Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Służyć poczciwej sławie", być "lisem i lwem", "pracować u podstaw...". Odwołując się do wybranych lektur, oceń różne modele patriotyzmu i wiążący się z nimi typ bohatera.

Patriotyzm jest to postawa wobec ojczyzny przejawiająca się rzetelną pracą dla państwa oraz przedkładaniem nadrzędnych wartości, takich jak wolność i niepodległość kr [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:25 , Wyświetleń: 1141 , Ocena: 3, Głosów: 15, Autor: Mafej

Stefan Żeromski kandydował wraz z Władysławem Reymontem do literackiej nagrody Nobla w 1924 roku. Otrzymał ją autor "Chłopów". Czy Twoim zdaniem słusznie?

Literacka Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku przez Szwedzką Akademię. Jest to największa, najbardziej prestiżowa nagroda, o zdobyciu której marzą pisarze i poeci na [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:30 , Wyświetleń: 985 , Ocena: 134.88, Głosów: 7, Autor: Mafej

Tomasz z Akwinu, czyli pakt z Arystotelesem (2)

Aby wyjaśnić ci filozofię św. Tomasza musimy cofnąć się do czasów średniowiecza, kiedy to największym heretykiem kościoła katolickiego był nie, kto inny jak nieżyjąc [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:32 , Wyświetleń: 935 , Ocena: 35.72, Głosów: 24, Autor: Mafej

Wierność idei sobie i drugiemu człowiekowi

Słowo wierność oznacza oddanie, przywiązanie. Motyw wierności pojawia się w niemal każdej epoce literackiej. Bohaterowie są wierni Bogu, ludziom bądź głoszonym przez sie [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:34 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Zbrodnia i cierpienie

Dlaczego popełniamy zbrodnię? Dlaczego dokonując złych wybryków nie potrafimy sobie poradzić z ich konsekwencjami? Najprościej byłoby całą winę za to obarczyć dwójkę [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:36 , Wyświetleń: 1076 , Ocena: 97, Głosów: 10, Autor: Mafej

Zbyszko Dulski czy dr. Judym? Która postać jest Twoim zdaniem bliższa współczesnemu czytelnikowi?

Wiekszość książek opisuje nam bajkowy swiat, gdzie dobro przeważnie pokonuje złe moce. Gdzie bohaterowie sa bez skazy, niosa pokój i szczeście. Jednak kiedy odrywamy się o [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:36 , Wyświetleń: 1109 , Ocena: 79.54, Głosów: 12, Autor: Mafej

Zło (1)

Zło jest jedną z podstawowych kategorii etyczno – filozoficznych i religijnych. Używane jest także w różnych odcieniach znaczeniowych w języku potocznym, opisując to [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:37 , Wyświetleń: 2068 , Ocena: 19.73, Głosów: 97, Autor: Mafej

Żyć życiem innym niż wszyscy. Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących własną drogą.

Od najmłodszych lat, człowiek stara się być „kowalem własnego losu”. Chce wybrać odpowiednią drogę, sam pokierować własnym życiem w taki sposób, by zapewni [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:39 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 140.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Camus: "człowiek nie może obejść się bez drugiego człowieka, musi zaspokoić swój straszliwy głód braterstwa" czy sie zgadzasz?

Ludzie potrzebują innych ludzi, do tego, aby tak naprawdę poczuć się ludźmi. Potrzebują się nawzajem, są dla siebie wsparciem, dają nadzieje i pomocną dłoń w ciężkich [...]

