Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

„Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru.” Jak rozumiesz słowa M. Gandhiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Właściwie skąd się wzięło dobro i zło? Na Eden można spojrzeć jako na świat mitycznego człowieka natury, który nie ma żadnych ograniczeń kulturowych- zakazów i nakaz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:15 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 52.86, Głosów: 21, Autor: Michalk88

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:34 , Wyświetleń: 1685 , Ocena: 1856, Głosów: 0, Autor: Michalk88

„Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, którzy są do niej zmuszeni.” Czym jest samotność?

Czym jest samotność? –jest stanem wyobcowania gdy nie możemy się porozumieć z innym człowiekiem, gdy nie ma obok nikogo, kto mógłby podać nam pomocną dłoń, gdy ca [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:45 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 71.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Dialog - Doktor Paweł Obarecki u pacjenta.

To był kolejny nudny dzień w życiu doktora Pawła Obareckiego. Jak często bywało, wstał zmęczony i nie wypoczęty, po długiej grze w „ winta ” z Obrzydłówsk [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:47 , Wyświetleń: 1043 , Ocena: 53.65, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Jacy bylismy, jacy jesteśmy? Mitologizacja czy obiektywizm? W poszukiwaniu prawdy o Polakach.Twoje refleksje na podstawie wybranych utworów.

Zapewne każdy z nas zastanawiał się kiedyś jak wyglądali jego przodkowie żyjący na ziemiach polskich przed laty. Jak się ubierali, jakie wyznawali poglądy oraz w jakim oto [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:48 , Wyświetleń: 1051 , Ocena: 125, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Kiedy i jak rozwiewaja sie marzenia? W ktorym momencie i dlaczego konczy sie szczescie czlowieka?

Jak powiedział jeden ze starożytnych mędrców: „Beati omnes esse volumus”, co znaczy: „Wszyscy chcemy być szczęśliwi”. Szczęście osiągamy poprzez r [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:49 , Wyświetleń: 971 , Ocena: 58.94, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Motyw wędrówki w literaturze. (4)

Od zarania dziejów człowiek wędrował. Zarówno miejsca ludzkich podróży, jak i ich cele były rozmaite. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:50 , Wyświetleń: 982 , Ocena: 69, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie(E.Orzeszkowa) Twoje refleksje nad literackimi przykladami heroizmu

Heroizm kojarzy się z niezwykłym męstwem, walką, poświęceniem, sławą, chwalebną śmiercią. Współcześnie jednak zdarza się opaczne rozumienie tego pojęcia – poz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:53 , Wyświetleń: 2981 , Ocena: 2.94, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Czy można ustalić granicę ludzkiego poświęcenia?

Każdy człowiek przynajmniej raz w życiu poświęcił się dla mniejszej lub większej sprawy. Poświęcenie tych ludzi zależy od wielu rzeczy, np. miłości, przywiązania, hon [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:45 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 67.33, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Przeprowac rozmowę z bohaterem książki, który jest dzieckiem.

Pewnego wieczoru, gdy czytałam „ Małego Księcia”, Antoinea de Sainta- Exuperya niespodziewanie zobaczyłam go obok siebie. Siedział i patrzył na mnie z uśmiechem. [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:46 , Wyświetleń: 904 , Ocena: 143.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

"Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy" (Emil Zola) . Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich. (2)

Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:48 , Wyświetleń: 979 , Ocena: 951, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Jakie wartości istotne dla bohaterów Starożytności i Odrodzenia chciałbyś uczynić własnymi (2)

John Locke, angielski myśliciel odwoływał się do teorii Tabula Rasa, co rozumiemy jako „czysta karta”. Według niej człowiek rodzi się jako owa nie zapisana karta [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:50 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 156.56, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Tylko śmieszność zostaje dla zbudowania potomnych”- Czesław Miłosz. Omawiając zagadnienie komizmu, jako narzędzie krytyki w utworach literackich ustosunkuj się do słów Czesława Miłosza na przykładach literackich trzech różnych epok

