Strona główna » Liceum » Język polski » Prace przekrojowe


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kim ty jesteś człowieku, zbrodniarz czy bohater?

Szukając odpowiedzi na pytanie czy człowiek ma naturę zbrodniarza czy raczej bohatera należałoby się odnieść do samych definicji owych pojęć. Zbrodnia jest terminem prawn [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:03 , Wyświetleń: 1178 , Ocena: 74.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich

Od zarania dziejów człowiek wędrował. Na początku czynił to, aby osiedlić się na lepszym niż dotychczas terytorium. Z biegiem czasu wędrówka stała się sposobem na pozn [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:04 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 1521, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Praca jako uniwersalna wartość człowieka na podstawie wybranych utworów epok oświecenia i pozytywizmu.

Na wstępie należałoby się zastanowić czym tak naprawdę jest praca i do czego jest ona potrzebna w życiu człowieka. Według encyklopedii jest to celowa działalność czło [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:05 , Wyświetleń: 872 , Ocena: 136.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Góry jako temat sztuki. Omów na wybranych przykładach z poezji, prozy, malarstwa, muzyki folkowej i filmu.

Materiał:-teksty z Podstawy programowej: A. Mickiewicz „Sonety krymskie” , „Na Alpach w Splügen”;J. Słowacki „Kordia [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:30 , Wyświetleń: 1377 , Ocena: 43.08, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Biblia oraz kultura antyczna w literaturze.

Biblia oraz kultura antyczna (w tym mitologia) to korzenie kultury europejskiej, w tym i polskiej. To one na przestrzeni wieków ukształtowały naszą świadomość, światopoglą [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:32 , Wyświetleń: 1062 , Ocena: 60.38, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Dom w literaturze.

W 1924 roku pisze Stefan Żeromski "Przedwiośnie". Powieść składa się z trzech części: "Szklane domy", "Nawłoć" i "Wiatr od wschodu". Bohater powieści, Cezary Baryka prze [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:35 , Wyświetleń: 1230 , Ocena: 73.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Literacki kształt buntu w wybranych utworach literackich

. WSTĘP a) co to jest bunt – sprzeciw, protest, opór, protestacyjne, często spontaniczne wystąpienie przeciwko władzy. Bunt może być jednostkowy lub zbiorowy. Moż [...]

Dodano: 2008-09-17 10:39:36 , Wyświetleń: 1048 , Ocena: 49.9, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Dlaczego zadaniem szkoły jest zapoznawanie młodych ludzi z nardowymi arcydziełami ?

Zadaniem szkoły jest zapoznanie młodych ludzi z arcydziełami literatury narodowej. Takim mianem określane są dzieła należące do przeszłości ocenione przez krytyków . Dz [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:53 , Wyświetleń: 1207 , Ocena: 35.19, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Szczęście każdy nosi w sobie

Problem szczęścia dotyczy każdego . Nie ma istoty ludzkiej , która nie dążyłaby do niego , nie zastanawiałaby się nad tym , czym ono jest . Wszyscy do niego dążymy i ż [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:09 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 107.45, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Czy sztuka może opowiadać o miłości

Sztuka ma na celu dostarczanie określonych wrażeń, służy przekazaniu jakiś emocji. Miłość, jedno z największych i najgłębszych uczuć, jest tematem często poruszanym p [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:49 , Wyświetleń: 1505 , Ocena: 73.95, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Motyw śmierci.

Śmierć - czym jest? To pytanie zadaje sobie człowiek od chwili, gdy zaczął być świadomym bytem. I ciągle nie uzyskuje na nie satysfakcjonującej odpowiedzi, poza oczywistym [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:52 , Wyświetleń: 1493 , Ocena: 100.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Motyw buntu.

Bunt jest wpisany w naturę człowieka. Ludzie są tak skonstruowani, że naturą rzeczy nie będą się godzić na to, co zastaną. Będą szukać, przeciwstawiać się, buntować [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:54 , Wyświetleń: 1895 , Ocena: 86.74, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Motyw domu.

Rok 1994 był ogłoszony międzynarodowym rokiem rodziny. Z tej okazji odbywały się w Polsce różne uroczystości i światowe kongresy. Na między-państwowym kongresie w Warsza [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:55 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 79, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Motyw Matki Polki.