Dodano: 2008-10-28 22:46:28 , Wyświetleń: 932 , Ocena: 57.76, Głosów: 16, Autor: Mafej

„Człowiek nosi w sobie większego od siebie”- rozważ kategorie cierpienia i jego wpływu na zachowania ludzkie w wybranych przez siebie utworach literackich.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek jaki sens ma cierpienie w twoim życiu? Dlaczego występuje i czemu służy? Do czego prowadzi? A przecież cierpienie jest integralną czę [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:52 , Wyświetleń: 1166 , Ocena: 199.57, Głosów: 6, Autor: Mafej

"Carpe diem - chwytaj dzień" - esej

Carpe diem- chwytaj dzień. Co to w ogóle znaczy "chwytać dzień"? Myślę że stara dewiza Horacego mówi o tym, aby korzystać z każdego dnia, nie odkładać niczego na potem [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:54 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 53.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

Josif Brodski twierdzi: „przeznaczeniem dzieła sztuki jest zawsze przetrwać swego twórcę”. Omawiając wybrane dzieła powstałe do końca XIX wieku, wykaż, że wypełniły one swoje przeznaczenie

Przetrwać własnego twórcę to nie tylko przeznaczenie dzieła sztuki, ale i ucieleśnienie pragnień wielu artystów, pożądających, aby ich dzieła żyły własnym życiem je [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:34 , Wyświetleń: 1213 , Ocena: 51.33, Głosów: 23, Autor: Mafej

Niewolnik namiętności czy aktor na scenie świata, ambitny, pyszny czy targany żądzami człowiek. Jaki naprawdę jest człowiek XX wieku? Odwołując się do znanych Ci tekstów literackich z minionych epok oraz własnych doświadczeń sporządź literacki portret.

Odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie kim jesteśmy i jacy jesteśmy jest bardzo trudno w obliczu przeogromnej złożoności ludzkich postaw i charakterów. Nieliczni próbowali u [...]

Dodano: 2008-10-31 12:34:53 , Wyświetleń: 1129 , Ocena: 124, Głosów: 9, Autor: Mafej

Miłość idealna - natchnieniem dla pisarzy wszystkich epok literackich.

Bez wątpienia można w dzisiejszych czasach stwierdzić, że istnienie miłości idealnej zainspirowało wielu twórców literatury, we wszystkich epokach.Postaram się to udowodn [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:26 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 64.16, Głosów: 18, Autor: Mafej

Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności

‘’Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności”.Przytoczone słowa uczyń mottem swoich rozważań o autorytetach autorytetach wzorcach m [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:28 , Wyświetleń: 912 , Ocena: 30.19, Głosów: 26, Autor: Mafej

Kanon piękna kobiety w poszczególnych epokach.

Mężczyzna nie miał wpływu na stworzenie kobiety, lecz gdy ta już powstała, był w pełni szczęścia, iż ma dopełnienie samego siebie. Ideał Kobiety, czyli jej wyglądu zm [...]

Dodano: 2008-11-03 13:23:43 , Wyświetleń: 1557 , Ocena: 53.95, Głosów: 19, Autor: Mafej

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierpienia

Człowiek został stworzony nie tylko do przyjmowania dobra, ale również do odczuwania cierpień. Większość z nas myśli, że jeżeli coś nie jest po ich myśli, jeśli czeka [...]

Dodano: 2008-11-04 19:33:11 , Wyświetleń: 1021 , Ocena: 30.48, Głosów: 26, Autor: Mafej

"Cierpienie jest nauczycielem" Ajschylos . Rozważ różne aspekty cierpienia w oparciu o dzieła literatury.

Od początku stworzenia świata od momentu pojawienia się pierwszych ludzi na Ziemi mamy do czynienia z cierpieniem. Każdy człowiek wielokrotnie w swoim życiu doznał cierpieni [...]

Dodano: 2008-11-04 19:38:38 , Wyświetleń: 1117 , Ocena: 35.32, Głosów: 24, Autor: Mafej

Żyć życiem innym niż większość. Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących własną drogą.

W momencie przyjścia na świat rozpoczyna się nasze życie , od tej chwili jesteśmy skazani na pobyt na Ziemi. W świecie zła i przemocy musimy odnaleźć drogę , która dopro [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:31 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 67.6, Głosów: 14, Autor: Mafej

Zobaczyć świat poprzez rodzinę. Motyw rodziny w literaturze i innych tekstach literatury.