„Nic tak nie świadczy o charakterze człowieka, jak to, z czego się śmieje\" brzmi sławny cytat Johan W.Goethego i chyba każdy się z nim zgodzi Literatura piękna ma na [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:51 , Wyświetleń: 939 , Ocena: 126.78, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie postacie idealistów i marzycieli różnych epok literackich

Idealistów i marzycieli zawsze można było spotkać wśród „zwykłych” śmiertelni-ków. Można powiedzieć, że każdy z nas ma w sobie cząstkę z idealisty, a na [...]

Dodano: 2008-10-21 11:20:45 , Wyświetleń: 1222 , Ocena: 206.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

„Studiowanie literatury nie jest niczym innym, jak studiowaniem ludzi” (George Sand). Jakiej wiedzy o człowieku dostarczyły Ci poznane utwory literackie?

Jakiej wiedzy na temat człowieka dostarcza mi literatura? Ludzi mogę poznać na dwa sposoby albo osobiście albo z opowiadać, wierszy, powieści, czyli z literatury. Nie możliw [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:26 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 150, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Bunt walką o własną tożsamość? Spróbuj odpowiedzieć na postawione pytanie, odwołując się do wybranego materiału literackiego i filmowego.

Bunt (niem. Bund ? związek) ? protestacyjna, zorganizowana akcja przeciwko władzy; zbrojny spisek; sprzeciw, protest, opór. Słownik wyrazów obcych nie wyjaśnia nam dokła [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:28 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 192.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Motyw miłości w romantyzmie i innych epokach.

,,Zaiste, miłość jest świętym pożarem,Iskrą zatloną w ogniach nieśmiertelnych,Aniołów dobrem, Wszechmocnego darem,Balsamem rajskim dla serc skazitelnych..... [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:16 , Wyświetleń: 1176 , Ocena: 163.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

„Czytanie sztuką jest”(C.K. Norwid). Które utwory z kanonu lektur obowiązkowych i uzupełniających miały szczególny wpływ na rozwój Twojej osobowości?

Czasem, kiedy mam wolną chwile, lubię, tak bez powodu, chodzić ulicami miasta i patrzeć. Czytam napisy na ścianach, podziwiam rzekę ludzi płynącą ulicami. Widzę panią bi [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:30 , Wyświetleń: 841 , Ocena: 136.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Kochaj bliźniego swego

Słowo tolerancja oznacza świadomą zgodę na wyznawanie i głoszenie przez innych ludzi poglądów , z którymi się nie zgadzamy , rezygnację ze stosowania przymusu wobec innyc [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:32 , Wyświetleń: 1094 , Ocena: 100.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Wzór człowieka - obywatela w średniowieczu, renesansie i baroku

W literaturze poszczególnych epok ukazywano różne wzory człowieka-obywatela. Każdy okres w historii Ziemi charakteryzował się specyficznymi zasadami i ideałami do naśladow [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:33 , Wyświetleń: 1046 , Ocena: 172, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Odkrywanie Ameryki Relacje polskich pisarzy z podróży do Nowego Świata

1. Wstęp"Po co wędrował człowiek z lądu na ląd, poprzez złowrogą rozkołysaną wodę? Powiesz, że po chleb, po sukno, po korzenie i pachnące olejki? A ja ci powiem, [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:40 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 1001, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Kim jest człowiek? Napisz, wykorzystując różne teksty kultury dawnej i współczesnej.

Człowiek od początku swojego bytowania na Ziemi zastanawiał się nad sensem swojego istnienia. „Kim i dlaczego tu jestem?” – takie pytania zadajemy sobie od za [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:33 , Wyświetleń: 1293 , Ocena: 144.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Jak literatura różnych epok kreuje obraz bohaterskiej śmierci? (1)

Bohaterowie różnych epok umierali w różny sposób, mniej lub bardziej chwalebny, otoczeni przyjaciółmi lub wrogami. Jednak nigdy nie umierali bezsensownie, ich śmierć zawsz [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:58 , Wyświetleń: 1228 , Ocena: 32.39, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Żaden cel, nawet najbardziej wzniosły nie usprawiedliwia zbrodni.

