Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zagrożenia we wpółczesnym świecie

Stan ciągłego napięcia, brak stabilności i bezpieczeństwa będzie towarzyszył człowiekowi zawsze. Bez względu na to czy warunki, w których żyje, są niejako unormowane cz [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:25 , Wyświetleń: 1002 , Ocena: 82.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Miłość w literaturze i jej obraz w teraźniejszości

Miłość istnieje w literaturze już od samych jej początków. Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że Bóg stworzył świat oraz pierwszego człowieka z miłości, niedługo pot [...]

Dodano: 2008-10-25 10:11:24 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 113.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Bóg w liryce Kochanowskiego, Sępa-Szarzyńskiego oraz Naborowskiego – próba porównania

W sztuce polskiej jak i również zagranicznej wiele miejsca jest poświęcone istocie Boga. Poeci snuli rozważania nad tym, czy Bóg istnieje, czy się interesuje ludźmi, czy si [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:33 , Wyświetleń: 1031 , Ocena: 67.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Człowiek z własnej woli rezygnuje ze szczęścia na rzecz dążenia do złudy, którą podsuwa mu świat. Uzasadnij słuszność tego przekonania na przykładzie wybranych dzieł literackich.

Świat, który daje człowiekowi wartości pozorne, złudne, to przestrzeń dziewiętnastowiecznego miasta. Pisarze okresu realizmu przedstawiali wielkie miasta, stolice, jako miej [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:36 , Wyświetleń: 883 , Ocena: 644, Głosów: 0, Autor: Mafej

Dominanta tekstu lirycznego decyduje o jego odczytaniu. Rozwiń tę myśl interpretując wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Psalm 4".

W „Psalmie 4” Baczyńskiego występuje dominanta gatunkowa. Wiersz jest prośbą do Boga o wytłumaczenie sensu świata, sensu życia. Sam autor usiłuje nakierować cz [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:37 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 63.82, Głosów: 21, Autor: Mafej

Rozwiń myśl Jana Pawła II skierowaną do młodzieży, że: „Lepiej być niż mieć”

Być czy mieć? Pytanie, które zostało przytoczone właśnie teraz, na początku XXI wieku, najlepiej oddaje problemy moralne współczesnego człowieka. Aby rozważyć myśl [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:38 , Wyświetleń: 1159 , Ocena: 211.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Szaleni i rozważni - dwa sposoby kreowania bohatera w literaturze na przestrzeni dziejów.

Szalony. To cecha osoby zdecydowanej na wszystko. Nie zastanawia się długo nad zadnym wyborem. Zyje chwila, spontanicznie. To równiez osoba popełniajaca błędy. Ale nie trzeba [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:59 , Wyświetleń: 1055 , Ocena: 61.06, Głosów: 17, Autor: Mafej

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literatury zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

Bunt zwany inaczej sprzeciwem, czy protestem, masowy bądź indywidualny jest wpisany w naturę człowieka. To właśnie spontaniczne wystąpienie prowadzi do wszelkich działań. [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:10 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 101.78, Głosów: 17, Autor: Mafej

Wierność sobie, innym, ideom. To szansa, czy trudny do wykonania obowiązek?

Powszechnie mówimy o znieczulicy społeczeństwa, o tym, że nie reagujemy na cierpienie innych. Jest nam obojętna sytuacja drugiego człowieka, jeśli tylko nam jest dobrze. Cz [...]

Dodano: 2008-10-26 11:34:44 , Wyświetleń: 963 , Ocena: 131.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

"Widziałem wszystkie dzieła czynione pod słońcema oto wszystko marnośći gonienie za wiatrem"Człowiek od zarania dziejów poszukuje odpowiedzi na pytanie o sens [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:58 , Wyświetleń: 1068 , Ocena: 160.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

"A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie..." Jaki obowiązek wobec ojczyzny pojmowali bohaterowie literaccy z epoki Pozytywizmu, Młodej Polski.

Na przestrzeni dziejów widzimy, że Polacy chociaż należeli do różnych obozów patriotycznych różnili się sposobem działania, jeżeli chodziło o zagrożoną ojczyznę zaw [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:08 , Wyświetleń: 2533 , Ocena: 62.64, Głosów: 21, Autor: Mafej

"Ja i ojczyzna to jedno" - różne rozumienie pojęcia patriotyzmu

Patriotyzm to miłość człowieka do swojej ojczyzny. Patriota to człowiek, który kocha swój kraj, jest gotów o niego walczyć i poświęcić na jego rzecz własne dobro. Lite [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:09 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 57.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

"Służyć poczciwej sławie", być "lisem i lwem", "pracować u podstaw...". Odwołując się do wybranych lektur oceń różne modele patriotyzmu i wiążący się z nimi typ bohatera.