Rodzina - w ujęciu socjologicznym – jest podstawową grupą pierwotną złożoną z małżonków i dzieci, oraz ogółu krewnych każdego z małżonków. Istotą rodziny są [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:32 , Wyświetleń: 987 , Ocena: 964, Głosów: 0, Autor: Mafej

Motyw wędrowca w wybranych tekstach literackich

Odległe krainy,niezwykłe miejsca,odmienne obyczaje,nieznana kultura,inni ludzie,dziwne obrzędy,piękne krajobrazy,urzekające widoki,nowe doznania - to wrażenia,które przychod [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:57 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 134, Głosów: 5, Autor: Mafej

Literackie spotkanie wrogów. Przedstaw zagadnienie na podstawie spotkania Achillesa z Hektorem i Gerwazego z Jackiem Soplicą.

Miedzy ludźmi dochodzi często do kłótni, obrażamy się o drobne sprawy jak nie odpowiedzenie na przywitanie czy odmowa pomocy. Ale z łatwością jaką się kłócimy równie [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:07 , Wyświetleń: 1293 , Ocena: 39.41, Głosów: 28, Autor: Mafej

Droga donikąd - reportaż

Świat mnie przerasta. Wciąż przed nim uciekam, teraz on jest taki duży. A ja jestem kroplą. Która nie może zamknąć ust. Spływając z lodowatego policzka.Joanna Pasek- [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:25 , Wyświetleń: 1125 , Ocena: 50.85, Głosów: 19, Autor: Mafej

Obraz wojny w sztuce, literaturze, malarstwie, rzeźbie i w środkach masowego przekazu

Od kąd pierwszy człowiek stanął na Ziemi, wojna stała się częścią jego życia. Na początku rozwijała się bardzo niewinnie, lecz wraz z wynalezieniem prochu i broni [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:01 , Wyświetleń: 1148 , Ocena: 55, Głosów: 17, Autor: Mafej

Czy współczesny świat to Wieża Babel?

„Czy współczesny świat to Wieża Babel”? Na to pytanie będę starała się odpowiedzieć podczas tego wypracowania. Należy chyba zacząć od początku, czyli od bi [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:09 , Wyświetleń: 1241 , Ocena: 94.45, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Wszelka przyjemność ze względu na swoją naturę jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru". Między obowiązkiem walki ze złem, a pokusą urody życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej.

Wybór postawy życiowej jest zagadnieniem, przed którym staje każdy człowiek. Od tej decyzji będzie zależało nasze dalsze życie, a w szczególności ideały oraz postawy, k [...]

Dodano: 2008-11-06 11:00:13 , Wyświetleń: 1039 , Ocena: 40.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Uczyć, bawić, wzruszać”. Realizacja dewizy starożytnych pisarzy w literaturze staropolskiej.

Dewiza „uczyć, bawić, wzruszać” określona została przez twórczość okresu starożytności. Ujęta w tak zwięzłej formie, czysto i jasno określała rolę ówcz [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:22 , Wyświetleń: 978 , Ocena: 55.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

"Dobro i zło i muszą istnieć obok siebie a człowiek musi dokonywać wyboru". Skomentuj te słowa odwołując się do wybranych utworów literackich.

W miarę upływu czasu w życiu człowieka zachodzi wiele zmian. Ciągły rozwój i inteligencja pozwalają nam na dokonywanie wielkich lub małych czynów, dzięki którym wpły [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:37 , Wyświetleń: 1078 , Ocena: 138.88, Głosów: 7, Autor: Mafej

Esej "Kiedy miłość burzy a kiedy buduje"- od starozytności do romantyzmu-esej

Kiedy miłość burzy a kiedy buduje?„.... Zawsze bardzo poglądowe staje się sięgnięcie do pierwotnego znaczenia słów, nie tylko po to, aby odkryć ich nowe znaczen [...]

Dodano: 2008-11-06 11:21:25 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 15.51, Głosów: 73, Autor: Mafej

W jaki sposób literatura pomaga oddzielić światło od ciemności i nazwać rzeczy po imieniu? Podać przykłady na wybranych utworach literackich.

CZYTAŁAM JAK DZIECKO (podtytuł) „...gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem wyzbyłem się tego co dziec [...]