Dygresja początkowa wcale nie potrzebna. Jak wiadomo dzieci nie biorą się z powietrza, każdy z nas ma osobę, która nas wydała na świat. Naturalnym odruchem każdej matki po [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:56 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 106.69, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Motyw miłości.

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek. Najpewniej po raz pierwszy zadano je, gdy pierwotne instynkty za-częły ulegać sublimacji [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:58 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 267.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Motyw pielgrzyma - emigranta.

"Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice / Dalekie, i - niestety jeszcze dalsze czasy?". A.Mickiewicz "Pielgrzym".Motyw pielgrzyma - wygnańca - emigranta pojawia się w wi [...]

Dodano: 2008-09-22 10:28:59 , Wyświetleń: 1616 , Ocena: 205.67, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Motyw Żyda - wiecznego tułacza.

Motyw Żyda jest ciągle obecny w literaturze polskiej. W różnych epokach pisarze różnie się o nich wypowiadali. Jest to niewątpliwie naród ciekawy, tragiczny, skomplikowany [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:02 , Wyświetleń: 1405 , Ocena: 81.88, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Motyw naprawy Rzeczypospolitej.

Twórczością staropolską nazywamy utwory napisane w epokach polskiego renesansu, baroku jak i oświecenia. Jest to odpowiednio XVI, XVII i XVIII wiek. Polska, w XVI wieku, była [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:04 , Wyświetleń: 1129 , Ocena: 97.9, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Motyw ojczyzny.

Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne treści. Jeden uważa, że ojczyzna to miejsce, w którym przyszło się człowiekowi urodzić i którego w [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:05 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 80.33, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Wszyscy żyjemy na tym świecie, po którym ręka w rękę kroczą: Dobro i Zło, Grzech i Niewinność. Zamknąć oczy na jedną jego połowę, by żyć w spokoju i bezpieczeństwie - to jakbyśmy chcieli dla większej pewności wędrować z zamkniętymi oczami wśród urwisk.

Każdy z nas - młodych ludzi wkraczających za chwilę w Prawdziwe Życie, stawia sobie pytanie, które od zarania nurtuje ludzkość: Jak sprawić, by nasze życie nie było jedy [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:18 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 66.79, Głosów: 23, Autor: Michalk88

„Niepogodzeni ze światem." Literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym

Bunt, protest oraz przeciwstawienie się człowieka są zjawiskami dość często spotykanymi w literaturze. Stosowanie tego motywu powoduje indywidualizację autora, wyróżnia go [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:21 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 65.57, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Bunt.

Buntownicy nie są lubiani. Nie lubią ich aktualni władcy - zagrażają władzy; nie lubią ich normalni, porządni ludzie - buntownicy zagrażają spokojowi ich ułożonej egzys [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:22 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 41.59, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ? (1)

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wi [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:22 , Wyświetleń: 1552 , Ocena: 136.67, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Czy literatura powinna "wymierzać sprawiedliwość widzialnemu światu", czy być "zwierciadłem, które obnosi się po gościńcu". Przedstaw własne przemyślenia powołując się na wybrane przykłady literackie.

1. REFLEKSJE WSTĘPNE - Jako pierwsi mówili o oddziaływaniu sztuki pitagorejczycy. Stworzyli oni pojęcie katharsis, występujące w muzyce, która miała wpływać oczyszczając [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:24 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 127.62, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze.

1. WSTĘP: A. Inspirujące cytaty. "Prawdy tego narodu odkrywają poeci, a nie politycy. Nie rozumie Polski ten, kto nie wsłuchuje się w głos polskiej literatury" (Adam Michnik) [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:25 , Wyświetleń: 3089 , Ocena: 2.89, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok.

Człowiek rodzi się, przeżywa dzieciństwo, dorasta i starzeje się. Ważnym etapem w życiu jednostki ludzkiej jest wiek młodzieńczy. Wtedy to kształtuje swoje poglądy, któ [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:26 , Wyświetleń: 935 , Ocena: 52.56, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Omów występowanie motywu arkadyjskiego w literaturze.

Odkąd pojawił się na ziemi człowiek, marzy o krainie spokoju i niczym nie zmąconego szczęścia. Jednak jak to zawsze z marzeniami bywa, daleko im do rzeczywistości, a piękn [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:27 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 37.92, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Współcześni poeci moralnej perswazji.