Patriotyzm jest to postawa wobec ojczyzny przejawiająca się rzetelną pracą dla państwa oraz przedkładaniem nadrzędnych wartości, takich jak wolność i niepodległość kr [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:10 , Wyświetleń: 1141 , Ocena: 99.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Heroizm (...) nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia nieustannie" Cyprian Kamil Norwid. Uzasadnij stwierdzenie podając za twórcami

Cytat zawarty w temacie uświadamia nam bardzo ważną życiową prawdę. Prawie każdy z nas będąc dzieckiem, czytając komiksy i śledząc przygody wielkich bohaterów pragną [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:12 , Wyświetleń: 938 , Ocena: 59.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Człowiek sumienia całego czuje się prawie na swobodzie”. Czy istotnie czyste sumienie ma związek z wolnością?

„Serce roście” Jana Kochanowskiego to pieśń zawierająca całą filozofię życia jej autora. Napisał on w niej, że „człowiek sumienia całego czuje się pr [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:13 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 76.59, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Człowiek, który nie zmienia swoich poglądów...” Czy są takie sytuacje w życiu, kiedy takie stanowisko można uznać za pozytywne?

Niejednokrotnie przytrafia nam się sytuacja, gdy ktoś z naszego otoczenia stoi przy swoich poglądach i za min nie chce od nich odstąpić. Czy takie postępowanie jest słuszne? [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:14 , Wyświetleń: 1215 , Ocena: 70.75, Głosów: 19, Autor: Mafej

„Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie – uszczęśliwiać innych” (J. Tuwim), czyli rozważania o szczęściu.

Ludzie od wieków pragną szczęścia. Było ono poszukiwane w postaci jego atrybutów lub miejsc (Eden, Eldorado). Opisywane w baśniach, mitach i legendach.Ale czym właściw [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:15 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 84.06, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Umarł Gustaw – narodził się Konrad”. Twoje przemyślenia na temat przeobrażeń dokonujących się w przyrodzie i postawie wobec świata wybranych bohaterów literackich.

„ Nic niby tu nie zmienione, / a jednak pozamieniane. / Niby nie przesunięte, / a jednak porozsuwane”, pisze polska laureatka nagrody Nobla z 1996 roku, Wisława Szymb [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:17 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 1062, Głosów: 0, Autor: Mafej

„Kochać to znaczy rodzić się na nowo” (Antoine de Saint - Exupery). Podejmując myśl pisarza, omów przemiany wewnętrzne bohaterów literackich różnych epok pod wpływem miłości.

„Kochać to znaczy rodzić się na nowo” (Antoine de Saint - Exupery)Podejmując myśl pisarza, omów przemiany wewnętrzne bohaterów literackich różnych epok po [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:18 , Wyświetleń: 853 , Ocena: 31.82, Głosów: 21, Autor: Mafej

Blaski i cienie kariery. Rozważania na temat kolei życia wybranych bohaterów literackich.

Kariera to zmiana statusu jednostki, grupy, warstwy lub klasy społecznej na wyższy w różnych wymiarach zróżnicowania społecznego, np. prestiżu, bogactwa, wykształcenia, st [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:19 , Wyświetleń: 1045 , Ocena: 37.73, Głosów: 29, Autor: Mafej

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literatury zaprezentuj bohaterów którzy bunt uznali za konieczność.

Bunt zwany inaczej sprzeciwem, czy protestem, masowy bądź indywidualny jest wpisany w naturę człowieka. To właśnie spontaniczne wystąpienie prowadzi do wszelkich działań. [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:20 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 3, Głosów: 10, Autor: Mafej

Cierpienie – siła niszcząca człowieka, czy kształtująca jego osobowość? Rozwiń problem na podstawie wybranych problemów literackich.

„Zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności, patrzcie go!” pisze Wisława Szymborska w swoim wierszu pt. „Sto p [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:22 , Wyświetleń: 962 , Ocena: 944, Głosów: 0, Autor: Mafej

cytaty na mature (matura pisemna)

MŁODOŚĆ„Orla twych lotów potęga” A.Mick- „Oda do młodości”„Polały się łyz...” : „na moją młodość górna i durnąR [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:25 , Wyświetleń: 1053 , Ocena: 35.05, Głosów: 21, Autor: Mafej

Czy miłość musi wchodzić w konflikt z przyjaźnią? Rozważ temat, odwołując się do 2-3 utworów literackich.

Na samym wstępie musze stwierdzić, że problem konfliktu przyjaźni z miłością trzeba traktować dwojako. Bowiem należy rozpatrzyć dwa warunki, a mianowicie, przyjaźń i mi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:27 , Wyświetleń: 1075 , Ocena: 60.94, Głosów: 17, Autor: Mafej

Czy w naszym świecie jest jeszcze miejsce dla Don Kichota?