Dodano: 2008-11-06 11:21:26 , Wyświetleń: 909 , Ocena: 25.17, Głosów: 35, Autor: Mafej

Przedstaw portrety artystów w utworach autobiograficznych. Uzupełnij te wizerunki rozważaniami o roli pisarzy poszczególnych epok literackich.

Historia literatury obfituje w tysiące nazwisk autorów różnego rodzaju dzieł literackich. Dzieła takie powstawały we wszystkich okresach literackich i są one odzwierciedlen [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:25 , Wyświetleń: 852 , Ocena: 60.67, Głosów: 11, Autor: Mafej

Żart i refleksja w literaturze staropolskiej , renesansie i oświecenia

W literaturze staropolskiej bardzo często posługiwano się żartem i refleksja. Twórcy tamtych epok strali się pokazac swiat jakim jest naprwde. Nie podobalo im się wiele spra [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:54 , Wyświetleń: 1088 , Ocena: 91.4, Głosów: 9, Autor: Mafej

Porównanie fragmentów „Iliady” i „Pana Tadeusza”. Ponadzczasowość motywów pokory i skruchy oraz wielkoduszności i przebaczenia

Co oznacza słowo wróg? Według słownika języka polskiego jest to człowiek nieprzyjaźnie usposobiony wobec kogoś, zwalczający tego właśnie kogoś. Człowiek ulega emocjom, [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:58 , Wyświetleń: 1029 , Ocena: 62, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Na tym świecie bez cierpień nie dano nam żyć, ciężki haracz płacimy śmiertelni”.

Od początku stworzenia świata od momentu pojawienia się pierwszych ludzi na Ziemi mamy do czynienia z cierpieniem. Każdy człowiek wielokrotnie w swoim życiu doznał cierpieni [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:12 , Wyświetleń: 1112 , Ocena: 53.64, Głosów: 21, Autor: Mafej

Obraz kobiet w utworach W. Szekspira

Szekspir w niesamowity sposób przedstawia postacie w swych utworach. Nie są one powierzchowne i płytkie, ale zmieniają się wraz z akcją utworu. Każda postać jest jedyna [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:40 , Wyświetleń: 1186 , Ocena: 173.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Czy we współczesnych czasach kultura upadła?

Co w ogóle znaczy słowo kultura? W moim rozumieniu jest to dorobek ludzkości, który powstał w ogólnym rozwoju ludzkości lub w jego określonej epoce, czy też jest to wysoki [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:57 , Wyświetleń: 936 , Ocena: 57.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

"A jeśli droga otwarta, komu do nieba. Tym, co służą ojczyźnie" (Jan Kochanowski, Pieśń VII „O Cnocie”) – Idea patriotyzmu i obywate

Literatura opiera się na przeżyciach i dążeniach ludzkości. Zadaniem jej jest kształtowanie postaw czytelnika, zwracanie jego uwagi na ważne problemy, poprzez przekazywanie [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:26 , Wyświetleń: 2118 , Ocena: 97.47, Głosów: 16, Autor: Mafej

"Jednego serca! Tak mało. Tak mało. Jednego serca mi trzeba na ziemi." Sonet II Adam Asnyk. Słowa te uczyń mottem swoich rozważań na temat miłości odwołując się do najpiękniejszych przykładów literatury.

„Jednego serca! Tak mało. Tak mało. Jednego serca mi trzeba na ziemi.”Miłość w życiu każdego człowieka odgrywa podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju je [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:27 , Wyświetleń: 967 , Ocena: 44.9, Głosów: 20, Autor: Mafej

Między uczuciem a obowiązkiem – moralne dylematy bohaterów literatury romantycznej i młodopolskiej.

Każdy człowiek wielokrotnie w swym życiu znajduje się w sytuacji wyboru. Czasem jest to wybór trudny, niezwykle ważny, decydujący o naszej postawie życiowej, a także odpow [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:28 , Wyświetleń: 1091 , Ocena: 27.52, Głosów: 32, Autor: Mafej

Praca jest dobrodziejstwem. Praca jest błogosławieństwem. Praca jest ratunkiem. Słowa A. Watta uczyń mottem rozważań na temat pracy i sposobu pisania o niej w literaturze dwóch wybranych epok.