Człowiek dążąc do jakiegoś celu spotyka się z różnymi przeciwnościami. Są one zazwyczaj skutkiem pecha, walki z konkurentem lub tez zwykłej złośliwości innych ludzi. [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:19 , Wyświetleń: 1027 , Ocena: 34.19, Głosów: 25, Autor: Michalk88

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie, świecą daleko w ciemności" (Karol Irzykowski). Przytoczone słowa uczyń mottem Twoich rozważań o autorytetach i wzorach młodych ludzi XXI w. Odwołaj się do materiału literackiego, filmowego i własnych przemyśleń.

W dzisiejszych czasach każdy dba o własne interesy i dobra, nie zwracając uwagi na krzywdy bliźniego. Świat odwrócony jest do góry nogami, nie liczą się uczucia tylko pien [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:29 , Wyświetleń: 1052 , Ocena: 954, Głosów: 0, Autor: Michalk88

„Jesteś Sokratesem Cezarem Kolumbem Szekspirem ułożyłeś sonet rozbiłeś atom zbudowałeś krematoria wzniosłeś Katedrę Notre Dame” Słowa Tadeusza Różewicza wykorzystaj jako motto do rozważań nad wielkością i małością człowieka.

Czytając temat zastanawiam się jedynie, czy Tadeusz Różewicz zawarł cokolwiek w przytoczonym powyżej cytacie, co by miało świadczyć o małości człowieka? Przytoczone prz [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:30 , Wyświetleń: 1015 , Ocena: 1040, Głosów: 0, Autor: Michalk88

„Kobieta - postać drugoplanowa w literaturze?” Przedstaw swoją opinię, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej.

Żyjemy w czasach światłych i cywilizowanych, w czasach ogromnego rozwoju techniki i nauki. Większość naszego społeczeństwa stanowią ludzie światowi i wykształceni. Jedna [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:32 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 31.98, Głosów: 40, Autor: Michalk88

„Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni” (Władysław Tatarkiewicz). Rozważ powyższe aspekty samotności w oparciu o utwory literackie z różnych epok.

Nie istnieje żadna naukowa definicja samotności. Może jest to tak bardzo oczywiste, że nie wymaga tłumaczenia, a może to właśnie strach nie pozwala nam precyzyjnie określ [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:33 , Wyświetleń: 1214 , Ocena: 152.5, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Człowiek sam musi określić co w życiu jest najważniejsze. W poszukiwaniu wartości.

Człowiek w ciągu swojego życia wielokrotnie zmienia skalę wartości z własnej woli lub zmiana ta wynika z tego, iż jest on motywowany czynnikami zewnętrznymi. Bohaterowie r [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:34 , Wyświetleń: 1123 , Ocena: 115.7, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Czymże jest człowiek i czegóż mu trzeba? Jaką odpowiedź na pytanie K. Przerwy- Tetmajera przynosi literatura XX wieku?

„Czymże jest człowiek i czegóż mu trzeba?Trzeba mu świata duszy, trzeba w górę Wznieść gonad życie gorzkie i ponure,Trzeba mu światła nad oczami nieba [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:36 , Wyświetleń: 2627 , Ocena: 116.36, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Książka w dobie Internetu. Szanse i zagrożenia. Zajmij jednoznaczne stanowisko na ten temat.

Moim zdaniem książki,przede wszytkim,wśród młodziży zaczynaja odchodzic do lamusa.Żyjemy teraz w dobie komputerów i internetu,wiec młodzież zdecydowanie bardziej zaintere [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:37 , Wyświetleń: 900 , Ocena: 58.13, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Niemal cała literatura zbudowana jest na niekończącym się zmaganiu dobra ze złem w nas. Problem omów, odwołując się do wybranych tekstów.

