pojawiających się w kilku różnych utworach, często wcale z sobą nie połączonych. Nazywa się je motywam [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:17 , Wyświetleń: 1186 , Ocena: 50.9, Głosów: 20, Autor: Mafej

Refleksje nad literaturą staropolską - minęły wieki, zmienił się świat...

Średniowiecze, renesans, barok i oświecenie - to cztery wielkie epoki, na które przypada rozwój literatury staropolskiej - tej, która dała początek narodowej literaturze w o [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:18 , Wyświetleń: 958 , Ocena: 152.5, Głosów: 5, Autor: Mafej

Trud wierności sobie - słowa te uczyń mottem rozważań o postawie wybranych bohaterów literackich wiernych swoim ideałom.

Apolinary Despinoix powiedział kiedyś: "Bądź wierny sobie, a będziesz wierny innym" - słowa wydawać by się mogło oczywiste, jednak nie zawsze prawdziwe, co postaram się t [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:19 , Wyświetleń: 933 , Ocena: 63.79, Głosów: 13, Autor: Mafej

„Serce ma swoje racje, których rozum nie zna” (B.Pascal) Na ile dewiza Pascala była bliska bohaterom literackim, a na ile jest bliska tobie?

Serce – symbol życia uczuciowego, siedlisko wzniosłych namiętności jest przeciwwagą - odkąd człowiek zaczął zastanawiać się nad pytaniem, jak żyć– dla ro [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:37 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 52.82, Głosów: 21, Autor: majka100100

„Nie ma rozwoju bez nawiązania” – uzasadnij, że istnieje nieustanny dialog między tekstami literackimi różnych epok.

Potwierdzeniem cytatu zawartego w temacie może być sentencja Włodzimierza Pietrzaka, polskiego twórcy z okresu międzywojnia oraz wojny i okupacji - „Żeby tworzyć, trze [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:39 , Wyświetleń: 880 , Ocena: 40.48, Głosów: 20, Autor: majka100100

Literatura jest przeznaczona do zatrzymywania czasu w jego niszczącym biegu. O ile słuszne jest, według ciebie, zdanie Jana Parandowskiego?

Czas jest rzeczą względną. W różnych sytuacjach odczuwamy, że płynie wolniej lub szybciej. Jest nienamacalny. Niektórzy twierdzą, że nie istnieje, że jest tylko wymysłe [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:40 , Wyświetleń: 848 , Ocena: 65.33, Głosów: 11, Autor: majka100100

Czy postęp nauki ma tylko dobre strony?

Nauka w życiu człowieka jest bardzo pomocna, im więcej nowych rzeczy poznajemy, tym bardziej ciekawi nas świat i jego tajemnice. W ciągu ostatnich stu lat cywilizacja posunę [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:07 , Wyświetleń: 1144 , Ocena: 877, Głosów: 0, Autor: majka100100

Znane ci wzorce literackie a ludzkie dążenie do doskonałości. Pokaż historyczną zmienność pojmowania doskonałości.

DOSKONAŁOŚĆ, czyli jak podaje definicja: * „najwyższy stopień cech dodatnich, bycie doskonałym, brak wad; idealność, wzorowość”, tak naprawdę nie może odnos [...]

Dodano: 2008-12-06 08:31:40 , Wyświetleń: 1033 , Ocena: 161.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Szukam w literaturze odpowiedzi na swoje najtrudniejsze pytania.

Czym jest literatura? Po co czytamy książki? Co nam one dają? Wydaje mi się, że powodem jest właśnie poszukiwanie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, które stawiamy sobie [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:13 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 3, Głosów: 17, Autor: majka100100

Uzasadnij tezę, że literatura różnych epok uczy odróżniać piękno od brzydoty i dobro od zła.