O kogo chodzi? O bardzo różnych twórców polskich II połowy XX, którzy w bardzo różnej formie podejmowali tematykę etyczną. Na ogół przeciwstawiali się pustce moralnej [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:29 , Wyświetleń: 1330 , Ocena: 87.93, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Totalitaryzm w literaturze, terroryzm we współczesnym świecie w nawiązaniu do literatury.

"Dokoła czarna i dusza noc. W jej czeluściach człowiek. Niby wolny, a zniewolony, jak wielka mucha spowita w siatkę pajęczą, tak on wtłoczony we własne ciało, uwięziony w [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:30 , Wyświetleń: 1067 , Ocena: 33.33, Głosów: 29, Autor: Michalk88

„Człowiek to tajemnica”

Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone niż gatunek. Człowi [...]

Dodano: 2008-09-29 23:55:50 , Wyświetleń: 1584 , Ocena: 56.56, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Konspekt - szczęście

Problem szczęścia dotyczy każdego. Nie ma istoty ludzkiej, która nie dążyłaby do niego, nie zastanawiałaby się nad tym, czym jest szczęście. Nad zagadnieniem tym rozmyś [...]

Dodano: 2008-09-29 23:55:51 , Wyświetleń: 1310 , Ocena: 28.03, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Skutki zbrodni znanych bohaterów literackich.

Przez wszystkie epoki przewija się motyw człowieka niszczonego wyrzutami sumienia po popełnionej zbrodnii. Bohaterowie popełniali zbrodnie z koniecznosci podporzadkowania sie [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:43 , Wyświetleń: 1040 , Ocena: 40.86, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Bunt i afirmacja – dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.

Bunt i afirmacja to dwie postawy jakże różne. Charakteryzo–wały one jednak człowieka od najdawniejszych czasów. Zarówno jedna postawa, jak i druga była potrzebna. Nie [...]

Dodano: 2008-09-30 00:00:51 , Wyświetleń: 1261 , Ocena: 49.58, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Udowodnij, że Adam Asnyk ma słuszność w twierdzeniu: „Każda epoka ma swoje własne cele i zapomina o wczorajszych snach”.

PLAN:1)Wprowadzenie, sformułowanie tezy.2)Argumenty za:a) W Średniowieczu.b) W Renesansie.3) Podsumowanie, potwierdzenie tezy.PRACA: [...]

Dodano: 2008-09-30 00:00:53 , Wyświetleń: 1020 , Ocena: 30.17, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Metamorfozy bohaterów literackich Gustawa-Konrada, Jacka Soplicy oraz Andrzeja Kmicica.

W trudnych czasach, kiedy człowiek musi zmienić charakter dla przystosowania się do otoczenia, metamorfoza jest jedynym wyjściem. Rozwiązaniem, które ma zostawić za sobą kr [...]

Dodano: 2008-09-30 00:01:37 , Wyświetleń: 1878 , Ocena: 55.63, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Nie jesteśmy wyłącznie piękni!

Hasło "nie jesteśmy wyłącznie piękni" daje dużo do myślenia. To prawda jednak iż ludzie powszechnie uważani za istoty doskonałe w cale takie nie są. Dosko [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:28 , Wyświetleń: 1140 , Ocena: 89.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Dwa sposoby literackiego kreowania bohatera – analiza i interpretacja porównawcza fragmentów „Gloria victis” E. Orzeszkowej i „Kompleksu polskiego” T. Konwickiego.

Romuald Traugutt żył w latach 1826-1864. Był generałem, ostatnim dyktatorem Powstania Styczniowego. Funkcję tę objął mając 38 lat. 17 października przejął władzę z r [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:09 , Wyświetleń: 2155 , Ocena: 80.05, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Czy prawda i dobro zapewniają człowiekowi szczęście? Jak na to pytanie odpowiadają pisarze różnych epok.

Prawda, dobro, szczęście - to pojęcia które czasem słyszymy w codziennym życiu. Często są pustymi hasłami, innym razem ideami większości nurtów naszej kultury. Co więc [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:28 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 80.53, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Przeżycia czytelnicze jako element biografii bohatera literackiego.