„Dobro i zło muszą istnieć koło siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru.” [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:38 , Wyświetleń: 1117 , Ocena: 84, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Samotność - indywidualny wybór, konsekwencja ludzkiej niedoskonałości, element losu człowieka. Do jakich przemyśleń na ten temat skłoniła Cię literatura?

Najcenniejszą rzeczą jaką może posiadać człowiek, jest możliwość kontaktu z drugim człowiekiem.”- te słowa wypowiedział przed laty jeden z wodzów indiańskiego p [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:39 , Wyświetleń: 938 , Ocena: 84.3, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Śmierć - wielki temat literatury.

„Śmierć jest matką piękną, mistycznaW jej ognistym łonie snujemy nasze planyGdy nasze ziemskie matki czekają bezsennie.”Wallace StevensŚmierć t [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:06 , Wyświetleń: 1252 , Ocena: 119.45, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć, lub odrzucić (Jerzy Andrzejewski) Omów te utwory literackie wobec których nie pozostałeś obojętny.

Nie pozostałem objętnym? Z jednej strony pozostałem obojętnym właściwie wobec wszelkich utworów literackich które czytałem, nie wspominając nawet o tych których nie mia [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:12 , Wyświetleń: 930 , Ocena: 59.63, Głosów: 15, Autor: Michalk88

„Uczę się ciebie człowieku... ” - słowa J. Lieberta uczyń mottem rozważań o istocie człowieczeństwa

Jednym z najbardziej żywych obrazów dzieciństwa, jakie przechowuję w pamięci, jest widok ojca siedzącego z fajką w swoim ulubionym, skórzanym fotelu, zatopionego w lekturze [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:38 , Wyświetleń: 909 , Ocena: 74.09, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Motyw wsi w literaturze.

W literaturze polskiej temat wsi poruszany był bardzo wiele razy przez różnych pisarzy i poetów. Znajduje on swoje odbicie w wielu epokach literackich, które odmiennie przedst [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:20 , Wyświetleń: 1194 , Ocena: 101.5, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Literatura powraca do pytań już wcześniej postawionych. Rozważ temat, odwołując się do wybranych epok.

Człowiek od zarania dziejów zadaje sobie pytania związane z życiem i otaczającym go światem. Rozważa problemy natury egzystencjalnej oraz te związane z ludzkim zachowaniem. [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:27 , Wyświetleń: 1148 , Ocena: 213.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

„Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy, oceń jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich”

Nie było, nie ma i nie będzie człowieka idealnego. Wszyscy popełniają błędy, czasami ponoszą konsekwencje i karę, a czasami udaje im się uniknąć odpowiedzialności. Wie [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:16 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 65.68, Głosów: 21, Autor: Mafej

O młodości dyskusyjnie. Twój głos w tej sprawie, poparty literackimi przykładami

Nie istnieje jednoznaczna definicja młodości. Ogólnie pojęcie to określa się jako okres życia zawarty miedzy dzieciństwem, a wiekiem dojrzałym. Wiek młodzieńczy jest naj [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:18 , Wyświetleń: 912 , Ocena: 78.64, Głosów: 10, Autor: Mafej

Przemówienie na zakończenie roku szkolnego

Szanowna Pani Dyrektor! Drodzy Nauczyciele i wychowawcy! Koledzy i koleżanki! Oto nadszedł dzień, w którym po raz ostatni gromadzimy się wspólnie na tej sali. Zebraliśmy [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:18 , Wyświetleń: 5180 , Ocena: 67, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Jesteśmy albo bohaterami, albo nicponiami: charakterów średnich, na których głównie spoczywa budowa społeczna, mamy bardzo mało”. Rozważ myśl Wacława Berenta, odnosząc się do opinii o Polakach utrwalonych na kartkach literatury.