Miguel de Cervantes Saavedra napisał kiedyś pewną powieść noszącą tytuł „Don Kichote”. Opowiada ona o pewnym ubogim szlachcicu, który pod wpływem lektury zbyt [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:28 , Wyświetleń: 1035 , Ocena: 134.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Dobro i zło muszą istnieć, a człowiek powinień dokonywać wyboru.

Bóg dając człowiekowi wolną wolę i rozum, dał mu prawo decydowania o swoim życiu . Niestety nasze wybory nie zawsze bywają trafne i niestety musimy ponosić ich konsekwenc [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:29 , Wyświetleń: 1249 , Ocena: 52.57, Głosów: 22, Autor: Mafej

Dobro i zło w dzisiejszym świecie. Uniwersalna definicja dobra.

Czy tak naprawdę istnieje coś takiego jak uniwersalna definicja dobra i zła? Odpowiedź na to pytanie okazała się dla mnie bardzo trudna. Dlatego postanowiłam się skupi [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:30 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 105, Głosów: 10, Autor: Mafej

Dobro własne czy sprawy publiczne ? Rozwiń temat, oceniając postawy wybranych bohaterów literatury dawnej i współczesnej.

Na przestrzeni dziejów, niezależnie od miejsca, klasy społecznej, czy światopoglądu, przeciwstawiają się sobie dwie postawy ludzkie.Jedna – preferująca dobro wła [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:31 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 90.07, Głosów: 13, Autor: Mafej

Filozofia ze wszystkich epok

STAROŻYT: 1) epikureizm od Epikura (IV-III pne) droga do szczęść do unik cierpien. Dobro to brak bólu, człow ma chwytać dzień – carpe diem, liczy się to, co obec [...]

Dodano: 2008-10-26 11:44:33 , Wyświetleń: 6912 , Ocena: 55.63, Głosów: 15, Autor: Mafej

Idealy są jak gwaizdy , jeśli nie można ich osiagnąć, trzeba sie wedlug nich orietować

W dzisiejszych czasach ludzie stawiają sobie za idola osobę, która jest najczęściej pięknym aktorem, piosenkarzem , lub gwiazdą sportu .Chcąc jej dorównać kupują modne u [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:33 , Wyświetleń: 919 , Ocena: 61.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Interpretacja porównawcza "Krótkość żywota" Daniela Naborowskiego i "Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiej

Utwory "Krótkość żywota" Daniela Naborowskiego i "Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiej, mimo iż powstały w dwóch różnych i bardzo odległych epokach podejmują ważny motyw [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:34 , Wyświetleń: 1194 , Ocena: 172.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Jak bohaterowie utworu pt. „Kamienie na szaniec” wypełniali „Testament mój” Juliusza Słowackiego?

Bohaterowie „Kamieni na szaniec” wychowali się na utworach Juliusza Słowackiego. Wśród nich znalazł się m.in. „Testament mój”. Był on im bliski z w [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:35 , Wyświetleń: 1027 , Ocena: 50.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jak sądzisz, które z odkryć miało największe znaczenie dla rozwoju ludzkości? Uzasadnij swój sąd.

Gdyby porównać „życie” Ziemi do jednej godziny, okazałoby się, iż istniejemy dopiero od około jednej sekundy. A jednak jesteśmy jedynym gatunkiem na tej planeci [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:36 , Wyświetleń: 1003 , Ocena: 70.54, Głosów: 12, Autor: Mafej

Jakie wartości zawarte w literaturze staropolskiej należy przekazać następnym pokoleniom jako najcenniejsze dziedzictwo. Swoje rozważania odnieś do konkretnych utworów

Odpowiedzieć na to pytanie można w dwojaki sposób: zastanawiając się nad tym, co chcieli przekazać następnym pokoleniom w swych utworach autorzy wczesnych polskich dzieł ( [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:37 , Wyświetleń: 1095 , Ocena: 144.13, Głosów: 7, Autor: Mafej

Język obcy jest kluczem do współczesnego świata

Często słyszymy, a najczęsciej z ust naszych rodziców, abyśmy przyłozyli się do nauki jezyków obcych, bo nigdy nie wyjdziemy na ludzi. Czy to jest Właśnie prawda? Czy nie [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:38 , Wyświetleń: 941 , Ocena: 42.68, Głosów: 21, Autor: Mafej

Kobieta fatalna Femme fatale

Jabłko w stadium kwieciaObnażone z płatkówŚmiało zgrywa sięNa dojrzałośćNiebawem syk węża Określi się w czasie Przeszłym – dokonany [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:39 , Wyświetleń: 1499 , Ocena: 63.15, Głosów: 19, Autor: Mafej

Liryka erotyczna od antyku do Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Kiedy tylko ludzie zaczęli być świadomi własnej cielesności zaczęto łamać tematy tabu, takie jak rozkosze cielesne, seksualność. Pojawiła się miłość namiętna, fizyc [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:41 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 165.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Motyw historii w literaturze

Tabela w załaczniku. [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:43 , Wyświetleń: 1216 , Ocena: 168.43, Głosów: 6, Autor: Mafej

Motyw poezji i poety w różnych epokach.