W książce, jak w życiu, wszystko ma swoją przyczynę. Do czynów popychają nas nasze emocje, czyli to, co czujemy. Źródeł emocji może być wiele, ale jednym z nich, jakże [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:29 , Wyświetleń: 972 , Ocena: 41.62, Głosów: 20, Autor: Michalk88

"Człowiek nie jest stworzony do klęski..." na przykładzie dowolnej, znanej postaci. (Wybrałem kard. Stefana Wyszyńskiego

„Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”. Te słowa Hemingway’a pochodzące z utworu „Stary człowiek i mo [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:57 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 40.52, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Poeta - zwiastun nadziei, uzdrowiciel zbłąkanych dusz, myśliciel lub zwykły człowiek.

Poeta od zawsze pełni ważną rolę w kształtowaniu światowego dziedzictwa kultury. Obdarowany jest specjalnym statusem, którego fundamenty przez wieki pozostają niewzruszone [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:58 , Wyświetleń: 970 , Ocena: 34.79, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? (5)

Starożytni grecy stworzyli ideał człowieka godny naśladowania, opisywali go w wielu swych utworach. Najstarszym z dzieł nakazujących taki wzorzec była ,,Iliada” Homer [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:01 , Wyświetleń: 1535 , Ocena: 107.58, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Omów motyw buntu przeciwko Bogu w literaturze

Bunt..... Co to takiego? Sprzeciw, opór, niezgoda, niedostosowanie się do czyjejś woli... Przeciwko czemu? Przeciw czemuś, co jest nie po naszej myśli, co nie zgadza się z na [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:17 , Wyświetleń: 1145 , Ocena: 14.7, Głosów: 70, Autor: Michalk88

Zbigniew Herbert nazwał odpuszczenie win najtrudniejszym kunsztem. Przedstaw funkcjonowanie motywu przebaczenia w wybranych utworach literackich różnych epok.

Czym dla człowieka może być odpuszczenie win?Nie jest to przypadek lecz jest to świadomy wybór moralny. W naszym życiu często stajemy przed problemem czy wybaczyć komu [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:18 , Wyświetleń: 1694 , Ocena: 12.42, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Znaczenie motywów biblijnych w "Mistrzu i Małgorzacie" M. Bułhakowa

Powieść "Mistrz i Małgorzata" można określić mianem utworu uniwersalnego. Mimo, iż Bułhakow w stosunkowo precyzyjny sposób określa ramy czasowe akcji, podstawowe zagadnie [...]

Dodano: 2008-10-06 17:48:19 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 13.34, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Motyw wędrówki w literaturze. (2)

W tekstach właściwie wszystkich epok traktowana jest na ogół w sposób dwojaki. Jest, więc wędrówka po prostu podróżą, przestrzennym przemieszczaniem się, dzięki które [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:38 , Wyświetleń: 1316 , Ocena: 83.5, Głosów: 11, Autor: Michalk88

"Studiowanie literatury nie jest niczym innym jak studiowanie ludzi" (George Sand). Jakiej wiedzy o człowieku dostarczyły ci poznane utwory literackie

Człowiek jest istotą niezwykle skomplikowaną. Przerasta zwierzęta nie tylko pod względem biologicznym, ale przede wszystkim to on stworzył i rozwinął cywilizację dzięki s [...]

Dodano: 2008-10-09 12:39:06 , Wyświetleń: 1249 , Ocena: 91, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Czy bunt ma sens? (1)

Bunt jest nieodłącznym elementem wszystkich społeczności na świecie. Buntują się ludzie pracy, politycy, młodzież i celem każdego z nich jest sprzeciwienie się rzeczom, [...]

Dodano: 2008-10-09 13:19:26 , Wyświetleń: 1535 , Ocena: 58.13, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Który z programów: polskich romantyków czy polskich pozytywistów jest ci bliższy i dlaczego? Uzasadnij wybór.

Romantyzm i pozytywizm ukształtowały odmienne modele bohatera literackiego. Było to nieuniknione, gdyż niewiele jest w historii literatury okresów, które aż tak by się mię [...]

Dodano: 2008-10-10 11:29:45 , Wyświetleń: 936 , Ocena: 34.41, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Miłość.

Miłość. To takie piękne słowo. Ale czy rozumiemy co ono oznacza ? Miłość nie można określić dosłownie, czym jest, zamoknąć ją w jakiś granicach. Na przestrzeni [...]

Dodano: 2008-10-10 11:30:06 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 30.54, Głosów: 38, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?