W literaturze polskiej możemy wyróżnić dwa główne typy postaci, mianowicie bohaterów – herosów i nicponi – czarne charaktery. Są ludzie, którzy potrafią swo [...]

Dodano: 2008-10-23 18:48:21 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 606.5, Głosów: 1, Autor: Mafej

Ojczyzna, nauka, cnota - wartosci przedrzmiale czy wciaz zywe i potrzebne ?

Ojczyzna-to matka wszystkich ludzi.Ona jest dla nas drogowskazem w życiu.Ona nas rodzi,wychowuje i prowadzi przez całe życie.Jest przy nas na dobre i złe.W chwilach zwątpienia [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:13 , Wyświetleń: 907 , Ocena: 53.19, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Istnienie, jeśli nie ma znaczyć pozoru istnienia, nie może obyć się bez namiętności.” - Søren Aabye Kierkegaard. Którzy bohaterowie literaccy mogliby powiedzieć to samo?

Czym jest namiętność wobec uczucia? Czy ustalenie jednoznacznej granicy pomiędzy nią, a silnym uczuciem jest w ogóle możliwe? Jaką rolę pełniła i pełni namiętność w [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:01 , Wyświetleń: 1058 , Ocena: 47.81, Głosów: 25, Autor: Mafej

W kręgu miłości i nienawiści – o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarżam.

Miłość i nienawiść to uczucia, które wcześniej czy później dotykają każdego z nas, a to jak wpływają na naszą postawę i zachowanie, z pewnością warte jest dokładn [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:02 , Wyświetleń: 1047 , Ocena: 182.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

„Szczęście każdy nosi w sobie” Bolesław Prus. Odwołując się do różnych koncepcji szczęścia przedstawionego w literaturze zgódź się lub podejmij z nimi polemikę.

Szczęścia nie można zdefiniować w prosty sposób, ponieważ, każdy człowiek inaczej je postrzega. Źródłami szczęścia mogą być takie wartości jak zapewnienie sobie dob [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:03 , Wyświetleń: 1088 , Ocena: 90.69, Głosów: 12, Autor: Mafej

„Szczęśliwy ten kto ukochał coś, co nie jest nim samym, zachwycił się przedsięwzięciem porywającym”(T. Kotarbiński). Rozważ, co należy czynić a czego unikać, by osiągnąć szczęście.

Pojęcie szczęścia rozumiane jest przez różnych filozofów w odmienny sposób. Według Epikura szczęście to brak cierpienia, Pozytywnie szczęście definiuje J. Kant- jako za [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:23 , Wyświetleń: 921 , Ocena: 45.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

„Czym jest człowiek? Jest to naczynie, które pęka od pierwszego lepszego wstrząsu, od pierwszego lepszego poruszenia. Aby się rozbić w kawałki"

Człowiek jest sam w sobie istota niezmiernie złożoną. Pierwszą trudnością jaka napotyka, jest poznanie samego siebie. Poznając siebie, człowiek pyta się o swe miejsce w [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:19 , Wyświetleń: 1128 , Ocena: 62.48, Głosów: 20, Autor: Mafej

"Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu by być silniejszym niż warunki czasu i życia." Rozwiń tę myśl Alberta Camusa odwołując się do wybranych utworów literackich.

Myśl tą można rozwijać na wiele sposobów, zarówno ją potwierdzając wieloma przykładami jak i jej przecząc. W przeciągu wielu wieków historia wraz z literaturą nauczył [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:23 , Wyświetleń: 881 , Ocena: 149.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Od Rolanda do Kolumbów... W jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na kreację bohaterów walczących o wolność?

Ideał rycerza stworzony przez średniowiecze i wykorzystywany przez kolejne epoki w ciągu wieków z pewnością miał wielki wpływ na kreację bohaterów walczących o wolność [...]

Dodano: 2008-10-25 10:08:24 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 54.14, Głosów: 20, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?