Poezja ma wielką siłę i moc. Pełni (i pełniła) w świecie niezwykłą rolę, to swoiste antidotum na zagrożenia naszej rzeczywistości. Jest pouczająca, utylitarna, cieszy, [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:45 , Wyświetleń: 1054 , Ocena: 65, Głosów: 13, Autor: Mafej

Motyw wędrówki w literaturze. (3)

Od zarania dziejów człowiek wędrował. Zarówno miejsca ludzkich podróży, jak i ich cele były rozmaite. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:47 , Wyświetleń: 1075 , Ocena: 57.07, Głosów: 13, Autor: Mafej

Motyw wędrówki w tekstach kultury

Wędrówka od zawsze stanowiła nieodzowną część życia człowieka. Czy to cielesna, czy to duchowa, była i jest wyrazem poszukiwań. Wędrowanie nie łączyło się tylko i w [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:48 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 706, Głosów: 0, Autor: Mafej

Motyw Żyda - wiecznego tułacza w literaturze polskiej

Najbardziej odległe dzieje narodu żydowskiego, narodu wybranego przez Boga zostały zapisane w biblii. Pan szczególnie upodobał sobie Izraelitów, z nich wywodzą się wszyscy [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:49 , Wyświetleń: 925 , Ocena: 457.5, Głosów: 1, Autor: Mafej

Myśl księdza Józefa Tischnera "Ale dom to jednak dom: tutaj każdy powinien czuć się sobą u siebie" uczyń mottem do rozważań o istocie domu.

Dom... to nasza oaza spokoju, tutaj też czujemy się swobodni, rozluźnieni i zrelaksowani. To dom wywiera na nas silne odczucia i pozytywne i te negatywne też. Wiele wspomnień [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:50 , Wyświetleń: 1219 , Ocena: 83.8, Głosów: 14, Autor: Mafej

Od słowa do czynu – od czynu do słowa... Zdolność Polaków do walki o niepodległość i utrzymanie bytu narodowego w ocenie pisarzy polskich XIX i XX wieku.

„Na początku było słowo...”wszystko w nim i wszystko przez nie się stało. To za pomocą słowa pisarze zagrzewali do walki kolejne pokolenia , stawiali diagno [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:52 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 1266, Głosów: 0, Autor: Mafej

O ZNACZENIU ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Jak co roku, tak i w tym pod koniec grudnia obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia. Wszyscy z niecierpliwością ich wyczekiwali i cieszyli się na ich przyjście. Dla mnie jed [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:53 , Wyświetleń: 1014 , Ocena: 43.29, Głosów: 23, Autor: Mafej

OD KOŁA DO TELEWIZORA - ZNACZENIE MEDIÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Nie od teraz wiadomo, iż ludzie należą do gatunków raczej leniwych. Ułatwiamy sobie życie w każdy możliwy sposób. Wymyślamy coraz to nowe sposoby na to, żeby robić jak [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:54 , Wyświetleń: 865 , Ocena: 54.86, Głosów: 13, Autor: Mafej

Pióro jest językiem duszy jakie w duszy ma pisarz myśli, takie jest to co pisze - podaną myśl Cervantesa uczyń punktem wyjścia do rozważań na temat źródeł twórczości literackiej

Biorąc do ręki książkę wkraczamy w magiczny świat rodzący się w naszej wyobraźni, każdy z nas kreuje go w inny sposób, a przecież na tej samej bazie danych, na bazie te [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:22 , Wyświetleń: 813 , Ocena: 62.5, Głosów: 11, Autor: Mafej

Polaków portret literacki - obiektywizm czy mitologizacja? Rozważ temat na podstawie utworów romantycznych i pozytywistycznych.

Naród Polski w ostatnich stuleciach kształtowały różne przeżycia pokoleniowe- w romantyzmie było to powstanie listopadowe, w pozytywizmie styczniowe. Oba te zrywy zakończy [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:23 , Wyświetleń: 1136 , Ocena: 728, Głosów: 0, Autor: Mafej

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie

W języku polskim jest wiele przysłów, którymi posługujemy się w codziennych sytuacjach. Jednym z nich jest to, mówiące, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:23 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 156.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Rozważania o kobiecej naturze na podstawie dowolnie wybranych utworów

‘Kobieto, królowo, szatanie, aniele, motylu, głazie, kwiecie. Duchu z niebios w ludzkim ciele, nie ze świata, a na świecie’ (Kraszewski)Zrozumieć kobietę, to [...]

Dodano: 2008-10-28 18:32:24 , Wyświetleń: 1068 , Ocena: 87.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?