Praca jest pożytkiem człowieka. Poprzez pracę możemy się spełnić społecznie i moralnie. Praca niekiedy też staje się ucieczką przed samotnością i pustką. Daje człowi [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:30 , Wyświetleń: 842 , Ocena: 53.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Kobieta, jej życie, pragnienia i problemy w literaturze różnych epok.

Kobieta jest niczym pogoda, kobieta zmienną jest, niejeden mężczyzna już się o tym przekonał. Stwierdzenie to można odnieść również charakteryzując osobowość [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:21 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 87.83, Głosów: 11, Autor: Mafej

Miłość jako uczucie destrukcyjne czy dodające skrzydeł?

Na początku moich rozmyślań zastanowię się ,co to właściwie jest miłość. Według definicji encyklopedycznej jest to:” Główna wartość moralna, jedna z trzech cn [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:52 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 613.5, Głosów: 1, Autor: Mafej

Dwa spojrzenia na tragizm ludzkich losów w czasie II wojny światowej – Zofia Nałkowska „Medaliony”, Tadeusz Borowski „Opowiadania".

Zofia Nałkowska i Tadeusz Borowski podjęli taka tematykę swoich opowiadań, ponieważ oboje miel kontakt z ludzką tragedią. Zofia Nałkowska, jako członek Międzynarodowej K [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:56 , Wyświetleń: 1958 , Ocena: 91.56, Głosów: 15, Autor: Mafej

Walka narodowowyzwoleńcza

Historia Polski i trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości miały ścisły związek ze sztuką. Najbardziej wrażliwi, czyli artyści postrzegali Ojczyznę jako jedną [...]

Dodano: 2008-11-09 09:22:17 , Wyświetleń: 1118 , Ocena: 65.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Na tym świecie bez cierpień nie dano nam żyć

„My, stworzenia śmiertelne, będące mieszkaniem nieśmiertelnego ducha, rodzimy się zarówno dla bólu, jak i dla radości. Można niemal powiedzieć, że najlepsi z nas o [...]

Dodano: 2008-11-09 22:33:12 , Wyświetleń: 1220 , Ocena: 54.59, Głosów: 21, Autor: Mafej

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze staropolskiej

Literatura staropolska obejmuje następujące epoki: średniowiecze, ordodzenie,, barok i oświecenie. Epoki te różniły się między sobą filozofią życia, rozwijały się w r [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:58 , Wyświetleń: 1009 , Ocena: 87.55, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Przyszłość ocala to co jej potrzebne"- wykaż stałą obecność Biblii i Mitologii w literaturze

Biblię, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, chrześcijanie uznają za święte księgi religijne. Przy czym Stary Testament stanowi podstawę judaizmu i chrześcija [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:59 , Wyświetleń: 1101 , Ocena: 79.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Dlaczego zdaje nam się, że wiedza tkwi w cierpieniu, a nie w radości? Może to tylko błąd perspektywy? Odwieczne pragnienie szczęścia a trudna umiejętność cierpienia jako motyw literacki. Przedstaw własne refleksje do wybranych tekstów.

Już od zarania literatury wśród Europejczyków istniało przekonanie, że miarą wiedzy u człowieka jest wielkość jego cierpienia. Naturalnie twierdzenie to funkcjonował [...]

Dodano: 2008-11-10 12:32:01 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 226.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Dążenie do poznania siebie jest najpotężniejszym elementem moralności.

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:31 , Wyświetleń: 857 , Ocena: 61.93, Głosów: 14, Autor: Mafej

Porównanie Jurgena Stroopa i Rodiona Raskolnikowa

Dwudziestotrzyletni student, Rodion Raskolnikow Romanowicz zabija dwie kobiety z zimną krwią siekierą. Wybitny niemiecki Generał Jurgen Stroop, wydawał rozkazy zabicia tysiąc [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:32 , Wyświetleń: 1099 , Ocena: 31.68, Głosów: 33, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?