Świat oparty jest na przeciwieństwach, takich jak: dobro i zło, piękno i brzydota, niebo i piekło i wielu innych. Granica pomiędzy tymi niezgodnościami wydaje się być trw [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:14 , Wyświetleń: 968 , Ocena: 154.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Dlaczego się buntują? Twoje refleksje o literackich buntownikach.

Bunt to aktywny wyraz sprzeciwu wobec otaczającego nas stanu rzeczy, panujących praw, porządku społecznego, religijnego lub obyczajowego. Jest wrodzony w naturę każdego z nas [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:51 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 184.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

Wolność jako wartość nieosiągalna.

Wolnością nazywamy niezależność, możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To także swoboda osobista, którą powinna posiadać każda istota nienaruszają [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:52 , Wyświetleń: 965 , Ocena: 46.25, Głosów: 19, Autor: majka100100

Literatura staropolska jako źródło wiedzy o człowieku, społeczeństwie, ojczyźnie.

Literatura staropolska ma niejedno oblicze. Różni się tak, jak różnią się jej epoki. Średniowiecze w Polsce zaczyna się z początkiem powstania państwa, w tym czasie zacz [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:32 , Wyświetleń: 917 , Ocena: 80.67, Głosów: 11, Autor: majka100100

Postać kontrowersyjna - jej miejsce i funkcje w literaturze.

Kim jest postać kontrowersyjna? Jak sama nazwa mówi taka osoba wzbudza kontrowersje, jest to osoba, której postępowanie lub słowa można różnie interpretować. Jedni uważaj [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:33 , Wyświetleń: 995 , Ocena: 92.82, Głosów: 10, Autor: majka100100

Granice ludzkiego poświęcenia.

W naszym życiu nierzadko słyszymy, że ktoś „zdobył się na ogromne poświęcenie”, „poświęcił się w ważnej sprawie”, etc. Motyw ten niejednokrotni [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:57 , Wyświetleń: 934 , Ocena: 69.08, Głosów: 11, Autor: majka100100

Miłość jako topos w literaturze

Miłość jest niewątpliwie jednym z najważniejszych toposów w literaturze. Jej motyw obserwować możemy w wielu dziełach, autorstwa różnych twórców, pochodzących z róż [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:58 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 191.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

Motyw ogrodu i róży.

Mili czytelnicy! Na jedną chwilę oderwijcie się od zgiełku i krzyku świata, usiądźcie wygodnie w fotelach i wraz ze mną przenieście się do krainy niczym ze snu, która za [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:25 , Wyświetleń: 1031 , Ocena: 132.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

"Jak żyć - spytał mnie ktoś, kogo ja miałam zapytać o to samo!" (Wisława Szymoborska) Poszukaj sposobów na życie udane w utworach różnych epok literackich.

W momencie przyjścia na świat rozpoczyna się nasze życie , od tej chwili jesteśmy skazani na pobyt na Ziemi. W świecie zła i przemocy musimy odnaleźć drogę , która dopro [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:46 , Wyświetleń: 1029 , Ocena: 882, Głosów: 0, Autor: majka100100

Przedstaw postawy młodych wobec wyzwań historii na przykładzie wybranych utworów literackich.

Patrząc na dzieje ludzkości poprzez pryzmat minionych wieków, możemy zauważyć, iż wydarzenia historyczne wywierają znaczący wpływ na kształtowanie się postaw młodych p [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:13 , Wyświetleń: 1773 , Ocena: 173.83, Głosów: 5, Autor: majka100100

"Szukajmy dobra, ale nie takiego mieniącego sie pięknymi pozorami, ale dobra prawdziwego i trwałego" - rozwiń myśl Seneki na podstawie wybranych lektur.

Czego najczęściej poszukujemy w życiu? Miłości, przyjaźni, szczęścia. Chcemy być otaczani przez miłych i szczerych ludzi. Pragniemy, aby omijały nas tragedie, przeciwno [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:14 , Wyświetleń: 929 , Ocena: 53.25, Głosów: 15, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?